Tuzemští podnikatelé příští čtvrtek [30.7.] v pražském O universum zvolí nové vedení Hospodářské komory ČR [HK ČR] na další tři roky. 290 delegátů bude vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta. Podnikatelé si dále zvolí nové viceprezidenty, představenstvo, dozorčí radu a smírčí komisi.

O mandát v HK ČR se mohou ucházet pouze podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory: Živnostník jako podnikající fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak může být zvolen její člen jejího statutárního orgánu. Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. Funkční období členů orgánů HK ČR je tříleté.

Kandidáti na prezidenta
 • Vladimír Dlouhý [OSVČ]
 • Bořivoj Minář [CONTECHIN s.r.o.]

Dodejme, že Vladimír Dlouhý zároveň usiluje i o funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [OECD]. Tu v příštím roce opustí kvůli odchodu do penze současný generální tajemník a bývalý mexický ministr financí a zahraničí Ángel Gurría. Členské země OECD zahájí výběr kandidáta na přelomu letošního srpna a září.

„Bude to tvrdá kandidatura, ale uděláme vše, aby Vladimír Dlouhý uspěl,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček [ČSSD].

PODCAST: Uděláme vše, aby Vladimír Dlouhý v OECD uspěl

Dodejme, že i kvůli snaze Vladimíra Dlouhého uspět v OECD ho v minulých týdnech vyzvali k rezignaci viceprezidenti komory Bořivoj Minář [aktuální protikandidát], Irena Bartoňová Pálková a Roman Pommer. Podle nich Dlouhý už nyní zastává velké množství funkcí. Čímž se mimo jiné dostává i do střetu zájmů.

Populistickou politiku nezaplatí nikdo jiný než naši podnikatelé

Volba viceprezidentů

Volba nového prezidenta HK ČR se uskuteční na jejím sněmu. Sněm Komory je nejvyšším orgánem HK ČR. Tvoří jej všeobecná sněmovna složená ze zástupců HK ČR v regionech a sněmovna společenstev. Ta je složená ze zástupců svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů. Každý delegát má jeden hlas. Prezidenta, viceprezidenty, dozorčí radu a členy smírčí komise volí obě sněmovny společně. Prezidium tvoří kromě prezidenta pět viceprezidentů.

Kandidáti na viceprezidenty
 • Irena Bartoňová Pálková [OSVČ, Česká asociace úklidu a čištění]
 • Michal Bavšenkov [Hawking Group s.r.o., Český klub bezpečnostních služeb]
 • Miroslav Dvořák [MOTOR JIKOV Group a.s., Jihočeská hospodářská komora]
 • Radek Jakubský [PROMA REHA s.r.o., Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje]
 • František Jochman [AC Education s.r.o., Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje]
 • Petr Michal [AK Císař, Češka, Smutný s.r.o., Hospodářská komora hl. města Prahy]
 • Roman Pommer [OSVČ, Cech obkladačů ČR]
 • Tomáš Prouza [EU Politics Advisory s.r.o., Svaz obchodu a cestovního ruchu]
 • Michal Štefl [VTP Brno, a.s., Krajská hospodářská komora jižní Moravy]
 •  Zdeněk Zajíček [OSVČ, ICT Unie]

Informace o Hospodářské komoře

Hospodářská komora dnes sdružuje 16 139 živnostníků, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky. Členové Hospodářské komory dnes vytvářejí 60 procent HDP České republiky. Zaměstnávají 3,3 milionu lidí. Za poslední dvě tříletá funkční období současného představenstva do Komory vstoupily čtyři tisíce fyzických a právnických osob.

Do Hospodářské komory vstoupil také rekordní počet svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů. Z 81 v roce 2014 jich Komora dnes zastřešuje 124. Po započtení i jejich členů Hospodářská komora zastupuje zájmy 25 tisíců podniků. Komora nově zastřešila například Svaz chemického průmyslu, Asociaci nanotechnologického průmyslu, Asociaci českých herních vývojářů, Unii filmových distributorů, Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ a také třeba Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů nebo Cech parketářů.

Hospodářská komora působí v 73 městech a ve spolupráci s partnery provozuje také čtyři asistenční kanceláře v zahraničí – na Ukrajině, v Moldavsku, Bělorusku a Srbsku. Je součástí evropské i celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor, spolupracuje s komorami ve 120 zemích.

Její působnost je regulována zákonem o Hospodářské komoře a Agrární komoře. I proto je i povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Loni uplatnila podněty podnikatelů k 128 vznikajícím zákonům a novelám, uspěla v 65 procentech případů.

Hospodářská komora a její vznik v roce 1993

Nynější HK ČR vznikla 20. 3. 1993, kdy se konal její ustanovující sněm, který se připravoval několik měsíců. Volba představenstva HK ČR se uskutečnila výběrem 20 členů do Všeobecné komory ze zvolených zástupců okresních komor a 20 členů do Komory živnostenských společenstev. Tehdy HK ČR zastupovala 650 000 podnikajících fyzických a právnických osob.

Předsedou Hospodářské komory byl s převahou zvolen Zdeněk Somr. Místopředsedy byli zvoleni za Všeobecnou komoru Bohuslav Vašíček a za Komoru živnostenských společenstev Ladislav Bechyně.

Jednání se za vládu účastnil Karel Dyba a za Parlament ČR Karel Ledvinka a Vladimír Budínský. I když z velké části ve svých vystoupeních podporovali v připravované novelizaci zákona o HK ČR nepovinné členství, rozhodující část delegátů reprezentující svoji členskou základu zásadně prosazovala povinné členství alespoň na tři roky.

Dan Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here