Správa silničních a dálničních mostů ve vlastnictví státu nefunguje. Údržba mostů je mnohdy nedostatečná a opravy se často odkládají. Při současném tempu oprav a rekonstrukcí nelze očekávat, že v dohledné době dojde k výraznému zlepšení. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ], který prověřil péči o mosty od roku 2014.

„Prověříme všechny silniční a železniční mosty. Chystáme historicky největší kontrolu více jak 20 tisíců mostních konstrukcí, zapojíme kraje i obce. Do jejich oprav a rekonstrukcí alokujeme mimořádné zdroje, zapojujeme nejlepší experty. Nehodláme nic podcenit,“ uvedl před několika dny v jednom ze svých nesčetných tweetů vicepremiér vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Na tiskové konferenci upřesnil, že nechá provést audit hospodaření se všemi 24 300 železničními a silničními mosty v ČR. Na těch rizikových ve špatném stavu přijme mimořádná opatření. Zařídí také funkci, která bude mít bezpečnost mostů na starosti.

V Česku je celkem 6 700 železničních mostů. Revize se bude týkat nejen 11 700 silničních mostů ve vlastnictví státu, ale i krajských mostů na silnicích II. a III. třídy. Vybrané mosty nechával prověřit v roce 2018 již předchůdce Karla Havlíčka Dan Ťok. Revizí prošla zhruba tisícovka mostů, které byly postaveny v 60. až 80. letech. Zkontrolováno bylo asi 400 mostů na železnici a dalších 600 na dálnicích a silnicích.

Tisíce mostů jsou v žalostném technickém stavu

Kontrole a slovům ministra se není co divit, protože podle zjištění NKÚ stát nemá přehled o tom, v jakém technickém stavu silniční a dálniční mosty jsou. Neexistuje jednotný systém pro evidenci mostů, plánování jejich oprav a objem financí, které jsou na ně potřeba. NKÚ uvedl, že postupné chátrání některých mostů může vést až k nákladným rekonstrukcím nebo stržení mostu a stavbě nového.

Ministerstvo dopravy [MD ČR] nemá žádnou analýzu stavu mostů a péče o ně. Od roku 2007 má MD ČR ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, dosud ale nevydalo ani příslušný prováděcí předpis.

„Už v roce 2007 přitom utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale nevydalo a aplikaci nevyužilo. Jednotný systém, který by obsahoval přesné informace o stavu mostů a jejich závadách, stále neexistuje,“ uvedl NKÚ.

V České republice je v součtu přes 17,5 tisíce silničních a dálničních mostů. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou majetkem státu, mosty na silnicích II. a III. třídy vlastní kraje. Jak vyplývá z podkladů od Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD], ve špatném až havarijním stavu je téměř 500 mostů vlastněných státem a 3 000 mostů v majetku krajů. Stav mostů se přitom nedaří dlouhodobě zlepšit.

Odborné prohlídky jsou odbyté

Podle systému hospodaření s mosty, takzvaného BMS [Bridge Management System] kontrolují Ředitelství správy dálnic a Správa železnic mosty jednou ročně. Hlavní kontrolu dělají jednou za šest let, mimořádnou pak na konci záruční lhůty nebo v případě požáru nebo přírodních katastrof. Kontroloři NKÚ prověřili 27 dálničních a silničních mostů a zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho.

„ŘSD nezajistilo jejich provádění v předepsaných lhůtách a termínech, dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů. MD navíc v letech 2014–2019 neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na prohlídky, evidenci nebo údržbu mostů,“ uvedl ve své zprávě NKÚ.

ŘSD podle kontrolorů mosty řádně neudržovalo a včas neopravovalo většinu z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit nové.

Problematické zakázky a mosty ve vlastnictví krajů

ŘSD také chybovalo při zadávání veřejné zakázky na řešení havarijního stavu mostu na dálnici D1. Zakázku za téměř 52 milionů korun zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem. Havarijní stav mostu totiž vznikl kvůli zanedbané údržbě a odkládání oprav, nikoliv z nepředvídatelných příčin.

Kontrola dále ukázala, že rekonstrukce dálnic řeší nevyhovující stav mostů jen zčásti. Například i na modernizovaných úsecích dálnice D1 zůstávají některé problematické mosty neopravené nebo opravené pouze částečně.

Úroveň péče o mosty na silnicích II. a III. tříd, které vlastní kraje, NKÚ nemohl souhrnně prověřit s ohledem na svou působnost. Ta mu neumožňuje kontrolovat nakládání s majetkem krajů. I když nyní Parlament ČR zdlouhavě projednává novelu zákona, která by mu to umožnit měla.

Novela zákona o NKÚ

Prezident NKÚ Miloslav Kala se v nedávném rozhovoru pro FinTag.cz vyjádřil právě k této novele zákona o NKÚ. Novela by úřadu umožnila kontrolovat mnohem více subjektů, které hospodaří s veřejnými rozpočty. Například krajské úřady, obce, ale i veřejnoprávní televizi, rozhlas a mnoho dalších subjektů, třeba zřízených kraji nebo obcemi.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Podle něj je velmi silné lobby proti této novele hlavně ze strany starostů, komunálních politiků. Tedy těch, kterých se má změna týkat. Při nedávném projednávání novely byl ale výrazně proti i ČEZ.

„Subjektů, které mají zájem, aby ta novela byla zdržena nebo vůbec schválena, je mnoho. A samozřejmě jsou reprezentovány zejména v Senátu, protože ve Sněmovně získala novela významnou převahu,“ uvedl Miloslav Kala.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here