Členské společnosti České leasingové a finanční asociace [ČLFA] poskytly v letošním prvním pololetí firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu a úvěrů 50,68 mld. Kč. To je meziročně o 22,2 % méně. Dalších 20,62 mld. Kč získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. V souhrnu objem nebankovního financování firem a domácností klesl o 20,4 % na 71,30 mld. Kč.

Z celkových 71,30 miliardy korun poskytnutých členy ČLFA během letošního prvního pololetí bylo 60,10 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu. 11,20 miliardy korun šlo na financování zboží a služeb pro domácnosti. Což značí 11,6% meziroční propad. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 266,65 miliardy korun. Ve srovnání s koncem loňského roku stagnovaly.

„Ukazuje se, že ochranná opatření namířená proti šíření nemoci covid-19 výrazně ovlivnila finanční plány jak firem, tak domácností. Zásadní bude, jak rychle se podaří obnovit důvěru v další vývoj, a tedy i chuť investovat,“ říká předseda představenstva ČLFA Jiří Matula.

Pokles dle jeho slov akceleroval ve druhém čtvrtletí. Koronavirová krize postihla všechny segmenty nebankovního trhu. Některé z nich hlásí výrazné snížení nově uzavíraných obchodů. Například objem financování nových osobních automobilů se v samotném druhém čtvrtletí snížil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 35,5 procent.

Jiří Matula dodává, že v souvislosti s dopady koronakrize by členové ČLFA [44 společností] přivítali podporu investičních aktivit ze strany státu: „A to například v oblasti prodeje vozidel nebo obměny progresivních technologií formou dočasného zkrácení doby odpisování či dočasného snížení DPH.“

Firmy jednají s financemi o zkrácení doby daňových odpisů

Podnikatelé: Finanční a firemní leasing a firemní úvěry

V prvním pololetí roku 2020 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 39,48 miliardy korun. To je 23,8% meziroční propad. Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci bylo realizováno 80 procent těchto investic za 31,60 miliardy korun. Zbývajících 20 procent firemních investic za 7,88 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také v prvním pololetí roku 2020 dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů určených pro těžbu, dobývání a stavebnictví a poté o financování kovoobráběcích či jiných obráběcích strojů.

Financování firemního provozu [factoring]

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky poklesla v letošním prvním pololetí výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 15,8 procenta na 20,62 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 85,05 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 3,2 procenta.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvním pololetí roku 2020 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření nadále převládala poptávka po tuzemském factoringu.

Financování domácností [úvěry a leasing]

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 10,83 miliardy korun. To je meziroční pokles o 16,5 procenta. Meziroční pokles zaznamenal i spotřebitelský leasing [-0,37 mld. Kč] o 6,2 procenta.

Objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry [4,23 mld. Kč], neúčelové půjčky [2,60 mld. Kč] a financování hmotného majetku [4 mld. Kč].

Na osobní automobily si domácnosti v prvním pololetí půjčily od členských společností ČLFA 3,64 miliardy korun. Během koronavirové krize počet financovaných ojetých vozidel klesal více než počet financovaných nových automobilů pro privátní klientelu.

Nebankovní financování: Zpátky ke statistikám

Celkově členové ČLFA v prvním pololetí poskytli na silniční dopravní prostředky 28,07 miliardy korun. To je o 27 procent méně než ve stejném období roku 2019. Z toho 13,11 miliardy bylo určeno na pořízení 27 181 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nová osobní vozidla se meziročně snížil o 22,1 procenta. Počet těchto financovaných aut o 27,6 procenta.

Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 28,4 procenta všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice v prvním pololetí roku 2020.

Objem poskytnutých úvěrů firmám na pořízení osobních, užitkových nebo nákladních vozidel podle statistik ČLFA poklesl v letošním druhém čtvrtletí o 27 procent. Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 649 milionů korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here