854 věřitelů chce po zkrachovalé skupině EMTC 1,8 mld. Kč

618
EMTC
Foto: Pixabay.com

Městský soud v Praze prohlásil konkurz na majetek skupiny EMTC-Czech podnikatele Tomáše Bárty. Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 854 věřitelů s celkovými pohledávkami ve výši téměř 1,8 miliardy korun. Podstatnou část z nich tvoří investoři do dluhopisů, které EMTC vydávala.

Rozhodnutí soudu o konkurzu skupiny EMTC-Czech předcházelo přezkumné jednání. V něm byl shrnutý dosavadní průběh insolvenčního řízení, do kterého se přihlásilo celkem 854 věřitelů. Celková výše jejich pohledávek činí 1 795 137 022 korun. Podstatnou část z nich tvoří právě investoři do dluhopisů, které EMTC vydávala.

„Šance na jejich vypořádání je ale zcela mizivá. Dosavadní výši majetkové podstaty skupiny EMTC odhaduje insolvenční správce na dva miliony korun. Výuková aplikace Lipa learning, na kterou Bárta lákal dluhopisové investory, bude totiž zahrnuta do insolvenčního řízení společnosti Lipa Learning, s.r.o., která je mimochodem také v úpadku,” uvádí Marek Hermann ze serveru Rizikovedluhopisy.cz, který kauzu sleduje od samého začátku.

V konkurzu skončily nedávno i další firmy ze skupiny EMTC podnikatele Bárty. Jedná se o společnosti EMTC – Real Estate a.s., EMTC – Business s.r.o. K tomu, aby se řešil jejich úpadek konkurzem, vyzval v srpnu 2020 soud samotný Bárta, který čelí insolvenčnímu řízení také na vlastní osobu.

Šance věřitelům nedává ani konkurzní správce EMTC

Prohlášením konkurzu přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou skupiny plně do rukou insolvenčního správce Jaroslava Brože. Ten již dříve k úpadku společnosti uvedl, že „o reorganizaci dlužníka nelze vůbec uvažovat”. Společnost je totiž podle něj zcela nefunkční. To znamená, že nemá žádné zaměstnance a nevykazuje žádnou činnost, která by generovala jakékoliv tržby.

Natland Group vyvrací nepravdy v kauze Rezidence Kavčí Hory

Problematické je už samotné účetnictví firmy, které nezpracovalo řádnou účetní uzávěrku za rok 2019, ani mimořádnou účetní uzávěrku před rozhodnutím o úpadku. Skupina již není ani v reálném provozu. Adresa, kterou skupina uvádí je pouze virtuálním sídlem a fyzicky se tam nikdo nenachází.

Rizikové dluhopisy netransparentních firem

Podle investičních odborníků musejí být lidé při posuzování dluhopisů firem, které se neobchodují na burze, velice opatrní. Na trhu se totiž stále častěji objevují dluhopisy netransparentních či rizikových firem z hlediska jejich kondice. Investorům garantují vysoké zúročení investovaných peněz. Pro některé firmy je to velké lákadlo, protože v bance by nikdy nedosáhly na úvěr s takto nízkou sazbou na své rizikové projekty.

Vláda rozšířila podmínky pro emise firemních dluhopisů

Problém je, že mnozí investoři nejsou bohužel schopni vyhodnotit kreditní kvalitu emitenta, tedy schopnost splatit dluh ze strany firmy, která si půjčuje peníze tím, že vydává dluhopis. Přitom platí, že dluhopis je dlužní úpis, který se při krachu emitenta stává kusem papíru. Investorovi do těchto dluhopisů nikdo nic negarantuje. Když firma skončí v konkurzu a bez majetku, investoři z peněz, které dali do takového dluhopisu, nemusejí vidět ani korunu.

Dluhopisy netransparentních firem jsou většinou nabízeny prodejci mimo regulované investiční zprostředkovatele. Ti totiž mohou nabízet pouze dluhopisy s prospektem, který schvaluje Česká národní banka [ČNB], což už vyžaduje určitou byť minimální transparentnost. I tak ale ani posvěcení prospektu ČNB nic neříká o kreditní kvalitě emitenta dluhopisu. Tedy o tom, zda svým závazkům dostojí, nebo nedostojí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here