Diamo převezme OKD. Ukončí činnost dolů a rekultivuje krajinu

543
Diamo
Foto: OKD

Vláda 22. září schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO], jenž řeší útlum těžby v dolech OKD. Za útlum těžby, odstupné horníkům a rekultivaci krajiny by měl stát vynaložit v následujících patnácti letech 15,6 miliardy korun. OKD taktéž převezme státní podnik Diamo.

Schválením materiálu by měla být dle MPO odvrácena hrozba insolvence společnosti OKD. Zároveň mají být vytvořeny podmínky pro udržitelnost těžby černého uhlí na dolech ČSM – sever, ČSM – jih a zajištění dodávek černého uhlí pro ocelářský a teplárenský průmysl.

Pro stát je zásadní, aby se dopady sociálně-ekonomické situace OKD, která je důsledkem hospodaření firmy v době, kdy byla v soukromých rukou, co nejvíc eliminovaly,“ říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Materiál tak navrhuje podmínky k postupnému a v čase rozloženému útlumu jednotlivých těžebních lokalit. Což podle ministra Havlíčka s sebou přináší významné snížení negativního sociálního dopadu spojeného s uzavíráním jednotlivých dolů.

OKD přejde pod Diamo

Celkové náklady na činnosti státního podniku Diamo souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti byly na základě podkladů společnosti OKD a zkušeností státního podniku Diamo stanoveny pro období 2020 – 2035 ve výši 15,6 miliardy korun. Lze očekávat, že část peněz bude uhrazena z evropských fondů.

Konec uhlí v Česku: Vláda plánuje, jak docela zavřít OKD

Materiál proto navrhuje zahájit postupný převod utlumovaných dolů a souvisejících dobývacích prostorů do majetku státního podniku Diamo. V tuto chvíli se předpokládá první etapa převodu od letošního prosince.

Harmonogram převodu jednotlivých utlumovaných dolů
  • K 1. 1. 2021 utlumované doly v lokalitě Útlum – Jih a Útlum – Sever [důl Staříč, důl Frenštát, důl Dukla a důl Lazy], včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy.
  • K 1. 3. 2021 utlumované doly Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov.
  • Následně, na základě výzvy společnosti OKD, a.s., doly ČSM – sever a ČSM – jih, včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

Pro bezpečné provedení útlumu jednotlivých dolů se navrhuje převod části závodu dceřiné společnosti OKD, HBZS, a.s. do majetku státního podniku Diamo. Základem činnosti OKD, HBZS, a.s. je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD.

Podle MPO jsou služby hlavní báňské záchranné stanice nezbytné k technické likvidaci jednotlivých dolů. Návrh na odkoupení HBZS zároveň vede k vytvoření státní hlavní báňské záchranné stanice se státem garantovanou akceschopností. Jediným akcionářem OKD je společnost Prisko, která spadá pod Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Stát sanuje útlum těžby v OKD více než půl miliardou korun

Významným pozitivním faktorem je snaha o maximální spolupráci s krajským úřadem Moravskoslezského kraje a jednotlivými městy v ostravsko-karvinském regionu při přípravě útlumu a budoucí revitalizaci areálů dolů a území ovlivněného těžbou se zaměřením na tvorbu nových pracovních míst a rozvojových projektů kraje.

Úřad práce ČR již nabídl pomocnou ruku

Úřad práce již nabídl pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucnu mohlo dotknout hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA. Se zástupci ODK je v pravidelném kontaktu.

„Po vzájemné dohodě otevřeme 1. 11. 2020 na třech místech [Doly Darkov, ČSM a ČSA] mobilní poradenská střediska. A to přímo v prostorách zaměstnavatele, kde naši zaměstnanci poskytnou zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců veškeré služby,“ uvedl Viktor Najmon, který je pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here