Šéf Letiště Praha Václav Řehoř míří do ACI Europe

754
Vaclav_Rehor
Foto: Letiště Praha

Předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř byl zvolen členem evropské Rady ředitelů mezinárodního sdružení letišť Airport Council International [ACI Europe]. Ve tříletém funkčním období bude zastupovat region východní Evropy. Chce pozitivně ovlivňovat podobu letecké dopravy v Evropě.

Rada ředitelů je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení ACI Europe. ACI Europe vydává svá doporučení také směrem k Evropské komisi [EK] a zároveň úzce spolupracuje s organizacemi činnými v letectví. Jako je například ICAO [International Civil Aviation Organization], EASA [European Union Aviation Safety Agency] nebo Eurocontrol.

„Obecně se chci zaměřit také na prosazování společných postupů napříč všemi členskými zeměmi EU a posílení role ACI Europe ve vztahu ke společným evropským institucím,“ říká Václav Řehoř. 

Volba nových členů Rady ředitelů ACI Europe se uskutečnila 17. listopadu. Celkem ACI Europe sdružuje více než 500 letišť a heliportů ze 45 zemí Evropy. Sdružení již varovala, že pokud se nezačne nejpozději koncem roku obnovovat poptávka po letecké dopravě, hrozí krach asi 193 menším regionálním letištím.

Co chce Václav Řehoř v ACI Europe

Václav Řehoř tvrdí, že jednou ze stávajících priorit ACI Europe je překonání krize způsobené pandemií covid-19: „Sdružení ACI Europe se momentálně velmi výrazně angažuje v úsilí o zavedení jednotných evropských pravidel pro vycestování. Cílem je zavedení jednotného evropského protokolu testování, který nahradí povinnou karanténu. Tím se za předpokladu existence rychlých a cenově dostupných testů odstraní největší stávající překážka pro cestování do zahraničí. Což přispěje nejen k obnovení letecké dopravy, ale také nastartování ekonomik.“

Důraz klade na rychlou obnovu letecké dopravy. Prioritou zůstává bezpečnost letecké dopravy, ke které se přidává velký důraz na zdravotní bezpečnost. Zásadní roli bude hrát proces digitalizace. Ten posune evropská letiště ještě více k trendům 21. století. Důležité je i téma udržitelného rozvoje.

Václav Řehoř působí ve vedení Letiště Praha od roku 2014. Je odpovědný za oblast bezpečnosti, řízení kvality a safety procesů, rozvoj technologií, letištní koordinace, auditu, řízení rizik a compliance, řízení lidských zdrojů, Corporate Governance a právních věcí.

Co je ACI Europe a další zastoupení Letiště Praha

Aktuálně ACI Europe upozorňuje, že letiště EU/EEA/Švýcarska a Velké Británie ztratily 80 procent cestujících v meziročním porovnání. Ještě horší je situace v zemích střední a východní Evropy. Negativnímu vývoji však nejsou ušetřena ani velká letiště. Ztráty Top20 evropských letišť dosáhly 16 miliard eur, což je ekvivalent 60 procent výnosů za normální situace. Organizace ACI Europe je přesvědčena, že krach menších regionálních letišť může odvrátit pouze státní pomoc. Sdružení varuje před krachy na základě aktuálního propadu celého odvětví. Jenom za září představuje propad pro evropská letiště ztrátu 172,5 milionu cestujících, celkem 1,29 miliardy od počátku roku.

Rada ředitelů je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení ACI Europe. Schvaluje klíčová usnesení a doporučení, čímž ovlivňuje pravidla letecké dopravy a provozování letišť po celé Evropě. Sdružení své iniciativy zaměřuje do několika oblastí, například bezpečnosti, liberalizace trhu, slotové koordinace a leteckého provozu. Aktivně vstupuje do nadnárodních legislativních a regulačních procesů. Slouží jako platforma pro sdílení zkušeností a poskytování expertízy institucím v oboru letectví i mimo něj. Je aktivní rovněž v oblasti udržitelného rozvoje, digitalizace nebo zákaznické zkušenosti.

Vedle Václava Řehoře bude mít Letiště Praha v institucích ACI Europe ještě jedno zastoupení. Na pozici Vice Chairman ACI Technical, Operational and Safety Committee byl po úspěšně dokončeném výběrovém řízení vybrán Libor Kurzweil, ředitel Řízení kvality, safety a procesů Letiště Praha.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here