Penzijní fond NN přidal 17,58 %, letos ztrácí kvůli covidu

760
NN_Milan_Tomasek
Foto: Skupina NN

Penzijní Růstový fond NN loni zhodnotil peníze o 17,58 procent. Jeho současná výkonnost ale již tak dobrá není. Podle manažera investic a penzí NN Penzijní společnosti Milana Tomáška ji negativně ovlivňuje pomalé zotavení akciových trhů v Evropě a regionu střední a východní Evropy.

V rozhovoru pro FinTag.cz na druhou stranu ale i upřesňuje, že celková nejistota na finančních trzích naopak podpořila zájem o bezpečnější dluhopisy. Což se pozitivně odrazilo zvláště na výsledcích konzervativních penzijních fondů.

Co jsou hlavní přednosti penzijního spoření se státním příspěvkem, penzijních fondů?

Hlavní výhodou je bezesporu finanční podpora státu skrze státní příspěvky a daňové odpočty v celkové výši až 6 360 korun za rok. Další výhoda, kterou si možná většina klientů ani příliš neuvědomuje, je ochrana účastníků formou zvýšené regulace včetně zastropování poplatků za obhospodařování. Výsledkem je produkt, který je vhodný pro dlouhodobé pravidelné spoření, což pro zajištění na penzi platí dvojnásob. Navíc si každý klient může nastavit individuální investiční strategii, kterou může přizpůsobovat svým cílům v oblasti zhodnocení a vztahu k riziku.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných fondů NN loni? Jaký očekáváte letos?

V roce 2019 dosáhl transformovaný fond zhodnocení ve výši 0,95 %. V letošním roce je stále ještě předčasné hovořit o výsledném zhodnocení, ale podle dosavadních výsledků se pravděpodobně budeme pohybovat někde okolo průměru zhodnocení za poslední dva roky, tj. 0,75 až 0,8 procenta.

Jaký byl výsledek vašich účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření [DPS] loni? Jaký očekáváte letos?

Konzervativní fond dosáhl v minulém roce zhodnocení 1,26 procenta. Vyvážený fond 9,12 procenta a Růstový fond 17,58 procenta. Letošní rok byl výrazně ovlivněn koronavirovou krizí, která se promítla do růstu cen dluhopisů, zatímco v případě akcií došlo k regionálním a sektorovým rozdílům ve výkonnosti. Nejvíce se tedy díky investicím do dluhopisů dařilo Konzervativnímu fondu, naopak v případě Růstového fondu je jeho dosavadní výkonnost v letošním roce negativně ovlivněna pomalým zotavením akciových trhů v Evropě a v regionu střední a východní Evropy.

Přechod do DPS nemusí být pro každého klienta NN

Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

Ke konci 3. čtvrtletí letošního roku si u nás na penzi spořilo celkem 308 607 účastníků, z toho 260 319 v transformovaném fondu.

Motivujete účastníky v rámci fondů NN k přechodu do DPS?

Nehovořil bych o motivaci, ale spíše o větší informovanosti klientů o výhodách jednotlivých penzijních produktů. Případný přechod nemusí být vhodný pro každého klienta, vždy je nutné zvážit potřeby a přání jednotlivých účastníků a také stav jejich smlouvy.

Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS a jak dlouho trvá, co obnáší?

Pokud se účastník pro přechod rozhodne [hovoříme o tzv. interním převodu], zařídíme schůzku s poradcem. Přechod je uskutečněn do jednoho měsíce od podpisu převodové smlouvy a finanční prostředky bude mít účastník na nové smlouvě do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o DPS.

Nabízíte investiční strategie životního cyklu?

Strategii investičního cyklu již nenabízíme. Účastník má však možnost investiční strategii měnit v průběhu trvání smlouvy dle svých potřeb. Rozlišujeme změnu strategie u již naspořených prostředků, tu může účastník změnit jednou za rok zdarma, a změnu strategie nově investovaných prostředků, ta je bezplatná vždy. Současně také pro finanční jistotu klientů zabezpečujeme, že pět let před dosažením důchodového věku jsou prostředky klienta přesunuty do Konzervativního fondu. O této skutečnosti klienta dopředu informujeme dopisem, a pokud s přesunem účastník nesouhlasí, může nás kontaktovat a prostředky ponechat v původním nastavení.

Příspěvek zaměstnavatele a účet dlouhodobých investic

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? Jsou ti dostatečně motivováni přispívat svým zaměstnancům?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní produkty se díky zvýhodnění pro obě strany stává stále žádanějším benefitem. Prostor pro vyšší zapojení tu nicméně stále je, což jasně potvrzují následující čísla. Příspěvky zaměstnavatele evidujeme na jedné čtvrtině smluv penzijního připojištění, a to v průměrné výši 819 korun. V případě doplňkového penzijního spoření přispívá zaměstnavatel dokonce téměř na třetinu smluv, v průměrné výši 1 098 Kč.

Vláda hodlá zavést nový Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

Je předčasné o čemkoliv konkrétním nyní hovořit, protože tato možnost je teprve čerstvou novinkou ve fázi příprav. Navíc se souběžně řeší nastavení celého penzijního systému.

Penzijní reforma: Statistika je neúprosná

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fondy podle vás měly ideálně mít?

Penzijní reforma je obrovské téma, ale politická debata o něm je bohužel zatím bez jasného výsledku. Pokud bychom se bavili o variantě, která dává smysl z pohledu celého systému, tak by stát rozhodně měl dále více podporovat doplňkové formy spoření, zvýšit finanční podporu a lidem dát zcela jasně najevo, že výše jejich budoucího důchodu bude závislá také na tom, kolik si naspoří v doplňkových formách penzijního spoření. Penzijní fondy v tomto hrají zcela zásadní roli, protože většina lidí v produktivním věku už takto spoří.

Jakou roli hraje demografický vývoj?

Statistika a predikce jsou neúprosné: zatímco v roce 1980 pracovalo na jednoho důchodce pět lidí, dnes jsou to tři lidé a v roce 2050 by na jednoho důchodce měli pracovat jen dva lidé. Je tedy jasné, že pro zajištění ideální penze se nebudeme moci spoléhat jen na stát.

Co radíte?

Zlatým pravidlem by proto mělo být spořit si na penzi už od první výplaty a využít tak naplno nejen výhody od státu, ale i možnosti výrazně vyššího potenciálu zhodnocení u fondů s dynamičtější investiční strategií v horizontu deseti a více let.

Daniel Tácha

Ing. Milan Tomášek působí ve světě finančních trhů a investování přes dvacet let. Po studiích na VŠE začínal jako finanční analytik ve skupině PPF. V ní své teoretické zkušenosti přetavil do praxe portfolio manažera. V investiční společnosti České pojišťovny [ČP Invest] potom působil jako hlavní investiční stratég. Dalších několik let byl zodpovědný za investiční a pojistné produkty v GE [později Monetě]. Poté vedl podporu a vývoj produktů investiční společnosti Generali Investments CEE. V NN Penzijní společnosti [NN Continental Europe Holdings B. V.] je čtvrtým rokem šéf investic a penzí. Říká, že investování mu je nejen prací, ale i koníčkem.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here