Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] začíná dnes [21.12.] od 9:00 přijímat žádosti o ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Žádosti o ošetřovné za listopad úřad přijímá do 21. ledna 2021. Pro živnostníky je připraveno 250 milionů korun. V případě potřeby bude částka navýšena.

MPO v souvislosti s postupným návratem žáků do škol očekává, že bude čerpat ošetřovné za listopad maximálně 25 000 OSVČ. Jako první zasedly zpět do lavic 18. listopadu děti z prvních a druhých tříd. Většina žáků základních škol se k prezenční výuce do škol postupně vrátila 30. listopadu.

Živnostníci budou mít dle aktuální výzvy stejně jako v říjnu nárok na 400 korun za den. Pokud museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka. Dotace se nevztahuje na situace, kdy si žadatel nechal dítě nebo ošetřovaného člověka v domácí péči dobrovolně.

Každá OSVČ může podat pouze jednu žádost o ošetřovné za listopad. Pokud chce žádat o ošetřovné za dobu, kdy byly škola nebo sociální zařízení uzavřeny z nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele, musí k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření. Například kopii e-mailu o sdělení uzavření.

Pro podání žádosti bude třeba vyplnit formulář MPO. Zájemci o dotaci je mají posílat přednostně datovou schránkou, budou tak nejrychleji zpracovány i vypláceny. Ministerstvo je však přijímá i prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem a poštou. Úřad žádá, aby poštou zasílané listy podnikatelé nesešívali.

Příspěvek nebude přiznán lidem pobírajícím invalidní nebo starobní důchod. Dále těm, kteří mají jiné zaměstnání, mají nárok na rodičovský příspěvek, na peněžitou pomoc v mateřství.

Ošetřovné za listopad a kompenzační bonus

Podporu Ošetřovné pro OSVČ lze nově čerpat souběžně s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí. Novelu zákona o spotřebních daních, jejíž součástí je i tato změna, podepsal minulý čtvrtek prezident republiky Miloš Zeman.

O kompenzační bonus za podzimní restrikce kvůli epidemii koronaviru mohou žádat živnostníci a podnikatelé, kterým vláda zakázala nebo omezila výdělečnou činnost. Přičemž vykazovaná živnost musí být v období od června do září 2020 převažujícím zdrojem obživy žadatele. Oprávnění k žádosti mají dále živnostníci, jejichž činnost není výslovně zakázaná, ale je minimálně z 80 procent na některou z uzavřených provozoven navázaná.

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

Aktuálně schválený program kompenzací se rozděluje do dvou bonusových období. První je v termínu od 5. října 2020 do 4. listopadu, což je celkem 31 dní. Za každý den omezení nebo zákazu načerpá žadatel 500 korun. Tedy nejvíce 15 500 korun za první období. Druhé bonusové období je od 5. listopadu do 21. listopadu 2020. Tedy v součtu trvá 17 dní a nejvýše mohou žadatelé dostat 8 500 korun. Žádosti mohou podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Jak to bylo v říjnu a při první vlně

MPO za říjen přijalo 24 137 žádostí o ošetřovné. Z nich ke čtvrtku postoupilo k proplacení 68 procent za 95,5 milionu korun. Při první vlně OSVČ dostávaly nejdříve 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun. Ošetřovné mohly čerpat podle nových pravidel na děti do 13 let.

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku. Prezident v pátek podepsal zákon, podle kterého bude zaměstnancům za období uzavření škol náležet 70 procent denního vyměřovacího základu, při plném úvazku nejméně 400 korun za den. V případě částečného úvazku se částka poměrově zkrátí.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here