Společnost Skatlop se stane novým majitelem ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery [VHM]. Podnik získala ve veřejné dražbě, nabídla nejvyšší cenu. Zaplatí za něj přes 1,2 miliardy korun. Skatlop, který působí ve finančnictví a podnikatelské sféře, vlastní olomoucký podnikatel Karel Hubáček, bratranec miliardáře Pavla Hubáčka.

VHM dosud většinově vlastnil Strnadův holding CE Power Industries. Zbytek náleží společnosti E-Invest miliardáře Ulčáka, který však letos v dubnu zemřel. Insolvenční návrh podalo samo vedení Strnadova holdingu, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy se prohloubily v souvislosti s pandemií. Firma dle správce v červnu zaměstnávala více než 560 lidí, z toho sedm desítek už bylo ve výpovědní lhůtě.

Podle insolvenčního správce Lukáše Zrůsta se do insolvenčního řízení přihlásilo 163 věřitelů celkem 173 pohledávek. Celková výše pohledávek přesahuje 1,7 miliardy korun.

Čeští oceláři zažívají hluboký propad a deziluzi z politiky EK

V aukci se jako jeden celek prodával areál na více než 50 hektarech pozemků, včetně obrovských hal, strojního vybavení, materiálu, zaměstnanců a know-how. Nezávislý posudek vyčíslil odhadní cenu na 1,3 mld. korun. Ve VHM pracuje bezmála 300 lidí a firma je stále v provozu. Loni 19. března se však dostala do úpadku, 17. července do konkurzu.

Konec výrobního programu VHM

Z ceny, již nový majitel zaplatí, se částečně uspokojí pohledávky věřitelů, které dosahují asi 1,7 miliardy korun. Nový majitel by měl doplatit kupní cenu do 11. března. O den později je nejzazší termín pro uzavření smlouvy o převodu závodu a 15. března je rozhodný den pro převod VHM na nového majitele. Mluvčí Skatlopu Ondřej Hubatka uvedl, že firma chce průmyslový areál revitalizovat a nechce pokračovat v současném výrobním programu.

„Neplánujeme pokračovat ve stávajícím výrobním programu VHM, který se v současné době bohužel ukazuje jako nerentabilní. Akvizici vnímáme jako zajímavou příležitost a rádi bychom využili potenciál této průmyslové lokality v centru Ostravy-Vítkovic k revitalizaci a dalšímu rozvoji,” řekl.

Upřesnil, že Skatlop Karla Hubáčka má dlouholeté zkušenosti z podnikatelské a finanční sféry. Dle jeho slov se mimo jiné zaměřuje ve spolupráci se společností Accolade na investiční příležitosti v oblasti průmyslových parků a areálů. Dlouhodobě spolupracuje rovněž se skupinou Creditas, která patří jeho bratranci Pavlu Hubáčkovi.

Vítkovice Heavy Machinery: Věřitelé jsou spokojení

O prodeji VHM informoval insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst. S výsledkem dražby podle něj už vyjádřil souhlas věřitelský výbor i zajištění věřitelé, prodeji tak nic nebrání. Podle něj se podnik podařilo prodat za takto vysokou cenu i díky efektivitě soudu a konstruktivnímu přístupu věřitelů.

„Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v ČR získat. Za významné pokládám i to, že na rozdíl od řady jiných strojírenských společností v insolvenci, se podařilo udržet podnik v běhu. Nezastavila se výroba,” uvedl.

Společnost Vítkovice a. s., která je jedním z věřitelů a původním vlastníkem menšinového podílu VHM, ocenila důslednost přístupu společnosti Konreo a konkurzního správce.

„Ukázalo se, že lze zajistit výnos z prodeje někdejšího vítkovického majetku ve stovkách milionů korun nebo výnos převyšující miliardu korun,” řekla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Firma se dle ní obávala, aby se neopakovala situace z konkurzu obdobně velkého podniku Vítkovice Power Engineering, z jehož prodeje činil výnos jen jednotky milionů korun.

„Věříme, že nám nový nabyvatel VHM společnost Skatlop brzy sdělí své vize dalšího rozvoje VHM, které sousedí s našimi majetky, a nebudeme se bránit vhodným formám spolupráce, pokud nám budou nabídnuty,” dodala.

Většinový vlastník byl dosud Jaroslav Strnad

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jsou dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební a lodní průmysl. Firma, která má v místě podnikání 170letou tradici, byla už v roce 2018 součástí strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze, přesto firma skončila v konkurzu.

Ocel z Číny válcuje Evropu

Firmu k tomuto rozhodnutí vedlo zjištění, že pro svůj reorganizační záměr nemá dostatečnou podporu věřitelů, ale i pandemie covidu, která omezila výrobu. Insolvenční návrh podalo loni vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a nebyla schopná platit své závazky. Zejména za dodávky energií.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here