Povinnost sečíst se má každý občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt. Sčítání 2021 se netýká pouze občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený. Povinnost sečíst se mají i všichni cizinci, kteří budou o půlnoci z pátku 26. 3. na sobotu 27. 3. 2021 na území České republiky.

Podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] je Sčítání 2021 povinné pro všechny Čechy s trvalým pobytem v České republice.

„Nezáleží na tom, kde ve světě žije či zda má i jiné než české občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu,“ vysvětlila mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Sečíst se Češi v zahraničí budou moci pouze prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře a to odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Sčítání lidu 2021 půjde elektronicky a ubude otázek

„K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na Scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. března dostupná ke stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou, bankovní či elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby,“ doplnil předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Dodal, že ten, kdo tuto možnost mít nebude, může požádat o vyplnění údajů člena rodiny, který zná situaci v domácnosti a také jeho osobní údaje. To jsou jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou a datum narození. Dále potřebuje znát údaje pro osobní část formuláře. Mezi ně patří první bydliště po narození, informace o vzdělání a zaměstnání.

Vyplnění formuláře a sčítání u vojáků či diplomatů

Dále je třeba vědět, že Sčítání lidu 2021 se zaměřuje pouze na byty a obydlí na českém území. Část otázek na bydlení u lidí s obvyklým bydlištěm v cizině se proto nevyplňuje.

„Pokud český občan sdílí v zahraničí domácnost s cizincem, který nemá v Česku trvalý ani přechodný pobyt nad 90 dnů, nemusí být tento cizinec uváděn v seznamu osob v domácnosti ani nemá povinnost vyplnit sčítací formulář,“ vysvětlila Voldánová.

Sčítání lidu 2021 u vojáků z povolání na zahraničních misích zajišťuje ministerstvo obrany, u příslušníků Policie České republiky působících v zahraničí pak ministerstvo vnitra. Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání lidí, kteří působí na zastupitelských úřadech, a to včetně jejich rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti.

Sčítání lidu 2021: Povinnost sečíst se mají i cizinci v ČR  

Při Sčítání 2021 mají povinnost se sečíst také všichni cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března, přítomni na území ČR. Povinnost tak platí pro cca 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou diplomatů a těch, kteří budou v České republice pobývat méně než 90 dnů. Formulář tedy nemusí vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, který je zde na návštěvě po dobu kratší tří měsíců. Naopak například zahraničního studenta z programu Erasmus se sčítání týká.

„K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. března dostupná ke stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou cizincům,“ uvedl ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda.

Mezi jím zmíněné doklady patří například dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince. Je také možné použít elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby.

Sčítací formulář bude v sedmi jazycích

Sčítací formulář může za cizince vyplnit i jiná osoba ze společné domácnosti, která zná informace pro osobní část formuláře.

„Kromě češtiny je elektronický sčítací formulář dostupný i v sedmi dalších jazycích. To v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno měnit,“ upřesnil Rojíček.

Sčítání lidu 2021 epidemie covidu-19 neohrozí, bude online

Listinné formuláře jsou k dispozici pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních místech sčítání však budou pro zájemce připraveny tištěné překlady. Ty poslouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. Už nyní je možné se podívat na jazykové mutace na stránkách Sčítání 2021. K dispozici jsou verze v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.

Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků. A to na kontaktních linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. Kontaktní centrum je možné oslovit také prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here