Testování žáků otevírá nejen školy, ale i vrací rodiče do práce

107

Zaradovali se mnozí rodiče, ale i zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Důvod je, že se alespoň část dětí vrátí 12. dubna do škol. Což umožní mnohým z jejich rodičů plný návrat do práce. Avšak i návrat dětí do škol má své podmínky. Jednou z nich je testování žáků dle jasně daných pravidel.

Na úvod řekněme, že testování žáků antigenními testy při návratu k prezenční výuce bude v pondělí a ve čtvrtek. Při pozitivním výsledku v pondělí půjde do karantény či izolace jen testovaný s tímto výsledkem, ve čtvrtek už celá třída. Pozitivita se potvrdí stěrem PCR.

Neinvazivní samotesty do škol v tomto týdnu již začali rozvážet pracovníci Správy státních hmotných rezerv [SSHR]. Samotestovací sady tedy nezajišťují dětem rodiče, ale budou pro ně připraveny každé pondělí a čtvrtek přímo ve školou určené místnosti k testování žáků.

Testování žáků z přední části nosu

„Jde o neinvazivní samotestovací sady na odběr vzorku z přední části nosu,“ ubezpečil rodiče ministr školství Robert Plaga [za ANO].

Dodal, že předškolní děti, žáky prvních a druhých tříd a školáky se zdravotním hendikepem může na testování doprovodit jejich zákonný zástupce.

„Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou,“ uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] ve svém manuálu.

Odběr samotný a manipulace s testem je podle úřadu velmi snadná a hlavně rychlá s výsledkem do 15 minut.

„Jde o takové „pošťourání“ v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat,“ dodává úřad.

Dále platí, že pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem určené osoby ihned po svém příchodu. Stejný postup pro testování žáků platí podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] i pro předškolní děti, pro které se v pondělí 12. dubna taktéž otevírají mateřské školy. Na rozdíl od školou povinných dětí jsou ale předškoláci zbaveni povinnosti nosit po celou dobu pobytu ve školce hygienické roušky.

Povinnost testování žáků před vstupem do školy

Obecně platí, že na přítomnost koronaviru se musí ještě před účastí na prezenční výuce povinně otestovat předškoláci v mateřských školách, žáci, studenti. A také všichni zaměstnanci školy či mateřské školy.

„Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu ne starší než 48 hodin a které zároveň nemají příznaky onemocnění covid-19,“ píše MŠMT ve svém manuálu.

Z pravidelného testování ve škole jsou zproštěny také děti, které už covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Což ale musí doložit. Například potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře. Nezáleží přitom jestli v listinné či elektronické podobě.

Výjimku z antigenního testování mají:
  • Osoby po prokazatelně prodělaném onemocnění covid-19, pokud ode dne potvrzení PCR pozitivity neuplynulo více než 90 dnů.
  • Osoby očkované proti nemoci covid-19, pokud mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň při dvoudávkovém očkování uplynulo od aplikace druhé vakcíny alespoň 14 dnů. U jednodávkové vakcíny se netestují očkovaní po uplynutí dvou týdnů od aplikace první dávky.
  • Preventivní testování se dále netýká škol zřízené Ministerstvem spravedlnosti. A dále těch, které fungují při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a MŠ či ZŠ při zdravotnických zařízeních.

Příspěvek k nemocenské za karanténu a izolaci platí do 30. 4.

Pozitivní výsledek testu u školáka, a co dál?

Při pozitivním výsledku pondělního testování učitel svého žáka oddělí od kolektivu a spojí se s jeho zákonným zástupcem. Ten si ho vyzvedne a nechá si u pediatra vystavit e-žádanku na konfirmační PCR test. Při pozitivním výsledku zůstává žák v domácí izolaci. Rodiče uvědomí hygienu o jeho rizikových kontaktech. V opačném případě doručí potvrzení o negativním výsledku do školy a pokračuje ve výuce. To znamená, že pondělní pozitivita u žáka nijak neovlivní jeho třídní kolektiv, ten nadále chodí do školy.

Izolačku dostanou i živnostníci, ale jen ti nemocensky pojištění

Jiná situace ale nastává v případě, že vyjde pozitivita v jiný den než pondělí či v jiném prvním školním dnu týdne. Nejčastěji ve čtvrtek, kdy se bude ve školách hlavně testovat.

Při pozitivním výsledku v jiný než první den školy se totiž odebere celá třída, případně kolektiv z družiny či klubu do domácí karantény a vyčkají na výsledek PCR testu u pozitivně testovaného žáka. Pokud i PCR vyjde pozitivně, uvědomí o tom zákonný zástupce vedení školy. Ta se následně spojí s krajskou hygienickou stanicí, která nařídí všem vytrasovaným kontaktům pozitivního žáka dvoutýdenní karanténu, jejíž součástí je i PCR test na covid.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here