Dnes [17.4.] zahájil Český statistický úřad [ČSÚ] provoz kontaktních míst pro Sčítání 2021. V nich si lidé můžou vyzvednout, ale i odevzdat sčítací formulář. ČSÚ upozorňuje, že pracovníci v kontaktních místech poradí i s vyplněním formuláře.

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800, a to na vybraných pobočkách České pošty a na všech krajských správách ČSÚ. Jejich adresář včetně otevírací doby je dostupný v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na Scitani.ceskaposta.cz. Tyto informace je možné získat také na úředních deskách obecních úřadů, telefonním čísle 253 253 683 nebo na e-mailové adrese dotazy@scitani.cz.

Sčítání lidu 2021 půjde elektronicky a ubude otázek

Na kontaktních místech sčítání bude možné vyzvednout listinný sčítací formulář s odpovědní obálkou a zároveň ho v místě také odevzdat. Vyplněný listinný formulář můžou lidé odevzdat do 11. května na kterékoli poště či vhozením do libovolné poštovní schránky. A to v odpovědní obálce s předtištěnou adresou, její odeslání je zdarma. Základní nápověda k vyplnění je součástí každé otázky ve formuláři. Od 17. dubna začnou sčítací komisaři také roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech.

Prostory kontaktních míst pro Sčítání 2021 jsou označena

Přepážky kontaktních míst jsou označeny logem Sčítání 2021 a jejich provoz bude zajištěn při respektování veškerých aktuálně platných epidemických opatření. Nálepka Sčítání 2021 bude umístěna na vstupu do objektu i u příslušné přepážky.

„Pro vydání formuláře je třeba sdělit adresu, kde bydlíte, a případně i číslo bytu. Na kontaktním místě sčítání lze vyzvednout listinný sčítací formulář i pro jiné osoby. I v takovém případě platí, že je třeba uvést adresu obvyklého bydliště a případně číslo bytu osoby či domácnosti, které formulář vyzvedáváte,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Kontaktní místa jsou v provozu od 17. dubna do 11. května, kdy sčítání končí. Otevírací hodiny jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena. Pokud jsou na takové pobočce kvůli protiepidemickým opatřením upraveny otevírací hodiny pro veřejnost, jsou stejným způsobem upraven i provoz přepážky kontaktního místa sčítání.

V případě potřeby zde budou pro cizince a příslušníky národnostních menšin k dispozici také tištěné překlady listinného formuláře v 7 jazycích – angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Ty budou sloužit jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v českém jazyce.

Nejen kontaktní místa, ale i formulář do domu

Od 17. dubna začnou sčítací komisaři roznášet listinné formuláře i do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech. Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covidem-19 budou komisaři předávat formuláře před domem. Ti, kdo se do té doby nesečtou, si budou moci vybrat, zda vyplní elektronický formulář, či jeho listinnou formu. Distribuce listinných formulářů je služba občanům, kteří nemohou nebo se nechtějí sečíst online. Kdo listinný formulář nechce, protože se stále plánuje sečíst online, nebo se už online sečetl, na komisaře čekat nemusí. A pokud už u něj zazvoní, stačí mu to podle ČSÚ sdělit.

„Všichni máme povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na nás. ČSÚ doporučuje využívat elektronický formulář, neboť jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní,“ uvedla mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here