Státní dluh v prvním čtvrtletí stoupl o více než 370 mld. Kč

434
statni_dluh
Foto: FInTag.cz

Hrubý státní dluh ČR dosáhl v letošním I. čtvrtletí 2 419,9 miliardy korun. To je 42,8 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Přepočteno na každého obyvatele ČR to znamená, že každý Čech dluží 226 121 korun. Vyplývá to z Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR Ministerstva financí ČR [MF ČR].

Státní dluh v 1. čtvrtletí stoupl o 370,2 miliardy korun. Za celý loňský rok státní dluh vzrostl o 409,5 miliardy korun. MF ČR uvedlo, že v letošním prvním čtvrtletí avšak pokrylo všechny letošní splátky státního dluhu a významné části celoročního deficitu. Podle něj tak po očištění stavu státního dluhu o dopady předfinancování všech jeho zbývajících letošních splátek pak podíl takto spočítaného státního dluhu na HDP ke konci 1. čtvrtletí dosahuje 39,9 procenta.

„Ministerstvo financí průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní poklady předpokládá, že celková výše zadlužení na konci roku nepřekročí stav vykázaný k 31.3.2021,“ uvedl úřad.

To je však v rozporu s její dubnovou makroekonomickou predikcí, která předpokládá, že celkový státní dluh letos může dosáhnout až 44,8 procent HDP [v roce 2022 48,2 % HDP].

MF ČR odhadlo letošní růst na 3,1 %, zadlužení na 44,8 % HDP

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

MF ČR emitovalo v I. čtvrtletí dluhopisy za 231,8 mld. Kč

Ve své čtvrtletní zprávě MF ČR uvedlo, že v prvním čtvrtletí již pokrylo veškeré letošní korunové splátky státního dluhu v celkové jmenovité hodnotě 172,4 miliardy korun. To udělalo prostřednictvím emisí státních dluhopisů s jednoroční splatností v celkové jmenovité hodnotě 231,8 miliardy korun. A při průměrném výnosu do splatnosti 1,3 % p. a.

[Zdroj: MF ČR]

MF ČR potvrdilo, že vydávalo i další státní dluhopisy po celé délce výnosové křivky při dosažení průměrné doby do splatnosti 6,9 roku. Úřad pak potvrdil, že následná emisní činnost bude prováděna za účelem krytí schodku státního rozpočtu.

„Letošní eurová potřeba financování již byla pokryta, respektive předfinancována eurovou likviditou v podobě peněžních prostředků přijatých za výhodných podmínek ke konci března. A to prostřednictvím dvou tranší úvěrů v rámci programu SURE od Evropské komise,“ upřesnilo ministerstvo financí.

Zároveň dodalo, že dopad tohoto předfinancování na státní dluh, po zohlednění již realizovaných splátek státního dluhu, činí více jak 165,6 miliardy korun. Za dalším zvýšením státního dluhu pak stojí průběžné krytí státního rozpočtu.

Jeho část ve výši přibližně 59,4 miliardy korun přitom byla již pokryta prodejem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. A přibližně 145,9 miliardy korun je dle MF ČR kryto prostřednictvím krátkodobých rezervních operací na peněžním trhu.

Státní dluh od roku 1993 [v mld. Kč]
Rok Státní dluh [v mld. Kč]
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1178,2
2010 1344,1
2011 1499,4
2012 1667,6
2013 1683,3
2014 1663,7
2015 1673,0
2016 1613,4
2017 1624,7
2018 1622,0
2019 1640,2
2020 2049,7
1. čtvrtletí 2021 2419,9

[Zdroj: MF ČR]

Jak si stojí rating ČR

Ministerstvo se ve své zprávě odvolává i na stále příznivé hodnocení ČR ratingových agentur. A to navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie. V lednu ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení na úrovni AA- se stabilním výhledem.

Francouz Michel Fache může být klidný, své dluhy má splacené

V únoru agentura Moody’s potvrdila rating České republiky pro dlouhodobé závazky na stupni Aa3 se stabilním výhledem. Zmiňuje i hodnocení ACRA Europe [v lednu] a ACRA [v dubnu]. Ta ČR potvrdila rating na úrovni AA se stabilním výhledem. Dodejme, že MF ČR letos potřebuje na financování státního dluhu 728,4 mld. korun. Důvodem jsou schodkové rozpočty v posledních letech. Letos počítá MF ČR se schodkem ve výši půl bilionu korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here