Bohdan Wojnar končí v čele Sdružení automobilového průmyslu

524
Sdruzeni_automobiloveho_prumyslu_bohdan-wojnar-1
Foto: AutoSAP

Prezident Sdružení automobilového průmyslu [AutoSAP] Bohdan Wojnar ukončil na vlastní žádost s platností k 15. 4. 2021 činnost v čele AutoSAP. Vedením sdružení byli pověřeni viceprezidenti Miroslav Dvořák a Robert Kiml. To do doby, než bude standardní cestou zvolen nový prezident.

Bohdan Wojnar byl poprvé zvolen prezidentem Sdružení automobilového průmyslu v roce 2016. V prosinci 2020 pak svůj mandát obhájil.

Jménem celého představenstva i členů sdružení bychom rádi Bohdanu Wojnarovi poděkovali za obrovský kus odvedené práce ve prospěch našeho odvětví. Je nesporné, že s jeho výrazným přispěním se AutoSAP proměnilo v posledních několika letech ve viditelného a respektovaného partnera při projednávání témat, která mají dopad na celé odvětví, a tedy celé české hospodářství,“ uvedli ve společném prohlášení adresovaném členům Robert Kiml a Miroslav Dvořák.

PODCAST: Automotive potřebuje rychlou cashovou pomoc

Co je Auto – Sdružení automobilového průmyslu

Podle nich Bohdan Wojnar stál v čele sdružení v době historické transformace podmíněné bojem proti změnám klimatu, technologickým rozvojem a obecnými socio-ekonomickými změnami v chápaní mobility jako takové.

„AutoSAP velmi oceňuje intenzivní práci, kterou Bohdan Wojnar pro rozvoj automobilového průmyslu, zahájení transformace směrem k moderní a ekologické mobilitě stejně jako vytvoření pevného partnerství s vládou, odvedl,” uvedlo sdružení.

Podpora nízkoemisní mobility je letos de facto nulová

Auto – Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také výzkumné instituce, školy a další podobné subjekty nebo fyzické osoby, které mají zájem přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společných cílů.

AutoSAP funguje od roku 1989

AutoSAP vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti společnostmi. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, a to na základě „Společenské smlouvy o AutoSAP“.

Jaké jsou cíle AutoSAP
  • Propagace automobilového průmyslu, jakožto klíčové části české ekonomiky se silným dopadem na technický, ekonomický a výzkumně vývojový rozvoj ČR.
  • Podpora konkurenceschopnosti členských firem, zejména prostřednictvím organizace projektů společného zájmu, seminářů a workshopů.
  • Zlepšování, rozvoj a podpora vzájemné spolupráce mezi členy.
  • Rozvoj hospodářské spolupráce s ostatními státy, zejména pak V4, mimo jiné prostřednictvím udržování kontaktů s obdobnými národními a nadnárodními asociacemi.
  • Podpora zájmů českého automobilového průmyslu v zahraničí, zejména prostřednictvím organizace společných expozic či organizací exportních misí.
  • Rozvoj tuzemského trhu práce, hlavně prostřednictvím podpory technického vzdělávání.

Z důvodu rychlého rozvoje právního prostředí na počátku 90. let, byla tato smlouva následně převedena na smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob, zapsaném v rejstříku sdružení. Po tom, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, bylo k 1. lednu 2017 zapsáno jako Spolek ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474. Dnes má AutoSAP 138 členů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here