Fórum Alter Eko: Rizika vs. příležitosti pandemického abnormálu

158
Forum_Alter_Eko

Pandemie covidu-19 se stala urychlovačem nastartovaných revolučních trendů. Svět zítřka se bude v mnohém lišit od toho, na co jsme zvyklí dnes. Praktické tipy, jak se k tomu postavit, nabídne letošní ekonomické Fórum Alter Eko.

Pandemie covidu-19 se stala urychlovačem revolučních megatrendů. Úspěšní lídři tak budou muset začít myslet více než kdy jindy. A to proto, aby zvládli transformaci z obchodních modelů s kořeny v minulosti, které však již nyní ztrácejí na funkčnosti. A počítat je třeba i s přerozdělením pozic v globální ekonomice. I z těchto důvodů přitom chaotická přechodová fáze na nový [ab]normál představuje z pohledu stability západní civilizace výzvu, kterou snad – podobně, jako v minulosti – nakonec přetavíme v příležitost.

O výše uvedených a souvisejících tématech bude jarní Ater EKOnomické fórum, které volně naváže na cyklus „českých Davosů“ pořádaných na zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí.

John Kay: Greed is Dead

Hlavní řečník bude jeden z nejrespektovanějších britských ekonomů, autor knihy Greed is Dead, John Kay. John odstartuje dopolední program, který se bude tradičně věnovat vizím a trendům. Odpoledne pak přijde na řadu detailní analýza vybraných výzev, kterým [nejen] manažeři a majitelé firem dnes čelí, a nástin možných řešení.

Kapitalismus po covidu: Fórum Alter Eko startuje 12.5. 2021

To vše v rámci několika workshopů, jejichž cílem je předat v praxi využitelné zkušenosti. Fórum Alter Eko startuje 12. 5. 2021. Průběžně doplňované info o fóru s názvem “Kapitalismus [p]o covidu” a registrace jsou k dispozici na stránce společnosti Alter Eko.

Úspěšná firma dneška

“Entropie” světa neustále roste. Covid-19 se stal nejvýraznějším, nikoli ale prvním symptomem tohoto trendu. Světové ekonomické fórum v letošním roce označilo za tři nejvýznamnější nejistoty dneška infekční nemoci, klimatickou změnu a zbraně hromadného ničení. K nim lze přidat kryptoměny a blockchain, migraci a desítky dalších nejistot, které se na sebe vrší a způsobují čím dál méně přesné zaměření firem. Je důležité nejistoty společně roztřídit a z těch klíčových postavit roadmapu příležitostí v příštím desetiletí. Jak to nastínil i spoluzakladatel 6D Academy Petr Beneš.

V posledních měsících společnosti po celém světě podnikaly rychlé a mnohdy radikální kroky k řešení krize. Neobešlo se to bez dopadů na soukromý sektor. Největší riziko přitom nespočívá pouze ve státních intervencích do podnikání či spletitém právním řádu, ale i ve špatném vedení.

„Naopak správné vedení může těžit z maximální koncentrace. Soustředit se například na implementaci technologií a využít tak i krizové období ke komerčnímu úspěchu,” říká spoluzakladatelka poradenské skupiny ASB Petra Rychnovská. Ostatně ona sama vsadila ve své firmy hlavně na profesionály.

Budoucnost globálního obchodu

„Osobně vidím největší riziko nejen v protekcionismu, ale zejména v důvěře investorů k vládám. Nyní jsou velice rozumně ochotni vnímat nutnost zadlužování států a pumpování peněz do ekonomik. Stěžejní bude fáze dvě, kterou je rozumná stabilizace veřejných financí a efektivní fungování jednotlivých vládních opatření v praxi, jejich multiplikace a dopad,” popisuje generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Podle něj přitom nejde jen o odložené a prominuté daně a pobídky, ale jsou to i nové trendy, jako online služby a moderní technologie obecně.

Energetika pro 21. století

Energetika se stala nový mocenský nástroj států a korporací. Technické inovace a strategie se upozaďují. Pro masmédia a běžnou populaci jsou nedůležité a neatraktivní. Neřešíme, kolik, kde a jakých energetických zdrojů a zařízení postavit, ale jakou dotaci komu dát a nedat, co regulovat, zakázat a co zdanit. Tento trend přirozeně souvisí s celospolečenským odklonem od technického vzdělávání směrem k humanitnímu. Pohodlnější je formulovat politické ideje, než vyvíjet a vyrábět technologie.

„Za sebe, průmysl a odborné asociace tedy velím: Postavme energetiku a strategii na skutečných lídrech, vzdělaných projektantech, inženýrech a technických inovacích respektujících moderní poznatky vědy a techniky,” říká spoluzakladatel energetické společnosti GWL Michal Klečka.

Pohled do minulosti: Kostelec 2020

Loňské ekonomické Fórum Kostelec 2020 se zaměřilo na ekonomiku, byznys a riziko. Své postřehy nabídli mimo jiné hlavní ekonom Generali CEE Holding Miroslav Singer nebo ekonom Tomáš Sedláček. Ve druhém bloku riziko spojené s nastartovanými změnami okomentovali generál Petr Pavel, hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil a generální ředitel EGAP Jan Procházka. Názory ve třetím bloku fóra vyjádřil majitel společnosti M.L. Moran a krizový manažer Zdeněk Šmejkal, členka vedení IBM Central Region a viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Milena Jabůrková.

Průběžně doplňované podrobnosti o fóru “Kapitalismus [p]o covidu” a možnost registrace najdete na stránce www.altereko.info/kostelec2021jaro

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here