RVVI schválila výdaj na vědu ve výši 39,4 miliardy pro rok 2022

217
na_vedu
Foto: Pixabay.com

Rada pro výzkum, vývoj a inovace [RVVI], jejímž předsedou je premiér Andrej Babiš [ANO], zaslala do mezirezortního připomínkového řízení návrh výdajů státního rozpočtu na vědu. A to pro příští a následující rok.

Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace [RVVI] schválili druhou verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro příští rok. Pro rok 2022 navrhují zvýšení výdajů z veřejných zdrojů o 1,35 miliardy korun, než je platný střednědobý výhled. Celkové objemy výdajů jsou navrženy v součtu na 39,4 miliardy korun. RVVI se shodla i na výdajích v roce 2023 a 2024 a dlouhodobém výhledu do roku 2028.

  • Celkem za rok 2023: 40,4 mld. Kč
  • Celkem za rok 2024: 41,2 mld. Kč

V usnesení RVVI zdůraznila, že předložený návrh v objemu překračujícím schválený výhled zajišťuje nezbytnou stabilitu výzkumné základny a podporu aplikovaného výzkumu a transferu technologií.

„Rada vlády navrhuje v jednoznačné shodě rozpočet pro oblast výzkumu, vývoje a inovací,“ shrnul výsledky jednání o rozpočtu první místopředseda Rady Pavel Baran.

Návrh výdajů na vědu počítá se zapojením unijních dotací

Návrh vychází z předpokladu, že makroekonomický růst musí být po pandemické krizi podmíněn mimo jiné investicemi do výzkumu, vývoje a inovací [VaVaI]. A to především v oblasti přírodních věd, medicínských oborů a v technických vědách.

Důležitou roli v tom sehraje Operační program Jana Ámose Komenského a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost [OP JAK a OP TAK]

Programové období 2021-2027: Česko z EU dostane 550 miliard

Pavel Baran upozornil i na význam zdrojů z Národního plánu obnovy financovaný [na dluh] z Evropského fondu obnovy. Ten má spolu se státním rozpočtem přinést na investic [větší částí do veřejné sféry] až 194 miliard korun a bezmála půl bilionu zvýhodněných úvěrů.

Aktuálně uběhla lhůta pro podání plánu Evropské komisi [EK] ke schválení. Plán včas dodalo pouze devět unijních zemí, Česko mezi nimi nebylo. Český návrh NPO právě prochází mezirezortními připomínkami.

Národní plán obnovy odešel do připomínkového řízení

Po vypořádání připomínek bude znovu předložen vládě k projednání a až pak doručen EK ke schválení. RVVI očekává schválení plánu a uzavření souvisejících smluvních dokumentů mezi ČR a EK v letních měsících tohoto roku.

Dotace na sekvenování a Metodika hodnocení 2017+

Z hlediska zdravotnictví a zvládání krize covid-19 Rada odsouhlasila na základě usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 návrh na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků koronaviru SARS-CoV-2.

Dotace na sekvenaci vzorků koronaviru zaplatí MZ ČR

Zde, jak uvedla, přivítala informaci náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Vašákové o zajištění finančních prostředků na sekvenování. V této souvislosti požádala Agenturu pro zdravotnický výzkum, Grantovou agenturu ČR a další relevantní poskytovatele o vypsání výzkumných projektů zaměřených na problematiku SARS-CoV-2 [mutace] s využitím dat získaných právě sekvenováním.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here