MMR otevřelo dotační výzvu na marketing v cestovním ruchu 

191
cestovnim_ruchu
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] vyhlásilo výzvu na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu. Dotace mohou využít organizace destinačního managementu. Alokace výzvy činí 60 milionů korun.

Úspěšní žadatelé o podporu budou moci dotaci využít například na tvorbu tematických regionálních, případně nadregionálních produktů cestovního ruchu. Dále pak na zajištění propagačních materiálů, kampaní, turistických karet a monitoring návštěvnosti destinace.

„Marketing […] vytváří identitu regionu a láká turisty k návštěvě. […] Naše země nabízí celou řadu dosud neobjevených destinací. Proto podporujeme vznik produktů cestovního ruchu, které veřejnost s těmito ukrytými skvosty seznámí, čímž dojde k rovnoměrnějšímu rozptýlení návštěvnosti v regionech,” uvedla ministryně Klára Dostálová [za ANO].

Český cestovní ruch loni klesl o 51 %. Ve 4. čtvrtletí o 85,9 %

Příjem žádostí o dotace skončí letos 17. září. Projekty musí být realizovány do konce roku 2022. Výzva je vyhlášena z Národního programu podpory cestovního ruchu. Více informací o programu naleznete zde.

Dotace v cestovním ruchu jsou rozděleny do tří skupin

Vyhlášená výzva z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech obsahuje tři dotační tituly dle velikosti území projektu [oblastní, krajská a nadregionální úroveň].

  • Alokace pro krajskou úroveň: 21 001 000
  • Alokace pro oblastní úroveň: 29 999 000
  • Alokace pro nadregionální úroveň: 9 000 000 Kč

V případě nadregionální úrovně musejí mít podpořené projekty vazbu na Strategii agentury CzechTourism a destinace ČR 20212025. Případně na platný marketingový plán České centrály cestovního ruchu CzechTourism či její produktové řady.

Cestovní ruch v Jihočeském kraji se zřejmě nezvedne ani letos

Žadatelé jsou povinni si zajistit v průběhu výzvy ke svým projektovým záměrům stanovisko agentury CzechTourism, která jim ho i následně vydá.

Příjemci mohou získat až 50 % uznatelných nákladů

Podporované aktivity jsou například tvorba a inovace jednotlivých produktů cestovního ruchu, modernizace webové prezentace a různé krátkodobé tematické či celoroční komunikační kampaně. Dotace činí maximálně 50 procent uznatelných nákladů. Všechny podporované aktivity naleznete v zásadách programu.

Cestovní ruch v Česku zaznamenal loni po několika letech růstu prudký propad. Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních loni dosáhl 10,8 milionu. Což bylo o 11,2 milionu méně než v roce 2019. Jde o 51% meziroční pokles. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here