Více než půlka investorů nemá konkrétnější představu o ESG

543
ESG
Ilustrační foto: Pixabay.com

Podle čeho se lidé rozhodují při výběru investice či zhodnocování financí? Je to riziko a bezpečnost investice, dostupnost úspor a náklady na správu. Takzvaná kritéria ESG většinou patří až na poslední místo.

K dalšímu důležitému, v pořadí čtvrtému kritériu při rozhodování o typu investice patří její výkonnost.  Za ní následuje doporučení třetí osoby s důvěrou, pak výše zdanění či doporučená délka držení aktiv. Dopad investice na životní prostředí nebo její sociální rozměr je až na posledním místě.

Vyplývá to z průzkumu Komerční banky [KB] a společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, která je správcem investičních fondů KB. Pravidelně si podle průzkumu spoří většina lidí, kteří si v průměru našetří okolo 5 700 korun za měsíc. To je necelých 96 000 korun ročně. Dvě třetiny lidí si pak myslí, že se vyznají v oblasti zhodnocování financí.

Kritéria konceptu ESG a jejich znalost

Průzkum cílil na znalost takzvaného odpovědného investování a uplatňování principů ESG [Environmental, Social, Governance] v investování. V obecné rovině z něj vyšlo, že udržitelné investování vnímá pozitivně 75 procent dotázaných. Avšak blíže se v tématu neorientuje více než polovina dotázaných. Přímou zkušenost s odpovědným investováním má pouze 13 procent dotazovaných.

„Z výsledků průzkumu vyplývá, že česká veřejnost vnímá udržitelné investování dobře, představuje pro ni něco pozitivního. […] Je ale zřejmé, že znalost této tématiky je menší,“ říká ředitel pro investice společnosti Amundi Czech Republic Petr Šimčák.

Nejčastěji si lidé s odpovědným investováním spojují životní prostředí a sociální aspekty. Z hlediska důležitosti pak řadí mezi cíle udržitelnosti zdraví a kvalitní život, pitnou vodu, klimatická opatření a kvalitní vzdělání. Inovace považuje za klíčové pětina dotazovaných [viz graf vpravo].

„To je totožné s výsledky výzkumu, které vidíme i ve Francii,“ doplňuje Petr Šimčák.

V obecné rovině otázku udržitelnosti lidé vnímají pozitivně. Při svých finančních rozhodnutích ale nezohledňují 4 z 10 investorů sociální a environmentální kritéria. Respondenti v odpovědích zmiňovali i nejistotu týkající se bezpečnosti takových investic.

Odpovědné investování není vždy méně výkonné

Z průzkumu dále vyplynulo, že část investorů vnímá udržitelné investování jako méně výkonné. Což je ale podle Petra Šimčáka mýtus.

Ve skutečnosti se zohledňování odpovědných kritérií na výkonu fondů projevuje velmi pozitivně,“ tvrdí.

Upozorňuje, že firmy dodržující ESG kritéria mají stabilnější výkon a vzhledem k sílící regulaci také jistější budoucnost.

Taktéž argumentuje výsledky analýzy Amundi z let 2010 až 2017. V ní sledovali více než 1 700 veřejně obchodovaných společností. A vyplynulo z ní, že pokud by investoři mezi lety 2014 až 2017 investovali do 20 procent nejlépe hodnocených akcií dle ESG kritérií a zároveň proti tomu prodali 20 procent nejhůře hodnocených akcií dle ESG, dosáhli by na amerických akciích výnosu 3,3 procenta. Na evropských akciích by byl výnos 6,6 %.

Lidé s volnými penězi jsou teď v problému, říká Petr Šimčák

Francouzská společnost na posuzování ESG kritérií dokonce vyvinula vlastní metodiky měření odpovědného investování. Jedna je určená pro společnosti vydávající kótované cenné papíry, druhá pak pro státní subjekty. Cíl je změřit výkonnost ESG scóre emitenta. V první případě investiční analytici hodnotí schopnost předvídat a spravovat rizika trvalé udržitelnosti emitenta, včetně jeho využívání příležitosti související s jeho odvětvím, ale i aktuálními trendy, jako je například snižování emisí. Činí tak vždy s ohledem na specifika jeho podnikání.

V praxi to znamená, že například při nákupu akcií do portfolia upřednostní těžařskou firmu s odpovědnějším přístupem k životnímu prostředí, ale ne už těžařskou firmu s méně odpovědným přístupem k životnímu prostředí. Neodpovědný přístup k životnímu prostředí vnímají jako riziko při podnikání.

Bez zajímavosti není ani to, že obdobně začínají postupovat některé banky. Dnes není žádná výjimka, že nepodpoří úvěrem firmu, jež zanedbává kritéria ESG, byť by třeba obchodovala s Biblemi. Do budoucna lze přitom očekávat posilování tohoto trendu.

Zpět k průzkumu o odpovědném investování

Obecné závěry průzkumu ukázaly, že povědomí a zájem o ESG investování se u českých investorů pomalu zvedají. Přesto mezi tři hlavní bariéry proti ESG investování patří nejasné metody a pravidla pro ověřování odpovědného závazku [49 %]. Dále je to pověst správce fondu [43 %] a nižší výkonnost než u fondu, který nemá odpovědný závazek [42 %].

Naopak mezi faktory, které podle respondentů hovoří ve prospěch ESG, patří výkon [51 %], typ investice [47 %] a doporučení od někoho, komu investoři důvěřují [40 %]. Jak již bylo řečeno, zkušenosti s investicí do takzvaně zodpovědných fondů má 13 procent respondentů, z nich 73 procent je s ESG strategií spokojeno.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here