Vláda zavádí obnovu podpůrných programů za 22,4 mld. Kč

810
programu
Foto: Vláda ČR

Vláda schválila znovuobnovení podpůrných programů – Covid 2021, Covid Nepokryté náklady, Antivirus B a Kompenzační bonus. Podmínka aktivace programů je jejich schválení parlamentem.

O schválení programů ve zrychleném řízení vláda požádá parlament. Podmínka čerpání výše uvedených programů je 30% pokles příjmů ve srovnání se stejným obdobním roku 2019. Pokles příjmů musí být přitom zapříčiněn mimořádnými proticovidovými opatřeními.

„Změnou oproti původnímu kompenzačnímu bonusu bude snížení požadovaného propadu tržeb z 50 na 30 procent. A to majoritně v důsledku negativního vlivu aktuálních vládních restrikcí. Což zhruba odpovídá očekávanému úbytku neočkované klientely,“ vysvětlila dosluhující ministryně financí Alena Schillerová [ANO].

Stejně tak došlo k ponížení podmínek u programů Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady. Ty mohli dříve získat podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent za rozhodné období ve srovnání se stejnou dobou loňského, nebo předloňského roku.

Obnova programů Covid a Antivirus v režimu B

V programu Covid – Nepokryté náklady má být vypsána třetí výzva. Druhá výzva byla vyhlášena letos v červnu. Díky 3. výzvě získají podnikatelé podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období je stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit také v prosinci.

Alternativa k tomuto programu je pak program Covid 2021. V něm by měli zaměstnavatelé při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na každý plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se považují rovněž takzvané spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce.

Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady nahradí staré programy

Žadatelé nemohou podle stávajícího návrhu oba programy Covid kombinovat a slučovat podpory nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem. Souběh je možný pouze s programem Antivirus.

V případě programu Antivirus v režimu B Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] musí ještě dopracovat návrh na jeho obnovení. Program by měl být vyhlášen plošně, a to zpětně od 1. listopadu. Příspěvek z Antiviru B dorovnává ztráty při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin a poskytuje 60 procent náhrady mzdy do maximálně 29 000 korun.

Kompenzační bonus

Podmínky pro přiznání obnoveného kompenzačního bonusu s výjimkou propadu příjmů mají být stejné jako v jeho předchozí verzi. Nárok na kompenzační bonus vzniká podnikateli i v případě nařízené karantény a izolace.

Kompenzační bonus je určen pro OSVČ, společníky vybraných společností s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zde je podmínka, jak již bylo řečeno, pokles příjmů o 30 procent z důvodu proticovidových opatření. Kompenzační bonus má být opět ve výši až jednoho tisíce korun na den od 22. listopadu do 31. prosince s možností prodloužení do konce ledna 2022.

Nárok na nový kompenzační bonus určí srovnávací období

Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou na www.mfcr.cz/bonus.

Podat žádost mohou podnikatelé také e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Obecně pak platí, že žádost je možné podat nejdříve po skončení daného bonusového období. To proto, aby bylo možné v žádosti uvést výši tržeb, u nichž nastal propad.

Náklady MPO a MF ČR odhadlo na 22,4 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] odhadlo náklady na nové výzvy dotačních titulů Covid 2021 a Nepokryté náklady na dvanáct miliard korun. O poskytnutí podpory musí v případě obou programů ještě vydat souhlas Evropská komise.

Náklady na kompenzační bonus za dvě stanovená bonusová období od 22. listopadu 2021 do konce ledna 2022 Ministerstvo financí ČR [MF ČR] odhadlo zhruba na 10,4 miliardy korun. Z toho 9,6 miliardy korun vyjde na státní rozpočet. 0,6 miliardy korun se zaplatí z rozpočtů obcí. Kraje zaplatí 0,2 miliardy korun. Dopad do rozpočtů obcí a krajů bude stejně jako dosud z 80 % reálného propadu inkasa kompenzován ze státního rozpočtu.

Vláda schválila podpůrné programy, na které ale nemá peníze

Mezi proticovidová opatření s dopady na firmy a podniky aktuálně patří například to, že neočkovaní lidé nemohou až na výjimky využívat stravovací, ubytovací a další služby. Přístup do nich mají jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali covid-19.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here