Rozpočtové provizorium Česka není bez komplikací

2168
rozpoctove_provizorium
Ilustrační foto: Pixabay.com

Česko vstoupilo do roku 2022 v režimu rozpočtového provizoria. To znamená omezení pro výdaje státního rozpočtu. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] uvedlo, že rozpočtové provizorium nepřesáhne tři měsíce.

Rozpočtové provizorium má svá jasně daná pravidla. Tím hlavním je, že státní rozpočet nemůže při rozpočtovém provizoriu disponovat vyšší částkou, než je jedna dvanáctina výdajů státního rozpočtu z předchozího roku. V případě roku 2022 to je 157,1 miliardy korun [1885,6 mld. Kč v roce 2021/12].

„V rámci rozpočtového provizoria dále musí jednotlivé kapitoly primárně hradit výdaje mandatorní povahy, příkladně důchody, sociální dávky, mezinárodní smlouvy, smluvní závazky, a výdaje kvazimandatorní, zejména platy státních zaměstnanců,“ uvedlo MF ČR.

NRR varuje Fialovu vládu před riziky rozpočtového provizoria

Podle úřadu následně záleží u každé příslušné rozpočtové kapitoly na tom, kolik finančních prostředků bude mít z této dvanáctiny k dispozici. Vedle zajištění mandatorních výdajů hrají důležitou roli i priority příslušné kapitoly.

Za provizorium může snaha o úspornější rozpočet

Důvod rozpočtového provizoria je skutečnost, že Poslanecká sněmovna PČR do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Ten předchozí vláda Andreje Babiše [ANO] navrhla se schodkem 377 miliard korun. Nová vláda ale chce navrhovaný deficit snížit pod 300 miliard korun, a to omezením výdajů.

„V následujících týdnech nás čeká připravení nového lepšího státního rozpočtu se schodkem pod 300 miliard korun s úsporami v řádu desítek miliard na výdajové straně,“ uvedl koncem minulého měsíce ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

Vláda zkrouhla valorizace platů ve veřejné sféře i Antivirus

Dodal, že nastavení pravidel pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu bylo jejich úkolem číslo jedna. Stát by měl pak dle jeho slov hospodařit v rozpočtovém provizoriu tři měsíce. Avšak v dubnu by měl již mít nově schválený zákon o státním rozpočtu 2022.

„Po schválení na vládě bychom ho [státní rozpočet] zhruba v polovině února předložili do Poslanecké sněmovny tak, aby platil od 1. dubna 2021. Do té doby jsme po tři měsíce připraveni hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria. Chod státu tedy bude bez problémů zajištěn,“ uvedl Stanjura.

Rozpočtové provizorium není bez komplikací

MF ČR uvedlo, že zpracovalo závazné měsíční ukazatele čerpání výdajů pro lednové období rozpočtového provizoria. A to do výše již zmíněné jedné dvanáctiny z celkových výdajů posledně schváleného státního rozpočtu pro rok 2021. Na zpracování ukazatelů spolupracovalo se zástupci daných rezortů.

„V současné době je návrh rozpočtového provizoria na leden zabezpečen a připraven na technický přenos dat v systému státní pokladny,“ uvedlo MF ČR.

I přesto ale rozpočtové provizorium značí komplikace. Například Technologická agentura ČR [TA ČR] upozornila příjemce podpory na komplikace, které rozpočtové provizorium může způsobit jejich projektům. TA ČR jako jednu z možností řešení komplikací uvádí spolu s uvedením nového termínu výplaty podpory [na prvním místě] i vypovězení smlouvy o poskytnutí podpory [na posledním místě].

Vláda schválila podpůrné programy, na které ale nemá peníze

Komplikace na svých stránkách připouští například i Státní fond životního prostředí ČR [SFŽP ČR]. Ten již na konci loňského roku žadatele z národních programů vybízel, aby neodkládali žádosti o platbu.

„V případě odkládání žádostí o platbu do roku 2022 nemůže SFŽP ČR v režimu případného rozpočtového provizoria garantovat proplácení všech podaných žádostí o platbu u projektů Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí,“ odkazoval právě na rozpočtové provizorium.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here