Rok 2022 nepřináší jenom vyšší důchody, jsou tu i další změny

9530
vyssi
Foto: Redakce FinTag.cz

Vyšší důchody, vyšší minimální mzda a vyšší platy pro hasiče, policisty, vojáky, zdravotníky, sociální pracovníky a pedagogy. Na druhou stranu ale i vyšší odvody pro živnostníky. A mění se i srážky u sociálních dávek.

Od ledna 2022 vzrostou v Česku všechny přiznané důchody [starobní, invalidní, pozůstalostní], a to i ty předčasně přiznané. Základní výměra důchodů se plošně zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč. Oproti tomu procentní výměra, kterou ovlivňuje jak doba účasti na důchodovém pojištění, tak i výše výdělku, vzroste od ledna 2022 o 1,3 procenta její stávající částky.

A je tu ještě dodatečná částka, o kterou se v posledních letech důchody navyšují mimo valorizační povinnost. A právě ta navíc zvýší procentní část u všech druhů důchodů ještě o dalších 300 korun na každý měsíc. V průměru se tak všechny důchody v Česku od ledna 2022 navyšují o 805 korun.

„Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16 274 korun,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] ve své zprávě.

Procentní navýšení důchodů se při souběhu posuzuje odděleně

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2022 mění i v tom, že základní a procentní výměry důchodů se zvyšují již od 1. ledna, kdy dochází ke zvýšení. Nikoli tedy až od termínu výplaty důchodu splatné v lednu, jako tomu bylo do konce roku 2021.

ČSSZ proto spolu s lednovou splátkou důchodu vyplatí rovněž doplatek valorizace, který tvoří částka zvýšení důchodu náležejícího za období od 1. ledna 2022 do dne předcházejícího dni splatnosti důchodu tak, aby bylo zvýšením důchodů pokryto i období od 1. ledna 2022.

Termíny výplaty důchodů se v roce 2022 posunou šestkrát

Zvýší se i minimální mzda

Další významná změna platná od ledna 2022 je zvýšení minimální mzdy o 1 000 korun na 16 200 korun na měsíc. Platí tak pro všechny zaměstnance, kteří mají sjednanou týdenní pracovní dobou na 40 hodin.

Minimální mzda stoupne i příští rok. Zdraží tím služby a zboží

„Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 korun na 96,40 korun,“ upozorňuje MPSV s tím, že společně s minimální mzdou vzrostly od ledna 2022 také sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Od ledna 2022 rostou platy i některým profesím

Od ledna 2022 si mimo důchodce finančně polepší i některé profese navázané na veřejné rozpočty. Platy porostou hasičům, policistům, vojákům, ale i pracovníkům v sociálních službách, ve zdravotnictví, a dokonce i pedagogům.

 • 1. stupnice – zaměstnanci jinde neuvedení – nevalorizuje se, platové tarify zůstávají na úrovni let 2020 a 2021,
 • 2. stupnice – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – o 700 Kč,
 • 3. stupnice – nelékařští zdravotničtí pracovníci – 2. až 7. platová třída o 700 Kč, 8. až 15. platová třída o 6 %,
 • 4. stupnice – lékaři a zubní lékaři – o 6 %,
 • 5. stupnice – pedagogičtí pracovníci v regionálním školství – o 2 %.

Vláda zkrouhla valorizace platů ve veřejné sféře i Antivirus

Rok 2022: Růst průměrné mzdy a vyšší odvody OSVČ

Od ledna 2022 se naopak zvednou náklady pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Ty si totiž podstatně více připlatí na zdravotní a sociální pojištění. A nezáleží přitom na tom, jestli jde o živnostníky přihlášené k daňovému paušálu či ty, kteří si vedou daňovou evidenci. V oblasti pojistného na sociální zabezpečení totiž dochází od 1. 1. 2021 k následujícím změnám:

 • Průměrná mzda pro účely pojistného činí 38 911 Kč [rok 2021 byla 35 441 Kč].
 • Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 867 728 Kč.
 • Rozhodná částka [daňový základ] zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost, je 93 387 Kč ročně.
 • Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 9 728 Kč. Z toho minimální záloha na pojistné činí 2 841 Kč.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 892 Kč. Z toho minimální záloha na pojistné činí 1 137 Kč.
 • Minimální platba na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ je od ledna 2022 147 Kč.

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

Některé pokuty srazí úřady nově i ze sociálních dávek

Od ledna 2022 začíná platit novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle jejího znění mohou úřady práce po oznámení obce s rozšířenou působností nově provádět srážky z některých sociálních dávek u lidí, co nezaplatili pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku. Dále proti občanskému soužití a proti majetku.

Rok 2022 přináší změny v mnoha sociálních dávkách

„Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka,“ dodává MPSV s tím, že stejně budou úřady postupovat i dlužníků, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky upravující pravidla pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

–VRN–

1 komentář

 1. a co ti co mají deset tisíc důchodu ti budou opět jako žebrací a budou cekat na slevy aby se mohli nazrát

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here