Evropská komise zveřejní pravidla pro due diligence ESG

622
due_diligence_ESG
Foto: Pixabay.com

Evropská komise [EK] zřejmě již tento měsíc představí návrh směrnice strategie udržitelných financí. Směrnice Sustainable Corporate Due Diligence [SCDD], due diligence ESG, se po finančních institucích dotkne i velkých podniků.

Směrnice, která stanoví metodiku pro uplatňování udržitelných ESG principů v podnikání, bude pravděpodobně vyjednávána v době českého předsednictví. Návrh EK vyjasní pravidla due diligence ESG, jež mají vycházet ze standardů OSN a OECD.

„Česká republika je v rámci svého předsednictví v Radě EU připravená pokračovat ve vyjednáváních o přijetí směrnice. Je potřeba, aby na úrovni EU vznikly rovné podmínky pro všechny firmy,” uvádí interní doktorandka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK Praha Lucie Slavíková, která působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR [MS ČR] v oblasti legislativy obchodních korporací.

Firmy, které chtějí úvěr, budou podávat ESG report

Dále upřesnila, že směrnice přinese metodiku, jež zakotví procesy prevence, identifikace a řešení závažných negativních dopadů na lidská práva a životní prostředí v podnikání a dodavatelských řetězcích. Podle ní Francie, která nyní Radě EU předsedá, již přijala legislativu vyžadující, aby velké společnosti prováděly due diligence u všech svých aktivit a obchodních vztahů. A není sama. Danou legislativu již přijalo také Norsko a Německo.

Due diligence je identifikace a řešení rizik ESG

Tématem se v minulých dnech zabýval webinář pořádaný expertní skupinou Frank Bold. Ten potvrdil, že due diligence je jednou z hlavních podmínek, které musí splňovat takzvané zelené aktivity dle EU taxonomie a zelené financování dle SFDR, včetně zelených dluhopisů. Základní princip due diligence ESG principů na něm představila Rachel Davis z organizace Shift. Řekla, že due diligence posuzuje rizika z hlediska porušení principů ESG.

Firmy mohou být spojené s mnoha negativními dopady na lidská práva a nemusí být schopné přijmout opatření proti všem najednou. V takových případech musí podniky upřednostnit problémy, které jsou z pohledu postižených osob nejzávažnější,” uvedla další z principů.

Due diligence podle ní pak závisí na konkrétním spojení firmy s nepříznivými dopady. Přičemž firmy často řeší problémy, které přímo nezpůsobují.

Pokud firma řeší problém, který sama nezavinila, očekává se od ní, že využije svůj vliv, aby dosáhla lepšího výsledku. Může například pomoci dodavatelům a zákazníkům nebo spolupracovat s firmami z oboru na komunikaci se státní správou,” přiblížila Davis důležitou zásadu due diligence spočívající ve spolupráci s relevantními partnery.

Philips tlačí do ESG dodavatele. Znalost ESG je v ČR slabá

Partnery dle jejích slov mohou být například zaměstnanci, odbory, nevládní organizace, obchodní partneři a mnoho dalších subjektů. Podle ní ve většině odvětví ale jsou lidskoprávní rizika předvídatelná. Což společnostem usnadňuje určit, zda jsou či nejsou ohroženy riziky z jejich porušování.

Jak due diligence ESG funguje v Německu

Susanne Gasde z německého ministerstva práce a sociálních věcí navázala příspěvkem o nové německé legislativě. Ta už vyžaduje, aby velké společnosti prováděly due diligence u všech svých aktivit a obchodních vztahů.

„Ústředním principem nového zákona je přiměřenost. Což v praxi znamená, že povinnosti jednotlivých firem se odvíjí například od typu a rozsahu jejich obchodních činností či od pravděpodobnosti porušení lidských práv,” vysvětlila.

Regulace bank ničí obchodníky s diamanty v Belgii

Její slova doplnil Filip Gregor z expertní skupiny Frank Bold: „Správný due diligence proces ve vysoce rizikových dodavatelských řetězcích, jako je například palmový olej, vypadá tak, že firma zná svůj řetězec, posuzuje nové dodavatele a spolupracuje s nimi. Naopak pokud firma nepřijímá žádná preventivní opatření a neprověřuje své dodavatele, nesplňuje standardy náležité péče.”

Due diligence ESG a příklady z praxe

Praktické zkušenosti s aplikací náležité péče sdíleli ve druhé části webináře zahraniční experti z firem Ericsson, Vaude a Lorenz. Shodli se, že zavedení standardů due diligence přináší jejich podnikání výhody.

Na našem obchodním růstu můžeme jasně ukázat, že odpovědné a udržitelné podnikání vede k ekonomickému úspěchu. Převzetí odpovědnosti za náš dodavatelský řetězec a udržitelné řízení společnosti nám umožnilo odolat i pandemii covid-19,” řekla Bettina Roth, CSR manažerka oděvní společnosti Vaude.

Shell prchá z Nizozemska do Británie kvůli daním a aktivistům

Kromě vyšší odolnosti vůči krizím a pozitivního vlivu na obchodní výsledky a růst firmy, označili řečníci za výhody due diligence také posílení důvěry mezi firmou a dodavateli, obchodními partnery a investory.

„Banky a finanční instituce chtějí podporovat projekty, které mají dobře zvládnuté due diligence,” potvrdil manažer odpovědného dodavatelského řetězce potravinářské společnosti Lorenz Julien Lavarini.

Skupina Amundi posílí investice do nízkouhlíkové ekonomiky

Podle experta na firemní odpovědnost Théo Jaekela z telekomunikační společnosti Ericsson se zájem investorů o toto téma v posledních letech stále zvyšuje.

„Mnohokrát se nás investoři dotazovali přímo na naše due diligence. Díky tomu, že jsme připraveni a máme nastavené procesy, dostáváme od nich kladné reakce. Není to jen jednosměrná komunikace. Sami s investory spolupracujeme a informujeme je o situaci v rizikových oblastech, což velmi oceňují,” uvedl.

Co a kdo “je” due diligence ESG

Význam due diligence v oblasti ESG ukazuje i společné prohlášení více než 100 investorů a firem [viz loga níže, pozn. red.]. Podle zástupců společnosti Frank Bold tito investoři a firmy přímo naléhají na EU, aby přijala jasná pravidla due diligence pro oblast lidských práv a životního prostředí v rámci směrnice Sustainable Corporate Due Diligence.

Na závěr dodejme, že due diligence [anglicky náležitá pečlivost nebo náležitá opatrnost] je angloamerický právní institutu vyjadřující míru aktivity, kterou lze důvodně očekávat za daných okolností. Používá se v několika významech. Za prvé při auditu hospodaření společnosti před akvizicí, úpisem akcií apod. A pak v oblasti bezpečnosti, ochrany a vyhledávání rizik.

Jako obchodní pojem se due diligence stalo výrazem, který je obecněji spojován s „prováděním vlastního zkoumání“. Poprvé termín zákonodárci použili v americkém zákoně o cenných papírech z roku 1933. A to s cílem ochránit kupující povinností obchodníků s cennými papíry a makléřů zveřejnit relevantní materiály o prodávaných cenných papírech.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here