Reinvestice zahraničních firem byly loni nejvyšší od roku 2005

359
zahranicnich
Foto: Pixabay.com

Běžný účet platební bilance Česka loni skončil schodkem 12,785 miliardy korun. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva zní, že loni odešel z Česka menší objem zisků zahraničních firem než předloni, jak vyplývá z obchodní bilance.

Obchodní bilance je souhrn všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím. Lze z ní tak vyčíst i bilanci zahraničních investic v Česku. I to, kolik peněz v Česku zahraniční investoři vydělali a kolik jich poslali domů zejména ve formě dividend.

V roce 2021 vydělali zahraniční investoři z přímých zahraničních investic 330,7 miliardy korun. Což je meziročně o 1,4 procenta méně. Z těchto zisků ale reinvestovali či zadrželi v české ekonomice celkem 151 miliard korun, tedy 46 procent,“ říká ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Odliv dividend a podíl reinvestovaných zisků z titulu přímých investic v ČR 2004-2021

[Zdroj: Výpočty UniCredit Research na základě dat ČNB]

A dodává: „Na dividendách a úrocích z přímých investic odteklo v loňském roce do zahraničí 179,8 miliardy korun. Což je o 14,3 procenta méně, než tomu bylo v roce 2020. A je to nejméně od roku 2007.“

Za poklesem výplaty dividend podle něj stály jak nižší zisky zahraničních firem, tak vyšší procento reinvestovaných, zadržených zisků v Česku.

Statistiky dále uvádějí, že 45,6 procenta zisku zahraničních investorů, který zůstal v Česku, značí meziroční růst o 8,2 procentního bodu. Míra reinvestovaných zisků tak byla nejvyšší od roku 2005. A to za situace, kdy celkové zisky zahraničních vlastníků působících v České republice loni klesly o 1,4 procenta na 330,7 miliardy korun. Což je cca 5,4 procenta hrubého domácího produktu [HDP].

Odliv zisků zahraničních firem z Česka loni klesl

„Rekordní objem dividend a úroků si zahraniční vlastníci vyplatili v roce 2019 [352,9 mld. Kč]. Avšak v době pandemie zahraničním matkám tuzemských dcer nechyběla likvidita a projevilo se i doporučení ČNB bankám nevyplácet dividendy,“ uvádí důvody vyšší míry reinvestic a zadrženého zisku v Česku Jiří Pour.

Podle něj přitom nadále platí, že zahraniční investoři si v Česku přicházejí stále na pěkné zisky. A to přesto, že roční výnosnost přímých zahraničních investic dle jeho slov v uplynulých dvou letech klesla. V prvním roce covidu [2020] se snížila na 6,9 procenta ze 7,2 procenta. Přičemž ještě v roce 2019 činila 10,9 procenta. Roční výnosností se rozumí poměr ročních zisků z přímých investic a stavu těchto investic ke konci období.

„Dle dostupných dat za rok 2020 Česko přes pokles výnosnosti sdílelo spolu s Polskem a Rumunskem druhou příčku nejvýnosnějších zemí Evropy [za Litvou se 7,6% výnosností]. Výnosnost byla ale citelně nižší v porovnání s lety 2010 až 2018, kdy se pohybovala stabilně okolo deseti procent,“ doplňuje Pour.

Pro srovnání uvádí Slovensko, kde si zahraniční investoři předloni přišli z titulu přímých investic na 5,5% výnosnost, v Maďarsku na 3,1% a v Německu na 2,0% výnosnost.

„Pokud vezmeme v potaz dividendovou výnosnost přímých zahraničních investic, tedy to, co si investoři vyplatili do zahraničí po odečtení reinvestovaných zisků, dostaneme v roce 2020 pro Česko číslo 4,4 procenta. Což je opět jedno z nejvyšších čísel v Evropě,“ upřesňuje Pour.

A dodává, že dividendová výnosnost zahraničních investic v roce 2020 činila v Polsku 3,8 procenta, na Slovensku 3,6 procenta, v Maďarsku 1,6 procenta a v Německu 1,8 procenta.

„Je otázka, jak firmy naloží se zadrženými zisky, až pandemie odezní. Částečně lze očekávat vyšší odliv dividend, ale z části budou zadržené prostředky použity na financování obnovy fixních aktiv. To letos očekáváme ve zvýšené míře,“ říká ekonom.

Vývoj platební bilance v loňském roce

Dodejme, že zatímco se zahraničním investorům v Česku daří, loni dopadla česká platební bilance neslavně. Za schodkem stojí zejména problémy v automobilovém průmyslu. Naposledy skončila platební bilance v deficitu totiž v roce 2013. Od té doby do loňska zaznamenala na konci roku vždy přebytek. Přičemž v době před pandemií dosáhla rekordní výše 203,509 miliardy korun.

Průmysl v prosinci klesl, stavebnictví rostlo. Bilance je v záporu

Loňský rok už bylo všechno jinak. V jeho prvních pěti měsících skončil běžný účet platební bilance v přebytku, od června již ale vykazoval pouze schodek. V prosinci skončil podle prvotních údajů České národní banky [ČNB] v deficitu 18,3 miliardy korun. Pro úplnost dodejme, že současné údaje ČNB o platební bilanci jsou předběžné. Další zpřesnění se očekávají v polovině března.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here