Akcie Moneta Money Bank po konci námluv s PPF klesají

532
Moneta_Money_Bank
Foto: MMB

Skupina PPF ukončila [30.5.] proces akvizice aktiv Air Bank a českého a slovenského Home Creditu s Moneta Money Bank [MMB]. Smlouva stanovila kupní cenu Air Bank na 25,9 miliardy korun. Informaci potvrdili zástupci PPF i MMB.

Akcie banky dnes [31.5.] na oznámení zareagovaly poklesem. Akcie Moneta [BAAGECBA] na pražské burze klesají o cca 4,95 procenta na 74,9 korun. Na burze RM-SYSTÉM bankovní titul ztrácí 5,54 procenta na 75 korun. Analytik Andrzej Nowaczek od HSBC přistoupil ke snížení cílové ceny akcií banky Moneta ze 120 korun na 112 Kč při stálém doporučení na stupni “buy”.

„Oznámení o zrušení transakce oba subjekty zveřejnily až po zavření pražské burzy. Akcie Monety včera tedy na zprávu nereagovaly a uzavřely na ceně 78,80 Kč [+1,03 %]. […] Pro mnoho investorů znamená zrušení spojení s PPF ztrátu hlavního důvodu, pro které akcie banky Moneta drželi,“ uvedl hlavní analytik brokerské společnosti XTB Jiří Tyleček.

Dnes již vypovězená rámcová smlouva stanovila kupní cenu Air Bank na 25,9 miliardy korun. Zahrnovala akvizici českého a slovenského Home Creditu. Moneta plánovala financovat akvizici prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky. Oznámením o ukončení akvizice proces nabídky a úpisu nových akcií ale definitivně skončil.

Jak to vidí skupina PPF a Moneta Money Bank

PPF má podle nově uzavřené dohody uhradit dosud vynaložené náklady související s několik let plánovanou transakcí. Ty k dnešku přesahují 100 milionů korun.

„Skupina PPF dostojí všem svým smluvním závazkům. Uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře Moneta Money Bank,“ uvedli zástupci skupiny PPF.

Jako důvody zrušení akvizice zástupci PPF uvedli, že aktuálně, ale i v budoucnu, nenaplní předpoklady, za kterých celou transakci připravili a domluvili.

„V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy,“ vyjasnili.

Skupina PPF přitom nadále zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem MMB. V nově uzavřené dohodě se zavázala, že svůj vlastnický podíl v Monetě již nezvýší. A ten stávající podrží minimálně po dobu 12 měsíců. Zároveň si vymohla možnost prodeje svého stávajícího podílu na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi. Toho definovala jako regulovanou finanční instituci.

Moneta Money Bank vyjadřuje lítost

Dohodu o ukončení procesu aktiv oba subjekty uzavřely v souladu s rámcovou smlouvou z května 2021. Ta byla základním podkladem pro předchozí schválení akvizice Air Bank a jejího financování. Akcionáři Monety ji schválili v prosinci 2021. Plánovaný dvoukolový úpis nových akcií měl přinést přibližně 21 miliard korun od stávajících akcionářů banky. A měl zajistit finance pro Monetu pro uhrazení významné části akviziční hodnoty.

„Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytyčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky,“ okomentoval situaci předseda představenstva a generální ředitel MMB Tomáš Spurný.

Zástupci MMB uvedli, že PPF vypověděla dohodu v kontextu změny v managementu skupiny, revize transakce jako takové a negativního vývoje makroekonomického prostředí. Výslovně zmínili i oslabení kapitálových trhů v posledních měsících.

Petr Kellner zahynul při pádu vrtulníku Airbus na Aljašce

„Z perspektivy PPF tyto změny významně zvyšují rizika spojená s plánovanou transakcí. Tato rizika zároveň snižují potenciál pro tvorbu hodnoty prostřednictvím plánovaného spojení obou bank. Dále, rapidní růst úrokových sazeb v České republice zároveň zvyšuje náklady na financování transakce i potenciálního převzetí kontroly nad Monetou na neúnosnou míru pro PPF,” upřesnili.

Může za to ČNB, shoduje se PPF i MMB

Jako hlavní důvod pro odstoupení PPF od transakce je podle nich nedávné rozhodnutí ČNB, jež zvýšilo proticyklickou kapitálovou rezervu z 0,5 postupně až na 2,5 procenta pro všechny bankovní instituce v zemi. Rezervu banky navýší postupně od 1. července 2022 až na 2,5 procenta s platností od 1.4. 2023.

„Tento nový požadavek včetně nedávno stanoveného požadavku na dodatečné kapitálové vybavení spojené banky by proti původním předpokladům významně snížil očekávané dividendy, a to zejména v letech 2022 a 2023. Z těchto důvodů PPF nebyla ochotna transakci dokončit, neboť chce minimalizovat rizika spojená s tímto budoucím vývojem,” vysvětlili zástupci MMB.

Zástupci skupiny PPF v této souvislosti oznámili: „Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy by tedy zásadně snížilo plánovanou dividendovou kapacitu spojené banky, a tímto negativně ovlivnilo atraktivitu plánované akvizice pro všechny akcionáře MMB.”

Proč odstoupení od dohody MMB akceptovala

Vedení Monety na dohodu přistoupilo, protože věří, že tím získá zpět náklady investované do procesu akvizice. A současně odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. To s odkazem na nakládání s akciovým podílem PPF.

„Vedení Monety i nadále věří ve strategický potenciál této akvizice. Nicméně je přesvědčeno, že jakákoliv snaha o dokončení této akvizice pozbyla smyslu a považuje proces za definitivně ukončený,” uvádí zpráva MMB.

Vedení Monety akcionáře ujišťuje, že je v jeho silách “doručení strategického cíle vyplývající ze stávající obchodní strategie samostatné banky”. Jedním z nejdůležitějších strategických cílů je pak přislíbený souhrnný čistý zisk 23,7 miliardy korun za rok 2022 až 2026.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here