Na dětský tábor dostanou zaměstnanci volno i peníze

2077
z_prace
Nárok na vyplacení náhrady mzdy při uvolnění z práce kvůli dětskému táboru má vedoucí tábora, ale i jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní. Nárok mají i oddíloví vedoucí, vychovatelé, instruktoři či zdravotníci tábora. / Ilustrační foto: Redakce FinTag.cz

Z práce se kvůli účasti na táborech pro děti smí zaměstnanec uvolnit až na tři týdny v roce. Za jeden týden zaměstnanec dostane dokonce náhradu mzdy. Tu zaměstnavateli následně refunduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Práce zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních představuje podle zákoníku práce překážku v práci z důvodu obecného zájmu. A zaměstnanci za takové činnosti dokonce náleží náhrada mzdy, jak v době přicházejících letních prázdnin upozorňují zástupci České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ].

„Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení,“ potvrzují zástupci úřadu.

Podmínky nároku na vyplacení náhrady mzdy při uvolnění z práce
  • Uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež. Nebo vykonával funkci jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní. Nebo vykonával funkci oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora. Zaplaceno dostanou i ti, kteří působili v pozicích středního zdravotnického pracovníka na táborech pro děti a mládež anebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže.
  • Uvolněný zaměstnanec po dobu alespoň jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a současně bezplatně s dětmi nebo mládeží.
  • Uvolněný zaměstnanec vykonával činnost v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let. A práce s dětmi a mládeží je hlavní činností této právnické osoby.
  • Zaměstnavatel uvolněnému zaměstnanci náhradu mzdy skutečně vyplatil.
ČSSZ zároveň upozorňuje, že uvolnění na takové akce, a nemusí jít vždy nutně jen o letní dětské tábory, nesmí bránit vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Zaměstnanec tak má právo požádat o uvolnění na dobu nejvýše tří týdnů v každém kalendářním roce. Přičemž náhradu mzdy mu zaměstnavatel vyplatí jen za jeden takto strávený týden. A jak upozorňují zástupci správy sociálního zabezpečení, škodný nebude ani samotný zaměstnavatel, i když nikoli 100%.

„Zaměstnavatel následně žádá o refundaci náhrady mzdy příslušnou správu sociálního zabezpečení,“ připomíná ČSSZ s tím, že výše a podmínky proplacení poukázané náhrady se řídí zákoníkem práce a vztahuje se jen na jeden týden.

ČSSZ proplatí i sociální a zdravotní pojištění

Pro vyplacení náhrady mzdy se zaměstnavatel obrací s žádostí na pobočku ČSSZ. To znamená okresní správu sociálního zabezpečení podle sídla svého podnikání nebo trvalého pobytu u zaměstnavatelů fyzických osob. Dobrá zpráva pak je, že spolu s náhradou mzdy úřad proplácí i pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a také pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tedy veškerá povinná pojištění, která zaměstnavatel povinně za zaměstnance odvádí.

„Jestliže zaměstnavatel vyplatil mzdu více zaměstnancům, může nárok na refundaci uplatnit v rámci jedné žádosti. Anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí,“ dodává ČSSZ.

Vhodný vzor žádosti o proplacení náhrady mzdy stejně jako pojistných odvodů je dostupný na ePortálu ČSSZ. Dnes i v interaktivní podobě. Ta doplní dostupné údaje o zaměstnavateli stejně jako zkontroluje uvedená data.

ePortál ČSSZ živnostníkům pomáhá s Přehledem bez chyb

Žádost musí podle odborníků z ČSSZ standardních náležitostí, jako jsou identifikační údaje podnikatele, tak i samotnou výši náhrady mzdy. A dále také uvedení konkrétních kalendářních dnů, za které zaměstnanec náhradu mzdy dostal. A v neposlední řadě nesmí zapomenout uvést způsob, jakým způsobem chce peníze zaslat.

„Zaměstnavatel může nárok na refundaci uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci,“ doplňují zástupci ČSSZ.

Součástí žádosti mají dle nich být i doklady o poskytnutí náhrady mzdy a splnění výše jmenovaných podmínek pro její poskytnutí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here