ePortál ČSSZ živnostníkům pomáhá s Přehledem bez chyb

1150
ePortal_CSSZ
Foto: Pixabay.com

Šanci na bezchybné odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení u živnostníků zvýší jeho vyplnění přes ePortál ČSSZ. Po přihlášení se do formuláře přenesou data ČSSZ a vypočte se i výše pojistného.

Základní termín pro odevzdání Přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení [ČSSZ] za rok 2021 připadá na 2. května 2022. Přehledy odevzdávají všichni živnostníci, kteří alespoň po část loňského roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Bez ohledu na to, jestli vedlejší nebo hlavní. Výjimka jsou pouze živnostníci od loňského ledna a dříve registrovaní k paušální dani, ti Přehledy za rok 2021 nepodávají.

„Základní lhůta podání je do 2. května 2022. Ta platí, pokud daňové přiznání podala přímo OSVČ nebo daňový poradce, a to ve lhůtě tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě,“ upozorňuje ve svých pokynech ČSSZ.

Prodloužená lhůta do 1. června pak platí pouze v případě, že živnostník podal daňové přiznání k finančnímu úřadu v elektronické formě, a to až po 1. dubnu. Pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. dubnu, platí lhůta do 1. srpna.

ePortál ČSSZ se ukazuje jako dobrý pomocník

Správci účtů a odvodů na sociální zabezpečení živnostníkům doporučují k odevzdání Přehledu za rok 2021 použít online aplikaci ePortál ČSSZ. Do ní se jednoduše přihlašují z webových stránek ČSSZ. Po ověřeném vstupu prostřednictvím datové schránky či Národní identitní autority se jim do formuláře automaticky načtou veškeré identifikační údaje vedené u ČSSZ. Dále i údaje o vyúčtování záloh za předchozí rok. A jelikož jde o interaktivní dokument, dopočte se v něm i případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném, včetně výše nových záloh na letošní rok. Použití interaktivního formuláře tak snižuje chybovost v odevzdaných dokumentech.

„Pokud OSVČ zvolí tento způsob, předejde tak možným chybám. Protože do přehledu se automatizovaně spolu s identifikačními údaji vyplní také úhrn zaplacených záloh na pojistné. Formou nepovinné nápovědy i informace o počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a jejím charakteru a další údaje,“ vyjmenovávají zástupci ČSSZ.

Minimální platba na sociální pojištění OSVČ vzroste na 2 841 Kč

Praxe pracovníků správy sociálního zabezpečení ukazuje, že živnostníci v Přehledech nejčastěji chybují v částkách úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Další častá chyba je uvedení nesprávného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji OSVČ nevykonávaly po celý rok. Nesprávně živnostníci uvádějí i měsíce, v nichž vykonávali vedlejší činnosti. A často uvádějí i špatný variabilní symbol důchodového pojištění, které jim ČSSZ při zahájení živnosti přiděluje a ne vždy odpovídá jejich rodnému číslu.

Odevzdat Přehled je zákonná povinnost živnostníka

Nicméně i letos mohou živnostníci Přehledy odevzdávat i mimo aplikaci ePortál ČSSZ. Například prostřednictvím poštovního doručení. Anebo jej vhazují do sběrných schránek umístěných obvykle u vstupu do budovy OSSZ.

Zdravotní pojištění od ledna 2022 zdraží živnostníkům i státu

Závěrem dodejme, že za nepodání Přehledu nebo jeho pozdní odevzdání hrozí živnostníkům pokuta až do výše 50 tisíc korun. Při potížích s odevzdáním nebo platbou pojistného je tak namístě se co nejdříve spojit s pracovníkem své okresní správy sociálního zabezpečení a potíže řešit přímo s ním.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here