Dopravní stavby utlumovat nechci, říká ministr dopravy Kupka

922
kupka
Ministr dopravy Martin Kupka [ODS]. / Foto: Redakce FinTag.cz

„Hledáme způsoby, aby investiční činnost běžela i v příštím roce v nezměněném tempu,“ říká ve věci budování důležitých dopravních staveb v podcastu FinTag.cz ministr dopravy Martin Kupka [ODS]. Peníze státu ale chybějí už letos.

Konkrétně jde o 6,5 miliardy korun. Podle ministra jde o výpadek financí kvůli nižšímu výběru daní ze snížené spotřební daně na pohonné hmoty a zrušené silniční daně.

„Předpokládáme, že 6,5 miliardy korun právě kvůli tomuto výpadku z daní získáme do rozpočtu rezortu dopravy jako náhradu toho výpadku,“ říká ministr dopravy Martin Kupka v podcastu FinTag.cz.

Co se týče příštího roku, cílem Ministerstva dopravy ČR [MD ČR] je dle jeho slov získat pro Státní fond dopravní infrastruktury [SFDI] alespoň takový objem peněz, jaký má Fond v letošním roce. Což je 127,6 miliardy korun. A možná i něco navíc.

„Vzhledem k tomu, že Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic budou dokončovat celou řadu zasmluvněných kontraktů, běžících staveb, budeme potřebovat ještě nějaký příspěvek navíc. A tak hledáme způsob, jak se k němu dostat. Případně načerpáme další úvěrové peníze,“ přibližuje plány ministr Kupka.

Rozpočet SFDI vláda pokrátila již letos

Podle něj SFDI dostane peníze navíc v příštím roce v řádu miliard korun. S kolika penězi ale bude Fond skutečně hospodařit, je v tuto chvíli, zdá se, stále velká neznámá. Skutečnost je, že minulá vláda schválila rozpočet SFDI pro letošní rok ve výši 130,6 miliardy korun. Vláda Petra Fialy [ODS] tuto částku již nyní ponížila o tři miliardy na zmíněných 127,6 miliardy korun.

„Snížení se týkalo především neinvestičních výdajů na opravy a údržbu. Finanční prostředky byly kráceny u příjemců Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic a Ředitelství vodních cest a krajům,“ uvádí v této souvislosti ředitel SFDI Zbyněk Hořelica v dokumentu SFDI “Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024“ z letošního března.

Dál žijeme na dluh, říká Jan Pavel z Národní rozpočtové rady

A nejen to. Dle jeho slov bude nutné pro roky 2023 a 2024 vyřešit v návaznosti na vývoj státního rozpočtu financování realizace investičních akcí. A trend nárůstu připravenosti zásadních dopravních staveb dle něj vyžaduje i nárůst finančních potřeb na realizaci těchto staveb. Jak ale vyplývá z jeho dalších slov o plánovaných penězích pro SFDI, potřeby se rozcházejí s realitou.

„Střednědobý výhled pro rok 2023 celkem činí 97,4 mld. Kč a pro rok 2024 celkem činí 90,6 miliardy korun. Je třeba zdůraznit, že je potřeba zajistit rostoucí trend rozpočtu SFDI. Ten je podmínka pro splnění cílů ve vztahu k výstavbě hlavní infrastrukturní sítě silnic a železnic,“ říká v dokumentu.

Peníze budou, tvrdí ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky jeho resort peníze pro SFDI na rozjeté i chystané investiční akce ale najde i v příštím roce. Tvrdí, že o tom již nyní intenzivně jedná s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou [ODS].

„Hledáme způsoby, aby investiční činnost běžela v nezměněném tempu,“ říká v podcastu FinTag.cz, v němž vyjadřuje předpoklad, že i v příštím roce bude SFDI hospodařit nejméně se stejnou částkou, s jakou hospodaří letos [127,6 mld. Kč].

„To bude určitě návrh, o kterém už teď jednám s ministrem Stanjurou. Ale, jak jsem již řekl, snažím se i jinými cestami o zajištění významných finančních prostředků na to, abychom začali i s dalšími stavbami,“ vysvětluje.

Škála možností, kde peníze vezme, je dle něj široká. Určitě ale nepůjde o PPP projekty, protože ty vyžadují delší přípravy.

„Bavíme se o úvěru Evropské investiční banky a dalších úvěrových nástrojích pro zajištění investičních prostředků,“ upřesňuje.

Informace o tom, kolik peněz Ministerstvo financí ČR [MF ČR] skutečně plánuje pro SFDI pro příští rok, buď na stránkách MF ČR nejsou, anebo se jen obtížně dohledávají. Ví se ale, že třeba v případě celého resortu dopravy, MF ČR navrhuje ponížení rozpočtu pro celé ministerstvo v příštím roce oproti letošku a loňsku skoro o čtvrtinu. Předběžný pracovní návrh rozpočtu pro rok 2023 MD ČR přiznává 82,3 miliardy korun.

I když tato suma nemá s rozpočtem SFDI přímo co dělat, minimálně ukazuje na priority v oblasti dopravy vlády Petra Fialy. Ta i na její úkor nyní významně finančně posiluje třeba resort obrany. A příští rok zvedne platy o deset procent všem státním zaměstnancům bezpečnostních ozbrojených složek.

Z tendrů nám firmy neodcházejí, tvrdí ministr Kupka

Ministr Kupka se v podcastu FinTag.cz vyjadřuje k aktuálnímu zdražování. To se totiž velice citelně dotýká rozjetých i plánovaných dopravních staveb. Zejména pak firem, které je realizují. Dle jeho slov je dobrá zpráva pro všechny motoristy, cestují na železnici i ty, kteří využívají lodní dopravy, že stát má ve všech tendrech dostatek uchazečů. A to v cenách, které přinesly projektové přípravy v předchozích letech. Ministr ale připouští, že mnohé firmy mají problém s rychle rostoucími cenami energií, paliv, stavebních materiálů a prací. Zde jako řešení nabízí budoucí inflační indexaci smluv.

„A stejně tak se budeme snažit opravdu pomoci tam, kde zejména nejsou takzvané inflační doložky, jak ten dopad alespoň v dostupném rozsahu rozdělit,“ vysvětluje.

podcastu FinTag.cz pak v důsledku inflace připouští další zdražení železničních a silničních dopravců, kteří zajišťují dopravní obslužnost jako veřejnou službu.

„Mění se ceny zboží, mění se ceny pohonných hmot. Dá se tedy očekávat, že na to zareagují i dopravci,“ tvrdí.

Přitom překvapuje slovy o tom, že například ceny pohonných hmot se v posledních dnech v Česku dostávají na stabilní úrovně. Což znamená, že necelých 50 korun za litr nafty nebo benzinu se v Česku stává “novou” realitou.

Invalidé 3. stupně po slevě na jízdném dlouho volali

V závěru podcastu FinTag.cz ministr dopravy Martin Kupka kategoricky odmítá rozpaky u slevy na jízdném pro invalidy třetího stupně. Tu před několika dny schválila vláda a prezentovala jako jedno z podpůrných opatření proti inflaci a zejména pak jako nápravu chyby minulé vlády. Podle některých pozorovatelů ale tato sleva příliš užitku invalidům třetího stupně nepřináší. A to kvůli vysokému stupni jejich zdravotního omezení oproti mnohdy nízkému stupni služeb české veřejné hromadné dopravy. Uvítali by tak spíše zvýšení příspěvku na mobilitu.

„Tato sleva se v žádném případě účinkem nemíjí. Mezi těmi, kteří mají tělesné postižení, které vyžaduje vlastní automobil, je i celá řada těch, kteří mohou cestovat. A cestují a dlouhodobě po takové úlevě volali. A těm se teď konečně podařilo vyjít vstříc,“ říká.

Marian Jurečka: Levnější jízdné pro invalidy zdražování neřeší

I navzdory jeho slovům a přes jistě správnou pomoc invalidům třetího stupně, přesto ale i v této věci zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Jak si například invalidé třetího stupně otevřou dveře některých z českých vlaků, když ty mnohdy neotevře ani docela zdravý člověk. Či zda zvládnou tlačenice v běžně přeplněných rychlících. Nebo, jak se vypořádají se situací, kdy je ze sedadla těsně před odjezdem plného vlaku zvedne jiný cestující. Takový, který si místo třeba jen deset minut před odjezdem zarezervuje online. Aniž by ale sedadlo vyhrazené pro místenku České dráhy jakkoli označily. Případně si takovou místenku online a zdarma na dané sedadlo pořídí více cestujících. Ani to není v praxi žádná výjimka.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here