Vláda schválila přednost pro mimořádné nákladní vlaky 

1842
Foto: MD ČR

Vláda schválila postup pro využití mimořádných nákladních vlaků v obecném zájmu. V praxi to značí, že tyto mimořádné nákladní vlaky budou mít přednost před vlaky osobními. Přednost pro nákladní vlaky schvaluje ministerstvo dopravy.

Vláda na svém zasedání [9.11.] schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladních vlaků na tratích v České republice. Uvedla, že tento postup využije v konkrétních výjimečných a odůvodněných případech.

„Tuto možnost zavádíme v souvislosti s potřebou zajištění energetických surovin. Například pro dodávky tepla pro obyvatele a firmy nebo pro výrobu elektrické energie,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN] s tím, že půjde o zcela výjimečné a odůvodněné případy, ne o automatické opatření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO ČR] přednostní průjezd nákladních vlaků podle jeho vyjádření uplatní výhradně pro potřeby elektráren, rafinerií, tepláren a dalších provozovatelů kritické infrastruktury. Podle MPO ČR půjde o podniky využívající pro fungování hnědé uhlí a černé uhlí, topný olej LTO, mazut, vápenec energetický kusový a mletý. Dále pak pro energetickou štěpku, pohonné hmoty, LPG a alternativní paliva. V tomto případě jde o příměsi nebo náhrady běžných pohonných hmot.

Jak to bude fungovat v praxi

Potřebnost rychlejší přepravy konkrétních surovin stanoví MPO ČR. Následně zažádá Ministerstvo dopravy ČR [MD ČR] o zajištění priority pro vlaky na vybraných relacích. Tuto prioritu přidělí Správa železnic po písemné výzvě MD ČR a Drážní úřad dá informaci všem dopravcům. 

„Bude se jednat o vybrané nákladní vlaky na vybraných trasách po určité nezbytně nutné období. Cestující se tak nemusí bát toho, že každý nákladní vlak bude mít od nynějška přednost před osobním. Potřebnost, nezbytnost i zpoždění dodávky za standardních podmínek musí být v každém případě prokazatelná,“ vysvětlil princip fungování ministr dopravy Martin Kupka [ODS].

Za zpoždění či zrušení vlaků ČD může často vyšší moc

Přednost budou mít vlaky přímo během jízdy například při průjezdu omezujícími místy na tratích [výluky] nebo při zpoždění jiných vlaků. To je při takzvaném operativním řízení. Může to pomoci i rychlejšímu obratu vozů a lokomotiv. Opatření se netýká přidělování kapacity při sestavování jízdního řádu, kde nadále platí standardní pravidla.

Mimořádné nákladní vlaky a jejich ukotvení v zákoně

Institut mimořádných vlaků v obecném zájmu upravuje vyhláška č. 173/1995, § 22. Přijatým usnesením vlády se ale konkretizuje postup stanovení obecného zájmu v případě současné energetické situace. Využívá se tedy stávající právní úprava.

Tuto možnost zavádíme v souvislosti s potřebou zajištění energetických surovin, například pro dodávky tepla pro obyvatele a firmy nebo pro výrobu elektrické energie. Do elektráren se tak v případně nutnosti včas dostanou potřebné suroviny po železnici,“ uvedl v této souvislosti ministr Kupka.

Dopravní stavby utlumovat nechci, říká ministr dopravy Kupka

Zástupci MPO ČR upřesnili, že hnědé a černé uhlí nebo topný olej LTO využívají elektrárny i teplárny. Mazut slouží jako palivo pro teplárny a výrobu tepla. Vápenec využívají elektrárny a teplárny. Energetická štěpka se zase využívá pro výrobu tepla.

–DNA–

4 KOMENTÁŘE

  1. Zatracení šmejdi. žádná dopravy surovin, jde o dopravu zbraní a žoldáků na Ukrajinu. …, stejné, jako povolení přeletu amerických bombardérů, na Jugoslávii. [redakčně upraveno]

  2. I dříve takové vlaky jezdily , třeba uhlí z Mostu do elektrárny Schwandorf . Vlaky byly označeny jako NEx a byly ostře sledované s přednosti i před některými osobními vlaky. Dnes se ale přikláním k názoru , že se bude jednat o vojenské maršruty

    • dříve jezdily vlaky NEx,ale tam se vozilo zboží lehce podléhající zkáze,že by se vozily Schwandorfi jako Nex si nepamatuji a že jsem se jich z Třebušic navozil.Také si pamatuji,že se vozilo úhlí přednostně před osobní dopravou do el.Mělník,ale né pod číslem NEx.
      K tomu názoru,že to dělají kvůli vojenské technice věřím i když to bývalo také dříve ošetřeno.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here