Velké podniky se dočkaly. EK schválila Dočasný krizový rámec

753
velke_podniky
Sklárny Moravia kvůli vysokým cenám energií v září odstavily jednu z pecí. Díky pomoci od partnerských podniků zvládly udržet jednu pec se dvěma linkami. / Foto: Sklárny Moravia

Velké podniky v Česku, na které se nevztahuje zastropování cen energií, stát podpoří částkou až 30 miliard korun. Evropská komise schválila [15.11.] program Dočasného krizového rámce na podporu české ekonomiky.

O schválení podpory pro velké podniky v Česku, na které dopadly vysoké ceny elektřiny a plynu v důsledku války na Ukrajině, informovala v úterý 15. listopadu Evropská komise [EK].

„Česká ekonomika byla zvlášť tvrdě zasažena současnou geopolitickou krizí a souvisejícím růstem cen energií,“ řekla místopředsedkyně EK odpovědná za dohled nad pravidly hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Opatření české vlády ve formě finanční podpory podle ní pomohou zmírnit dopady, které má na hospodářství strmý růst vstupních nákladů. Podle mnohých ale mělo opatření na podporu udržení energeticky náročných podniků v Česku přijít podstatně dříve. Vysoké ceny energií řeší provozy již od letošního jara. Některým od úplného uzavření pomohla partnerská výpomoc i veřejnost.

„S velkou úlevou vám s radostí oznamujeme, že ve sklárnách pokračujeme ve výrobě. I když jsme byli nuceni odstavit a vypustit malou pec, která je od 7. září nečinná, velká pec Alena se dvěma linkami pokračuje ve výrobě,” oznamují na svém webu například Sklárny Moravia.

Výrobu se jim, jak uvádějí zástupci firmy, podařilo zachovat jen díky velké pomoci od veřejnosti a blízkých partnerů podniku.

„Přestože je stále nemožné zajistit nějaké rozumné ceny plynu a elektřiny, máme naději, že naše i evropská vláda konečně přijdou s nějakým řešením energetické situace a s pomocí,” píší na webu. A dočkali se, byť s několikaměsíčním zpožděním.

O podporu velké podniky žádají do 31.1.2023

Příspěvky pro firmy nesmějí podle Komise přesáhnout 30 procent uznatelných nákladů. U energeticky náročných podniků může pomoc státu činit až 70 procent uznatelných nákladů. K takovým firmám patří těžební a metalurgické společnosti, chemičky, textilky i sklárny.

Schválenou dotační podporu spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO ČR]. Oprávněným podnikům úřad pomoc poskytne formou přímých grantů. MPO ČR pak splnilo svůj slib, že dotační výzvu otevře v půlce listopadu.

SP ČR má výhrady k výzvě na pomoc firmám s energiemi

Včera [15.11.] MPO ČR uvedlo, že již přijímá žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu. Podnikatelé o pomoc žádají nejpozději do 31. ledna 2023.

„Žádat budou moci firmy, u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně,“ uvedl k podmínkám čerpání podpory ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN].

Žádosti mají podle něj firmy podávat v systému AIS MPO, se kterým pracovaly již dříve při čerpání podpor v době pandemie covidu.

MPO ČR rozdělí až 1,23 mil. eur [cca 30 mld. Kč]

Dotační program slouží velkým podnikům s odběrnými místy připojenými k distribuční soustavě elektřiny nebo plynu, na které se nevztahuje zastropování cen. To podle nařízení vlády č. 298/2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Dotčené podniky mohou u MPO na pomoc s úhradou elektřiny a plynu žádat o částku do výše 30 procent způsobilých nákladů. Maximálně do částky 45 milionů korun. Výjimkou jsou energeticky náročné podniky, které se dostaly do provozní ztráty. Jejich zástupci mohou v programu žádat až o 200 milionů korun.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému zmiňované aplikace AIS MPO s odkazem zde. V pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin funguje na MPO speciální linka 1212, na kterou se mohou podnikatelé obracet s dotazy. Využít mohou i e-mail 1212@mpo.cz.

SP ČR upozorňuje na nedostatky programu

K výzvě MPO ČR už se před několika dny vyjádřili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Právě ti dlouhodobě požadovali po vládě zprůchodnění podpory v rámci Dočasného krizového rámce EK.

Jsme rádi, že podniky zasažené vysokými cenami energie mohou začít žádat o podporu. Ačkoliv se díky naší spolupráci s MPO podařilo odstranit řadu podmínek, které limitovaly využití programu pro některé firmy. Nadále zůstala omezení daná přímo Evropskou komisí,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.

To podle něj činí nástroj pro některé firmy komplikovaným a nedostatečným.

„Proto tento program stále považujeme pouze za doplňkový a jednáme s MPO o dalších možnostech pomoci pro všechny firmy, například formou zastropování,“ upřesnil.

Upozorňil, že revize Dočasného krizového rámce Evropskou komisí na příští rok zmírnila a zjednodušila některá pravidla. Proto SP ČR prosazuje, aby česká vláda využila těchto nových podmínek. Cílí totiž na atraktivnější programy a výzvy v příštím roce.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here