Online dražby státem zabaveného majetku se stávají férovější

4765
online_drazby
Ilustrační foto: Pixabay.com

Online dražby majetku, který finanční úřady zabavily daňovým dlužníkům, se od letoška stávají férovější. Dražby už nekončí v přesně stanovený čas. Při příhozu v posledních pěti minutách se konec dražby posouvá o dalších pět minut.

Od letošního roku Finanční správa [FS] zavádí v elektronických dražbách významnou změnu ve způsobu ukončování vyhlášených dražeb. Aukce už nebude končit v přesně stanovený čas, jako tomu bylo do konce roku 2022. Pokud dojde k příhozu v posledních pěti minutách dražby, pak se její konec posune o dalších pět minut od okamžiku příhozu.

„Mělo by se tak zabránit situacím, kdy účastníci dražby například vinou pomalejšího internetového připojení nestačí na konci dražby učinit platný příhoz,“ vysvětluje důvody vedoucí k úpravě způsobu ukončení dražeb Finanční správa.

První elektronické dražby majetku, který propadl státu od dlouhodobých dlužníků na daních, spustila Finanční správa v září 2019. Zprvu šlo o pilotní projekt týkající se pouze dražeb vyvolaných Finančním úřadem pro Středočeský kraj. Jelikož se systém elektronických dražeb zabaveného majetku v praxi osvědčil, v následujícím roce se přidaly ostatní krajské finanční úřady.

„Od spuštění elektronických dražeb majetku v roce 2019 u Finanční správy si dosud v Aplikaci elektronických dražeb [APED] zřídilo uživatelský účet celkem 3 600 uživatelů,“ přibližují zájem o online dražby majetku zástupci FS.

Dalších více než dvě stovky zájemců si požádalo o zřízení uživatelského účtu k online aukcím. U nich úřady prověřují údaje, aby mohly vstoupit do dražebního online prostředí.

Finanční správa draží vozy, šperky a třeba vrtulník

Dosud FS provedla 1 360 elektronických dražeb. Při některých se dražilo samostatně i více předmětů nebo jejich soubory. K často draženým předmětům patří podle zástupce generálního ředitele FS Jana Ronovského automobily, spotřební elektronika a výjimkou nejsou ani nemovitosti, pozemky a drahé šperky. Ronovský zmiňuje i některé raritně dražené kousky.

„Finanční správa ale dražila i vrtulník, fotovoltaickou elektrárnu, soubor zlatých řetízků a náramků, zemědělskou techniku, výrobní linku nebo alkoholické nápoje,“ vyjmenovává šéf berních úřadů.

Soustruhy a frézky československé výroby jsou stálým hitem

Rekordní výtěžek z dražby nemovitých věcí podle něj dosáhl částky 38 milionů korun. Šlo o luxusní apartmánový komplex. V dražbě movitých věcí zmiňuje soubor elektroniky, který se vydražil za devět a půl milionu korun. A osobní automobil značky Volkswagen Touareg za 1,2 milionu korun. Veškeré příjmy z dražeb směřuje podle Ronovského do státní kasy. Dále se z nich hradí závazky dlužníků vůči ostatním přihlášeným věřitelům, nikoliv jen Finanční správě.

Online dražby pro každého

Elektronické dražby úřady zabaveného majetku se může účastnit kdokoli. Stačí si zřídit uživatelský účet, který si zakládají fyzické i právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost či sídlo podnikání. Po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity získá uživatel přístup do aplikace APED [Aplikace elektronických dražeb]. Identitu dražitele úřad ověří osobně na finančním úřadu. Anebo pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem a nově i službou NIA [buď NIA ID nebo bankovní identita].

„Národní identitní autorita [NIA] umožňuje jednoznačné a nepopiratelné určení fyzické osoby, která přistupuje k informačnímu systému veřejné správy,“ vysvětluje FS s upozorněním, že služba NIA neslouží pro právnické osoby.

V říjnu na online aukci bodovala Škoda Spartak 440

Po dokončení ověření identity a získání uživatelského účtu už může dražitel vstoupit do dražeb a začít přihazovat na nabízené movité i nemovité věci. Ve způsobu přihazování si může vybrat ze dvou možností. To buď postupné přihazování podle aktuální ceny, nebo si pro vlastní pohodlí nastaví maximální částku, kterou je ochoten za draženou věc zaplatit. Příhozy se pak provádí automaticky podle nastavených limitů. Po skončení dražby dostanou dražitelé e-mailem zprávu o jejích výsledcích. A vítěz dražby ještě platební údaje.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here