MPO firmám nabízí dotace na praktickou výuku studentů

288
studentu
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří praktické vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Resort vypsal výzvu v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Pro malé a střední podniky vyčlenil 300 milionů korun.

Příjem žádostí v programu OP TAK začne 17. května a potrvá do 29. prosince 2023. Maximální výše podpory výzva stanovuje na 60 procent celkových způsobilých výdajů u středních podniků. U malých podniků činí 70 procent způsobilých nákladů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tisíc korun a maximálně do výše 10 milionů korun.

„Spolupráce škol a firem může být přínosem pro obě strany. Školám, a zejména jejich studentům, spolupráce s firmami přinese cennou zkušenost z praxe. Školy získají více informací o změnách a trendech v daném oboru a firmám podpora spolupráce z OP TAK umožní nahlédnout do teoretické přípravy budoucích absolventů. Díky této zkušenosti obě strany budou moci reagovat na případné chybějící znalosti a dovednosti,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Dotace jsou určeny na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu získají malé a střední podniky, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují. A zároveň neměly v době zaregistrování projektu podepsanou smlouvu o spolupráci. Dotaci ale mohou využít i firmy, které mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí. To podmiňuje uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci nebo nové smlouvy – po zaregistrování projektu.

S žádostí o dotaci na výuku studentů pomůže API

Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace [API] jako zprostředkující subjekt OP TAK. API pomáhá žadatelům s přípravou žádostí a administrací vlastního projektu. Agentura provozuje zastoupení ve všech regionech republiky. Provozuje i Zelenou informační linku 800 800 777, na kterou se mohou zájemci obracet s dotazy.

„Spolupráce škol a firem umožní navázat kontakt s budoucími absolventy a motivovat je k nástupu do firmy,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [STAN].

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může MPO alokaci výzvy navýšit. Ale i může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu. Nejdříve však po čtrnácti dnech [tj. 1.6.2023] od zahájení příjmu žádostí. Mnohé české firmy zájem o dotace mají. A mnohé z nich už si samy vychovávají nové zaměstnance z řad studentů. Příkladem může být farmaceutická společnost Zentiva [viz níže].

Většina užívaných léků může být lepších, ale není

Podle ministra výzva představuje další způsob, kterým MPO podporuje vzdělávání a následné uplatnění studentů v praxi. Byť podpora vychází z článku 31 Nařízení Komise č. 651/2014.

„Po České republice jezdí naše pojízdná učebna techniky, která má za cíl zvyšovat zájem o techniku a řemeslo u dnešní mládeže. Do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který zaměstnancům a živnostníkům umožní skládat mistrovskou zkoušku a užívat titul Mistr.“

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here