Double speed skrz finanční páku slibuje 15% výnos

562
double_speed
Martin Mašát / Foto: Partners investiční společnost

Double speed rizikový, tak se jmenuje nový podílový fond skupiny Partners, který investory láká na průměrné zhodnocení kolem 15 procent ročně. Využije k tomu finanční páku. Více říká pro FinTag.cz investiční stratég Partners Martin Mašát.

Slibujete až 15% výnos ročně. To není málo, jak toho chcete dosáhnout?

Základní myšlenkou fondu je využití půjčky a dokoupení dodatečné pozice v akciích, které dlouhodobě vynášejí asi osm procent. Tento odhad růstu je navíc relativně konzervativní. Funguje to tak, že fond použije takzvanou finanční páku a zvýší svoje zhodnocení na dvojnásobek dlouhodobé výkonnosti akciových indexů. Na podobném principu fungují nemovitostní fondy, ale zde se pracuje s likvidním a výnosnějším aktivem. Po započtení nákladů na půjčku by fond měl přinášet v průměru oněch 15 procent ročně.

Není využití finanční páky až příliš velkým rizikem?

Využití páky vyžaduje mnohem komplexnější znalosti při řízení fondu než „nudné“ akciové fondy, kde se jen nakoupí a drží akcie. Zde se skloubí nejen znalost pohybu cen akcií, ale také řízení úrokového rizika, vlastně je to takový dluhopisový fond naruby. Důležité je i aktivní řízení likvidity a měnového rizika, které je významné právě pro korunové investory.

Jaké máte limity pro využití finanční páky?

Použití páky vyžaduje striktní omezení a pravidelnou kontrolu. Proto jsme fond Double speed rizikový postavili tak, že použití páky, půjčky, striktně omezujeme. V průměru se bude LTV, Loan-to-Value, pohybovat kolem úrovně 50 procent. Což je právě ona dvojnásobné páka. Jen pro zajímavost, u hypotéčních úvěrů se využívá čtyřnásobná páka s LTV rovnou 80 procent. A ještě dodám, že fond splňuje přísné limity dané Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.

Finanční páka: Dobrý sluha, špatný pán

Limity pro finanční páku máte tedy nastaveny, ale i přesto, páka nejenom násobí výnosy, ale u ztráty. Jak jim se chcete vyhnout?

Jistě, kouzlo finanční páky spočívá v tom, že násobí možné růsty cen, ale pozor i na poklesy. Naštěstí pro investory, pokles ceny brzdí rychlejší úbytek akciové pozice. A na druhé straně nárůst cen akceleruje vyšší váha akciové pozice a zároveň složené úročení. To sám Albert Einstein nazval osmým divem světa. Tento asymetrický efekt by měl, vedle dlouhodobému růstu akciových indexů, pomáhat k dlouhodobému nadprůměrnému zhodnocení fondu.

A co kolísání cen na finančních trzích? Jak to máte ošetřeno?

Počítáme s tím, že volatilita bude o Double speedu taktéž dvojnásobná oproti akciovému fondu. Ale nejen z ekonomické teorie, ale i z praxe víme, že volatilita s dlouhým investičním horizontem ztrácí na důležitosti. Nakonec vždy při správné investici převáží vyšší výkonnost a složené úročení.

Říkáte – při správné investici. Do čeho bude Double speed rizikový investovat?

Abychom optimálně rozložili riziko pohybu cen akcií a snížili riziko prudkých korekcí fondu Double speed, využijeme kombinaci globálních a široce diverzifikovaných ETF. Je to nejen nejlepší způsob, jak se jednoduše zapojit do světa akcií a diverzifikovat. A abychom omezili volatilitu fondu na co nejnižší úroveň, nebudeme se pouštět do rizikových sektorových, regionálních či nelikvidních investic. Použijeme široce diverzifikované portfolio světových akciích. V takovém případě se korekce jedné části trhu vyrovnávají jinou a vice versa [a naopak, pozn. red.]. Ve výsledku bude mít sice fond vyšší volatilitu díky páce, ale ta bude sotva na úrovni rizikových akciových fondů. Na rozdíl od nich se portfolio fondu nemusí obávat vyhoření daného sektoru či regionu, ale užije si svůj „nekonečný akciový příběh“.

Double speed nabízí páku už i drobným investorům

Fond nabízíte i drobným investorům od 500 korun měsíčně. Fondy s pákou ale doteď sloužily hlavně kvalifikovaným investorům. Proč jste se rozhodli to změnit?

Odpovím obecněji. Fond Double speed rizikový je v České republice jediným retailovým podílovým fondem, který splňuje přísné limity dané zákonem pro použití finanční páky a pro celkovou diverzifikaci. Zákon přesně určuje horní hranici využití páky, takže divoké instrumenty jako binární opce, CFD a podobně se ve fondu nikdy neobjeví. Teoretické poučky, ale hlavně zahraniční zkušenosti s tímto typem fondu ukázaly, že ideální je využití dvojnásobné páky, kdy je volatilita pod kontrolou a úrokové náklady ještě nízké. A to znamená, že ve výsledku při dodržování přísného risk managementu a statutu fondu můžeme nabídnout nejen bonitním klientům, ale dosáhnou na něho i drobní investoři, protože minimální investici jsme, jak už jste řekl, nastavili na 500 korun. Přičemž zcela bezkonkurenční je nulový vstupní poplatek.

Přesto se zeptám, kolik bude půjčka neboli využití páky stát fond a investory?

Tady jste uhodil hřebíček na hlavičku. Kouzlo fondu je v tom, že dosáhne na mnohem lepší úvěrové podmínky na finančních trzích než běžní klienti. Ti si sice mohou půjčit na nákup akcií u brokerů, ale často za velice nevýhodných podmínek. Fond ale může své úrokové riziko velice efektivně řídit. Například si nemusí půjčit za sedm procent a víc v české koruně, ale má možnost využít jiné měny s nižšími úroky. Také horizont půjčky může být díky vysoké likviditě a transparentním cenám akcií velice flexibilní. Tím se dá hodně ušetřit. Pro zajímavost, nemovitostním fondům nezbývá nic jiného, než si půjčovat na dlouho a proti nelikvidním aktivům, což půjčky prodražuje. Je zde ještě mnoho dalších možností a finančních instrumentů, které pomáhají úrokové riziko/náklady snížit.

Double speed rizikový: Poplatek činí dvě procenta

Kolik investoři zaplatí za fond na poplatcích?

Partners se snaží do České republiky přinášet mnoho novinek z vyspělých západních trhů. Asi jako hlavní důkaz můžu zmínit nulové vstupní a výstupní poplatky při dodržení investičního horizontu [Partners si neúčtují vstupní poplatek, ale výstupní. Ten obvykle činí pět procent, každý rok držení investice se ale snižuje o procento. Po pěti letech držení investice pak investor neplatí ani výstupní poplatek, pozn. red.]. Takový proklientský přístup je v opravdu v Česku výjimečný a prozatím jsme s ním ještě moc nesetkali.

Poplatek za správu si ale účtujete. Kolik si říkáte?

Správcovský poplatek jsme u fondu nastavili na běžnou úroveň dvě procenta. Což je hodnota, která je vídána u normálních akciových fondů. V případě Fondu Double speed rizikový si klient ale kupuje „dva fondy v jednom“. Obvykle mají fondy tohoto typu násobně vyšší poplatky, protože opravdu vyžaduje velice aktivní správu, a to na mnoha úrovních portfolio managementu.

Poslední otázka: Fond je v korunách, ale investuje globálně, jak investice podílníku zajistíte proti kurzovým výkyvům?

Podobně jako u ostatních našich fondů měnové riziko aktivně řídíme. To proto, abychom minimalizovali výkyvy fondu. V potaz se ale musí brát i náklady zajištění, které mohou být často v nesouladu s výsledným efektem. A i dodám, že pro část klientů jsme připravili i eurovou třídu, kde se na měnové riziko díváme i z pohledu eurového investora.

Daniel Tácha

Pozn. red.: S podobným typem fondu, jako je Double Speed rizikový, se prozatím čeští drobní investoři setkával pouze v zahraničí či u tuzemských, jak říká Martin Mašát, hůře čitelných a nelikvidních fondů kvalifikovaných investorů. Investovat do fondu tak mohou nejen bonitní klienti, ale i drobní investoři. Pro ně byly podobné investice zatím nedosažitelné. A to navzdory tomu, že jim odpovídal jejich rizikový apetit či dlouhodobý investiční horizont. Fond Double speed rizikový ale i definují dlouhé investiční horizonty. To proto, aby fond vyhladil volatilitu. Klíčové je i pravidelné investování, v němž průměrování investice a složené úročení dopomáhají k nadprůměrnému výnosu. Martin Mašát tvrdí, že do budoucna očekává v případě fondu Double speed rizikový poptávku i od institucionálních investorů.

1 komentář

  1. Zajímavý fond, který může být dostupný pro všechny a myslím si, že by v dnešní době mohl i překonat inflaci.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here