SP ČR rozvine IT vzdělávací program pro střední školy

132
program
Ilustrační foto: Pixabay.com

Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] se stal garantem vzdělávacího programu Technologie pro digitální budoucnost pro střední školy. Program spočívá v úzké spolupráci škol a firemních partnerů, které zapojuje přímo do výuky.

Program studentům umožňuje, aby se rozvíjeli v oblastech, jako je například umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, cloud či kvantové technologie. Obsah programu se zaměřuje na přípravu studentů na rychle se měnící pracovní trh.

„Tento program byl to nejlepší, co si ze střední školy pamatuji. […] Spojili jsme se s různými profesionály, kde jsme se dozvěděli o AI, programovali jsme sphero roboty, byly pro nás pořádány různé výzvy a soutěže,“ říká jeden z jeho absolventů Šimon Marek.

Podle něj náplň programu vede studenty k samostatnosti, kreativnímu myšlení a přibližuje jim nejmodernější technologie. Zároveň propojuje studenty a profesionály se stejným zájmem. A v obou případech je učí lepší komunikaci a prezentaci. Program často spolupracuje i se zahraničními institucemi.

„Individuální mentoring mi umožnil dostat se na internship do vysněné firmy. A tam jsem získal další znalosti v mikrovlnné elektronice. Dostal jsem možnost spojit se s Vysokou školou báňskou. Tam mají superpočítačové centrum. Program mě nasměroval tou správnou cestou,“ říká Šimon Marek.

O co jde v programu Technologie pro digitální budoucnost

Podle zástupců SP ČR program nachází školám i firemní partnery, s nimiž studenti spolupracují v oblasti moderních technologií. Tam, kde spolupráce již funguje, umožňuje její prohloubení a zapojení přímo do výuky. Firmy mohou pořádat přednášky, exkurze a praxe. Studenti zase absolvují „stínování zaměstnanců“. Projdou si při něm celou pracovní dobu a všechny povinnosti s jedním zaměstnancem firmy. Do výuky přivádí odborníky a přináší témata, která jsou aktuální a relevantní jak pro danou firmu, tak pro budoucí uplatnění studentů. Program dává studentům i možnost zapojení se do reálných projektů.

„Jsem ráda, že můžeme využít úspěšně ověřený program a zapojit do něj další firmy a školy. Tyto nové znalosti a dovednosti se zatím nikde systematicky nevyučují, a tak se dá předpokládat, že jeho šířením bude růst počet absolventů škol připravených na nejnovější trendy na trhu práce,“ říká Dagmar Kužvartová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské SP ČR.

MPO firmám nabízí dotace na praktickou výuku studentů

Program podle jejích slov efektivně rozšiřuje tradiční výuku na středních školách. Přináší do ní nová témata, inspirativní lektory, mentory, a hlavně i vyspělou techniku.

„Propracovanou metodikou, relevantním obsahem, využitím moderních technologií a posílením profesních a komunikačních schopností se snaží připravit studenty na budoucí kariéru již během středoškolského vzdělávání,“ dodává.

Vzdělávací program se otevřel v roce 2019

Klíčovými technickými tématy programu jsou umělá inteligence, internet věcí, kybernetická bezpečnost, cloud, kvantové technologie a mnohá další. Zásadní roli hrají i takzvané soft skills. Mezi ně patří kritické a kreativní myšlení, spolupráce, prezentování a angažovanost.

První školou, která program zavedla v České republice, byla v roce 2019 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Ta začala spolupracovat s Bosch Diesel Jihlava, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Krajem Vysočina. V roce 2020 se podařilo rozšířit program na další čtyři školy. A sice SPŠ Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč a Gymnázium Žďár nad Sázavou. Partnery jim byly firmy ICE Industrial Services, DEL, IC Energo a Mann+Hummel.

„Svaz bude v dalších letech usilovat o získání dalších partnerů, o šíření programu na další střední školy a o jeho případné ukotvení do vzdělávacího systému,“ říkají zástupci Svazu.

Zentiva rozdala letošní The Parc Awards

Naplň školních osnov v Česku firmy dlouhodobě kritizují. Není ničím výjimečným, když si soukromé firmy zřídí vlastní školy, aby si tak zajistily kvalifikované a odborně zdatné pracovníky. Týká se to prakticky všech sektorů. Výjimečné nejsou ani vzdělávací projekty a soutěže, s jejichž pomocí firmy „dohánějí“ to, co absolventům nedá české školství.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here