S možností policie preventivně zabavit zbraň se ztotožňuji, říká poslanec

347
zbran
Petr Letocha, člen sněmovního Výboru pro bezpečnost, ale i Podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby a Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR / Foto: STAN

„S navrženými úpravami zbraňového zákona se ztotožňuji,“ říká v rozhovoru pro FinTag člen sněmovního Výboru pro bezpečnost Petr Letocha [STAN]. Souhlasí i s možností policie preventivně zabavit zbraň nositelům zbrojního oprávnění.

Loni jsme zažili dosud nejtragičtější útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy [FF UK]. Je v silách ČR, ozbrojených složek, Integrovaného záchranného systému [IZS] a dalších subjektů, podobným činům zabránit?

I když bychom velmi rádi…, podobným útokům do budoucna nelze zcela zabránit. Můžeme se však poučit a zlepšit metodiku způsobu řešení. Ať už analytických možností, tak samotného zásahu i připravenosti IZS. Již v tuto chvíli podnikáme kroky, abychom podobným situacím v co největší míře předcházeli.

Jak vy hodnotíte samotný zásah policie na FF UK v osudný čtvrtek 21. prosince?

Zásah na samotné univerzitě hodnotím jako velmi profesionální. Nebojím se říct, že se díky odvaze policistů podařilo zabránit podstatně většímu neštěstí.

Policie na tiskové konferenci prezentovala i video zásahu a podrobně vysvětlila chronologii akce. Vidíte v jejím postupu nějaká bílá místa? Sám policejní prezident prohlásil, že například krizová komunikace mohla být lepší. 

Jsem rád za sebereflexi policie a podrobné hodnocení kontrolního orgánu policejního prezidia. Bílá místa, která tam vidím, jsou ale stále předmětem vyšetřování. Věřím, že veškeré odpovědi dostaneme hned, jakmile to bude možné.

Informace o tom, jak útočník pronesl zbraně na FF UK

Jak si na druhé straně vysvětlujete skutečnost, že útočník pronesl svůj zbraňový arzenál až na půdu FF UK, kde netknutě ležel několik dní?

Pokud vím, tato informace ještě není potvrzená, zda útočník zbraně přinesl ve stejný den. Z odpovědi vedení fakulty jsem však nabyl dojmu, že to nepřišlo nikomu podezřelé, protože je poměrně běžné, že si studenti do budovy nosí objemnější zavazadla. Určitě to ale je oblast, do níž by měla v budoucnu směřovat pozornost.

Vyhodnocení střelby na FF UK potvrdilo nedostatky v policii

Měla by se v této souvislosti rozproudit debata o možném zavádění některých bezpečnostních prvků na školách?

Je třeba říci, že tato debata již běží několik let. Její intenzita se však po střelbě na FF UK samozřejmě zvýšila. Ministerstvo školství společně s ministerstvem vnitra pracují na koncepční ochraně vysokého školství.

Jak obecně hodnotíte naši současnou zbraňovou legislativu?

Myslím, že se i odborná veřejnost shoduje na tom, že naše zbraňová legislativa je dobrá. Současnými novelami zbrojařských zákonů i zefektivňujeme a modernizujeme, zejména prvky digitalizace posouvají zbraňovou legislativu lepším směrem.

Možnost zabavit zbraň a lepší připravenost na krize

Novelou má projít zbraňový zákon, který by podle ministra vnitra Víta Rakušana [STAN] měl být v některých ohledech zpřísněn. Souhlasíte s tím, pokud ano, v jakých oblastech konkrétně?

S navrženými úpravami se ztotožňuji, zejména se zvýšením frekvence podstoupení zdravotního vyšetření pro určení zdravotní způsobilosti žadatelů a nositelů zbrojního oprávnění. Dále pak umožnění policii preventivně zabavit zbraň na podnět orgánů veřejné správy. To považuji za důležitou součást eliminace podobných tragédií, jako byla ta, která se stala na konci minulého roku.

Jsou to i dostupné zbraně, které zvedají počty sebevražd v USA

Nepřinese ale zpřísnění držení zbraní omezení práv jejich vlastníků, kteří by mohli v kritický okamžik sami pomoci ozbrojeným složkám zneškodnit pachatele?

Samotné zpřísnění se týká spíše získání zbrojního oprávnění. Případně zjištění zdravotního stavu současných držitelů, zda například netrpí diagnózou, která je neslučitelná s držením zbrojního oprávnění, natož zbraně. Zákon jinak nijak neomezuje současné i budoucí držitele zbraní.

Co míníte o hlasech bezpečnostních expertů, kteří plédují za zvýšení odolnosti obyvatelstva proti krizím? A neměla by být také zvýšena povědomost o tom, jak se v krizové okamžiky chovat, na školách?

Obecně s tím nelze nesouhlasit, je třeba pracovat i na duševním zdravím. Z podstaty je samozřejmě důležité, aby občané, a to nejen na školách, dostali možnost se vzdělávat v oblasti bezpečnosti při krizových situacích.

Petr Duchoslav

Aktualizace 26.1.: Poslanci by dnes [26.1.] mohli schvalovat novou zbraňovou legislativu, která zavede v budoucnu například elektronické zbrojní průkazy a upraví kategorie zbraní. Dodatečné změny návrhu zákona kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy poslanci nenavrhli.

Nový zbraňový zákon má zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který u pacienta zjistí omezení zdravotní způsobilosti, bude podle předlohy povinen oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Pouze držitelům zbrojního průkazu povolí pořízení zbraně typu flobert.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here