Nová strategie pro veřejné zakázky reaguje na potřeby „nové doby“

486
verejne_zakazky
Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér vlády Ivan Bartoš jde na jednání vlády se zbrusu novou strategií pro veřejné zadávání. Na metodickou přípravu reformy má jeho resort 118 milionů korun z Národního plánu obnovy. / Foto: Úřad vlády ČR

Vláda včera [21.2.] schválila novou Národní strategii veřejného zadávání ČR [NSVZ] pro období 2024 až 2028. Dokument připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] na útraty Národního plánu obnovy [NPO].

Strategie je součástí širší reformy veřejného zadávání v Česku, na jejíž vyhotovení si z NPO MMR schválilo podporu 118 milionů korun. Za tyto peníze nabídne metodickou podporu a modernizaci veřejného zadávání. V plném znění je NSVZ dostupná zde.

„Při vytváření Strategie jsme měli motto: „Nakupujme, co opravdu potřebujeme. Rychle, kvalitně a férově. A mysleme přitom na budoucnost,” vysvětluje v úvodu dokumentu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Piráti].

A na státní, krajské i na obecní úrovni si klade nemalé cíle. Těmi jsou:

  • Efektivní a měřitelná vládní strategie veřejných nákupů.
  • Zvýšení právní jistoty a předvídatelnost pro zadavatele a dodavatele.
  • Lepší služby pro občany.
  • Konsolidovanější veřejné rozpočty.
  • Konkurenceschopnější firmy.

Sama strategie pak uvádí: „V souhrnu lze říci, že zadávání veřejných zakázek se v ČR dosud zaměřovalo především na procesní stránku věci. Teď je nezbytné se více zaměřit na získání co nejvyšší hodnoty za dostupné prostředky a zdravě reagovat na výzvy doby.“

Veřejné zakázky v Česku dosahují bilion korun ročně

Nákupy veřejného sektoru podle MMR dosahují objemu 990 miliard korun ročně. To je přibližně 15 procent hrubého domácího produktu [HPD] ČR. Veřejné nákupy a investice tak představují zcela zásadní hybnou a formující sílu pro národní ekonomiku a český trh. Z čehož podle MMR plyne, že z pohledu nemandatorních výdajů vlády ČR i územních samospráv jde o nejvýznamnější nástroj realizace veřejných politik.

„Tuto nákupní sílu lze strategicky využít v reakci na celoevropské i globální trendy a s nimi spojené výzvy ekonomické, sociální, digitální, environmentální a energeticko–klimatické transformace jako páky pro naplnění vizí a cílů v prioritních oblastech národní politiky,“ definuje záměry nová vládní strategie.

Veřejné zakázky v ČR: Základní fakta o trhu

[Zdroj Datlab, s.r.o.]

V základu se ale vyjadřuje více i k praktickým otázkám v souvislosti s veřejným zadáváním v Česku. Přitom se odvolává na zjištění společnost Datlab, které potvrdilo, že v Česku u veřejných zakázek dominuje kritérium nejnižší ceny [ceny pořízení, pozn. red.].

„U přibližně 91 procent zakázek v režimu podle zákona o veřejných zakázkách není kvalita předmětem hodnocení nabídek. Převažuje zde hodnocení cenou. A jen v 11 procent se hodnotí její detailnější rozpad, případně náklady životního cyklu, lhůty a další smluvní podmínky,“ konstatuje strategie.

Až 80 procent zadavatelů vůbec nepreferuje výběr podle celoživotních nákladů kupovaného zboží, prací a služeb. Zbylé zakázky zohledňují více kritérií.

U 9 procent se tato kritéria týkají kvality – předmětu plnění, realizačního týmu, inovativnosti řešení a environmentálního nebo sociálního dopadu.

Kde je problém teď a kde bude problém pak

Podle MMR současná praxe v oblasti veřejných zakázek z tohoto trhu vyřazuje podniky nabízející například inovativní řešení. Což potvrzují samotní zástupci firem. Někteří z nich se veřejných zakázek neúčastní kvůli byrokratické náročnosti a obtížně předvídatelnému výsledku.

Bujnou administrativu potvrzuje i vládou schválená strategie. Podle ní je nad rámec běžných obchodních zvyklostí. Ve většině případů prodražuje nákupy. A to třeba jen tím, že odrazuje dodavatele od podání nabídky, což činí samotnou soutěž méně efektivní.

Dotace v praxi. Stát rozdává stovky milionů firmám na kreativce

Ale vyvstává tu další problém na trhu s veřejnými tendry. Ministerstvo ho popisuje následovně: „Není využit potenciál udržitelného zadávání v oblastech, které mají významný dopad na životní prostředí. To zejména ve vztahu k energetické účinnosti výrobků a kritériím oběhového hospodářství, případně využívání přírodě blízkých opatření a modro-zelené infrastruktury.“

Na schválenou strategii podle MMR nyní naváží další kroky. Například starostové budou mít možnost získat podporu u veřejných zakázek od krajů, jako se to teď děje v pilotním ověřování v Plzeňském a Libereckém kraji. Díky Strategii budou zadavatelé používat připravené vzory, které jim celý proces zadávání usnadní, tvrdí zástupci resortu.

–DNA–

1 komentář

  1. Česko se potřebuje zbavit vlastizrádné hrůzovlády složenou z 5hadů. Vloni bylo pozdě, tolik nejen morálního swinstw.. co nadělali za 2. roky je pro jiné vlády na 2 000 let.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here