Lesy ČR se vrací k projektu nové administrativní dřevostavby

422
administrativni_drevostavby
Chystané nové sídlo státního podniku Lesy ČR / Foto I,II: K4 Architects & Engineers

Státní podnik Lesy České republiky připravuje nové sídlo v Hradci Králové. A znovu oživil práci na projektu administrativní dřevostavby, jedné z největších v Česku. Začátek výstavby nového sídla je v plánu na rok 2026.

Novým sídlem Lesů ČR se stane pasivní administrativní dřevostavba. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží. Ztužující jádra stavby tvoří chráněné únikové cesty, které autoři projektu navrhli z železobetonu a CLT panelů s ohledem na požárně bezpečnostní požadavky. Horní část budovy má být projektově rozdělena do pěti celků, které obsadí provozní úsek podniku.

Spodní část stavby architekti navrhli jako monolitickou konstrukci ze železobetonu, horní část pak jako rámovou dřevěnou skeletovou konstrukci se ztužujícími dřevěnými stěnami. V suterénu budovy se nacházejí sklady, archivy a technické a technologické zázemí budovy, nově také parkovací prostory. Půjde o 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů z celkových 328 parkovacích míst.

Stavba počítá s fotovoltaickým systémem pro vlastní spotřebu energií. Pracuje i s využitím centrálního větrání s rekuperací a s centrálním chlazením celého objektu.

Dřevostavby se prosazují i u nás. Bytové domy jsou ale výjimka

Za projektem stojí brněnská společnost K4 Architects & Engineers společně ve sdružení s Chybik + Kristof Architects. Na přípravě stavby spolupracují s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem. Podnik Lesy ČR se sdružením letos v únoru uzavřel smlouvu o projektu na nové sídlo v Hradci Králové, které nahradí současný objekt ze 70. let minulého století.

Co říkají architekti o projektu administrativní dřevostavby

Sdružení projektantů a architektů nyní připravuje novou projektovou dokumentaci. Stavební povolení chce investor získat do října příštího roku.

Jde o obnovený projekt navazující na architektonickou soutěž a projekt původně vypracovaný naším sdružením v letech 2017–2018, který se ale nerealizoval v důsledku ekonomických obtíží v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,” říká k projektu Vladimír Pacek, ředitel společnosti K4 Architects & Engineers.

Původní návrh sdružení nyní přepracovává a aktualizuje s ohledy na vývoj cen materiálů a podmínek staveb. Ke spolupráci zve další specializované společnosti, které zajistí lokální podporu a expertízu v oboru.

„Stavba sídla firmy Lesy ČR bude citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorysný tvar bude napomáhat splynutí s přírodou v duchu architektonického konceptu „Lesy v lese“. Není to zkrátka běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu v městské zástavbě,” říká Pacek.

Na výstavbu nového sídla použijí stavební firmy nejvíce smrkové lepené dřevo. Jestli půjde o dřevo z českých lesů, bude záležet na zadání investora pro realizaci a dodavateli stavby.

Co říkají projektanti konstrukcí dřevostavby

Na projektu nového sídla Lesů ČR se podílí i rožnovská firma Taros Nova. Ta spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí.

„Specifika dřevostaveb v Česku jsou stejná jako u konvenčních staveb, tedy dřevostavba musí splňovat všechny požadavky na statiku, dynamiku, akustiku, nebo například požární bezpečnost. U dřevostaveb je ale zvlášť důležité se zaměřit kromě statiky právě na dynamiku a akustiku,” říká Václav Röder, vedoucí projekce společnosti.

Podlažní plocha nového sídla Lesů ČR   
  • Horní stavba: 9 580 m2
  • Spodní stavba: 6 600 m2
  • Objem budovy: 74 000 m3

K hlavním omezením patrových administrativních a bytových dřevostaveb u nás podle něj patří požární bezpečnost, zejména odstupové vzdálenosti a také nízká maximální výška.

U dřevostaveb je obecně důležité udržování hranice vlhkosti dřeva pod úrovní 18 procent. Jinak při nedodržení předepsaných pravidel pro údržbu hrozí riziko napadení dřeva škůdci, plísněmi či houbami. To se týká zejména konstrukcí. Vlhkost dřeva u stavby Lesů ČR podle něj dosáhne maximálně 12 procent. [Níže konstrukce nadzemních podlaží nového sídla Lesů ČR, pozn. red.]

[Zdroj: Taros Nova]

Všechny dřevěné prvky [s výjimkou některých typů fasád, pozn. red.] se chrání před kontaktem s vodou a vlhkem. Jinak se časem znehodnotí. To přesto, že architektonické studio ve své zprávě o novém sídle Lesů ČR uvádí, že “moderní dřevostavby tento problém neřeší“, protože využijí konstrukce z materiálů na bázi lepeného dřeva [CLT, BSH, LLD].

–RED–

1 komentář

  1. Učebnicový příklad arogance státní moci a mrhání prostředky daňových poplatníků (těch v soukromém sektoru, pokud někdo pobírá mzdu placenou ze státních prostředků, není dle mého názoru daňovým poplatníkem).

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here