Vláda zvýšila ošetřovné pro zaměstnance z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. To znamená rodiče se zaměstnaneckou smlouvou, kteří pečují o děti do 13 let z důvodu uzavření školek a škol. Zvýšené ošetřovné budou moci rodiče čerpat již od 1. dubna.

Vyšší ošetřovné pro zaměstnance pečující o děti zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona parlamentem a prezidentem republiky. Důvod podle vlády je, že péče o děti potrvá pro většinu rodičů pravděpodobně až do konce června 2020.

Příklad A: 80% vs. 60% ošetřovné
 • Hrubá mzda: 20 000 Kč
 • Čistá mzda: 15 856 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 10 680 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 14 220 Kč

Což znamená, že mnoho domácností, kteří pečují o děti, se může ocitnout v nepříznivé sociální situaci. A podle vlády současné ošetřovné pro zaměstnance ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu činí u většiny zaměstnanců přibližně jen 70 procent jejich čisté mzdy.

Takto znatelný propad příjmů po dobu téměř čtyř měsíců by podle vlády vyvolal u mnoha rodin s dětmi situace, které lze jen obtížně řešit, případně lze vyřešit jen pomocí půjčky,” uvedla ve svém prohlášení vláda.

Příklad B: 80% vs. 60% ošetřovné
 • Hrubá mzda: 25 000 Kč
 • Čistá mzda: 19 303 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 13 320 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 17 760 Kč

Ze srovnání mzdy a výše dávky ošetřovného za 30 kalendářních dnů podle vlády vyplývá, že po změně přesáhne úroveň ošetřovného pro rodiče u většiny zaměstnanců 90 procent čisté mzdy. Výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

Příklad C: 80% vs. 60% ošetřovné
 • Hrubá mzda: 28 000 Kč
 • Čistá mzda: 21 370 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 14 940 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 19 920 Kč

Ošetřovné u OSVČ funguje jinak

Žádosti o ošetřovné u zaměstnanců a u OSVČ jsou odlišné a podávají se i k odlišným institucím. Zatímco zaměstnanci žádají prostřednictvím svých zaměstnavatelů u České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ], tak OSVČ podávají žádosti sami u Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO], které peníze žadatelům také vyplácí.

Jak, kdy a kde podat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Od dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mimořádně žádat na Ministerstvu obchodu a průmyslu [MPO] o podporu ošetřovného na dítě do 13 let věku. Ne všechny OSVČ vědí, jaké jsou přesné podmínky pro výplatu ošetřovného. Fintag.cz proto přináší odpovědi na nejčastější otázky na ošetřovné pro OSVČ.

Ošetřovné pro OSVČ: Jaké jsou základní otázky a odpovědi

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here