Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mohou ode dneška podávat žádosti o mimořádné ošetřovné na dítě do 13 let věku za měsíc duben. Ošetřovné za duben nově činí 500 korun za každý den, kdy o dítě pečovaly. Podporu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO], požádat o ni lze do konce května.  

O finanční podporu mohou žádat OSVČ na hlavní činnost, které nemohou kvůli uzavření škol nebo zařízeních sociálních služeb z důvodu péče o dítě do třinácti let nebo i staršího hendikepovaného člověka plně vykonávat svou činnost. Podmínky pro poskytnutí ošetřovného OSVČ zůstávají stejné jako u první výzvy za měsíc březen. Novinka je, že byla zvýšena denní dávka podpory. A to ze 424 korun v březnu na 500 korun za duben. Celkově tak OSVČ za měsíc duben mohou čerpat za péči o dítě až 15 tisíc korun. Žádosti lze podávat až do konce měsíce května.

Jak, kdy a kde podat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Jak podat žádost o ošetřovné za duben

O ošetřovné se žádá prostřednictví online formuláře. Žadatelé by neměli zapomenout k žádosti o podporu přiložit přílohu s potvrzením o uzavřeném zařízení, které jejich dítě navštěvuje. Vyplněný e-tiskopis spolu s jednou přílohou o uzavření zařízení se posílá na MPO. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou. Datová schránka znamená nejrychlejší vyřízení žádostí a její první zřízení [kontaktní místa CzechPoint] nic nestojí. Emaily s elektronickým podpisem se při podávání žádostí za měsíc březen podle MPO příliš neosvědčily.

„Podávání žádosti prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem se ukázalo jako naprosto nevyhovující. 90 procent žádostí bylo špatně elektronicky podepsáno. I to je důvod, proč je jednoznačně vhodnější používat datovou schránku, s kterou podnikatelé umí lépe pracovat,“ uvedlo MPO.

Kdo může žádat o ošetřovné

Žádat o podporu „ošetřovné“ mohou OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiní zdroj příjmů. Například ze zaměstnání, ze starobního či invalidního důchodu. Další podmínkou pro čerpání této podpory je, že pečují o dítě do 13 let věku [spodní věková hranice určena není], anebo se starají o osobu závislou, a to alespoň ve stupni I.

Ošetřovné pro OSVČ: Jaké jsou základní otázky a odpovědi

Žádost o ošetřovné, zasílají OSVČ na MPO. Pozor, součástí žádosti musí být i čestné prohlášení a stejně jako u ošetřovného u zaměstnanců potvrzení o tom, že je školské zařízení kvůli pandemii koronaviru uzavřené. Pokud půjde o péči o dítě hendikepované, pak musí žadatel doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. Oba formuláře vydávají na žádost zařízení, které dítě navštěvuje. Ani v jednom případě MPO nevyžaduje pro přiznání podpory originál tohoto potvrzení. To znamená, že úřadu k poskytnutí finanční podpory plně postačí oskenovaný dokument či jeho fotka z mobilního telefonu.

Chybovost žádostí v první výzvě byla zbytečně vysoká

Během měsíce dubna [příjem žádostí od 11. do 30. 4.] MPO přijalo žádosti o ošetřovné od 68 tisíc OSVČ. Z toho jich 50 tisíc schválilo a tři tisíce zamítlo. Nejčastějším důvodem pro zamítnutí bylo, že žádost přišla vícekrát, OSVČ neexistovala, nebo šlo o pokus o podvod.

„V současné době je zbývajících 15 tisíc žádostí vráceno kvůli chybám, na opravu či doplnění. Celkem museli pracovníci MPO vrátit podnikatelům k odstranění chyb cca 25 tisíc žádostí,“ tvrdí MPO.

Mezi časté chyby patřilo například špatně uvedené číslo bankovního účtu. Chybná identifikace OSVČ nebo, že žádost nebyla podepsaná jak ručně, tak i elektronicky. Často také chyběla příloha, respektive potvrzení o uzavřené škole či zařízení sociální péče.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here