O kompenzační bonus budou moci nově žádat i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti [DPČ] a dohodu o provedení práce [DPP], takzvaní dohodáři. Výše bonusu činí 350 Kč na den pro období od 12. března do 8. června. Výše jejich výdělku jim ovšem musí ukládat povinnost účasti na nemocenském pojištění.

Novela o kompenzačním bonusu, kterou projedná sněmovna ve zrychleném procesu, rozšiřuje okruh žadatelů o takzvané dohodáře. Podle informací z MF ČR bude novela projednána na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny PČR 10. července.

Týkat se bude lidí pracujících na pojištěné dohody. To znamená, že o bonus mohou žádat pracující na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem nad tři tisíce korun. Na dohodu o provedení práce pak nad deset tisíc korun za měsíc. Jde o rozhodnou částku, jejíž dosažení ukládá povinnost účastnit se na nemocenském pojištění.

OSVČ a společníci pracující na dohodu mají výjimku

Novinka v novele je, že zpětně si o kompenzační bonus budou moci zažádat i osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] a společníci malých s.r.o., kteří souběžně pracují na jednu z pojištěných dohod. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] zdůvodňuje tento záměr tím, že mnohé OSVČ a společníci s.r.o. na kompenzační bonus nedosáhli právě kvůli souběhu s pojištěnou dohodou kvůli tomu, že po uzavření jejich provozoven začali kvůli nutnosti obživy pracovat na DPČ nebo DPP. A většině tak vznikla účast na nemocenském pojištění, čímž ztratili nárok jak na kompenzační bonus, tak i Antivirus určený pro zaměstnance.

„Zpětně jim proto přiznáme kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, nejvýše pak 44 500 korun,“ ubezpečuje ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. bude max. 44 500 Kč

Nutno upozornit, že dle novely budou moci o bonus tyto osoby žádat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.

Dohodáři a podmínky čerpání bonusu

Na kompenzační bonus budou mít nárok ti dohodáři, kteří pracovali alespoň čtyři z šesti měsíců před krizí. Tedy od 1. října do 31. března 2020 na DPP nebo na DPČ, kterou jim vznikla povinnost účasti na nemocenském pojištění. Další podmínka je omezení či úplné znemoženění jejich činnosti v důsledku krize covid-19. Nejčastěji tak zřejmě půjde o ukončení spolupráce ze strany zaměstnavatele. Bonus nedostanou osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávali jiné zaměstnání. Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním bude nově povolen u pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby [na pojištěné dohodáře, ale i na společníky eseróček].

Dohodáři a způsob podání žádosti o bonus

Žádosti o kompenzační bonus budou dohodáři podávat u místně příslušného finančního úřadu. Ten jim peníze na bankovní účet také vyplatí. Žádat budou prostřednictví jednoduchého formuláře, který na místě příslušný finanční úřad odešlou e-mailem, datovou schránkou, nebo ho pracovníkům úřadu předají osobně. K žádosti musí ale doložit kopii dohody a mzdových listů nebo jiné potvrzení zaměstnavatele. Finanční úřady začnou žádosti přijímat až po nabytí účinnosti novely zákona.

Finance na bonus půjdou ze sdílené daně

Stejně jako bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. bude i bonus pro dohodáře vyplácen ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dopady do veřejných rozpočtů MF ČR odhadlo v maximální výši 2,1 mld. korun. Z toho zhruba 1,4. mld. Kč na státní rozpočet a 0,5 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,2 mld. Kč na rozpočty krajů. V této souvislosti vláda schválila i navýšení příspěvku pro obce o 50 Kč na obyvatele, tedy na částku 1 250 Kč.

O kompenzační bonus budou moci dohodáři, kteří splní stanovené podmínky, žádat za období od 12. března do 8. června. Denní výše bonusu činí 350 korun. Maximálně tedy budou moci žádat o částku 31 150 korun. MF ČR ve svých predikcích předpokládá, že by o podporu mohlo požádat nejvýše 116 tisíc dohodářů.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here