Představenstvo České exportní banky [ČEB] je kompletní. Novým členem byl jmenován Jiří Schneller. Předsedou představenstva na další období zůstává dosavadní šéf banky Jaroslav Výborný. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] potvrdilo, že ČEB se stane stoprocentní dcerou EGAPu.

ČEB se na základě rozhodnutí vlády stane dceřinou společnosti státní pojišťovny EGAP. Personální změny ve vedení banky proto představil jejím zaměstnancům náměstek Ministerstva financí ČR [MF ČR] Ondřej Landa.

„Banka se stane stoprocentní dcerou pojišťovny EGAP. ČEB si přitom zachová své místo na finančním trhu, a to nejen při financování exportu ve velmi specifických oblastech. Jsme přesvědčeni, že může hrát důležitou roli i v dalších oblastech. Věřím, že nové složení představenstva dokáže posunout integrační procesy výrazně kupředu,“ uvedl Ondřej Landa.

Představenstvo ČEB je trojčlenné. Předsedá mu generální ředitel Jaroslav Výborný, vedle Jiřího Schnellera je členem náměstek pro oblast řízení rizik Emil Holan.

„Česká exportní banka má jednoznačně své místo, stejně jako jej mají podobné instituce na financování exportu ve všech vyspělých zemích světa. Mým dlouhodobým cílem je společně s kolegy z představenstva a ostatními definovat, co je ČEB a kde se její místo na trhu nachází,“ uvedl Jiří Schneller.

Kdo je Jiří Schneller a odkud přichází

Nový náměstek ČEB Jiří Schneller v minulosti řídil několik pojišťovacích ústavů. V letech 2012 až 2019 působil ve funkci ředitele a předsedy představenstva pojišťovny Aegon ČR i stejnojmenného fondu. Tu nizozemská skupina Aegon prodala, včetně slovenské pobočky za více než čtyři miliardy korun společnosti Nationale-Niederlanden [NN].

Jiří Schneller je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty obchodní. Profesní kariéru zahájil v segmentu dovozu a vývozu přízí, chemikálií a později potravin. Následně získal zkušenosti v oblasti marketingu a v posledních dvaceti letech působí ve finančním sektoru. Svoji kariéru ve finančnictví zahájil v roce 2000 ve společnosti AIG, kde zastával funkci ředitele divize úrazového a cestovního pojištění a také ředitele přímého marketingu pro ČR a další země střední a východní Evropy. Mezi lety 2005 a 2006 Jiří Schneller působil jako ředitel externí služby AXA a v roce 2006 nastoupil do funkce generálního ředitele pro ČR a SR ve společnosti ACE European Group, jejíž pobočku v ČR založil. Od roku 2010 do roku 2012 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele pojišťovny Aviva.

Jiří Schneller byl také členem dozorčích rad několika finančních a zprostředkovatelských společností. V roce 2012 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem pojišťovny Aegon a v této roli setrval až do roku 2019. V srpnu 2020 byl jmenován členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro oblast financí a provozu ČEB.

Jak funguje Česká exportní banka

ČEB poskytuje českým vývozcům peníze a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové trhy. Banka vznikla v roce 1995. Od té doby podpořila přes 1 200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu přesahujícím 380 miliard korun. V současné době financuje výstavbu letišť v Senegalu, největší projekt českých firem v Africe za poslední desetiletí a financováním se podílí například i na vývoji českého cvičného proudového letounu.

Ministerstvo financí ČR [MF ČR] v souvislosti s personální změnou potvrdilo, že ČEB se stane stoprocentní dcerou pojišťovny EGAPu. EGAP zajišťuje podporu českého exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo Evropskou unii. Doplňuje tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven. Pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než dva roky. A to úvěry na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení. Také investičních celků, dopravních staveb a investic. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.

Státní EGAP loni vykázal ztrátu 2,38 miliardy korun

EGAP je zároveň garantem programu Covid Plus, v jehož rámci schválila 22 záruk za více než 3,6 miliardy korun. Záruky jsou určeny pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci, na jejichž tržbách se export podílí alespoň jednou pětinou. Výše úvěru je v rozmezí od pěti milionů korun do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru přitom musí odpovídat 25% ročního obratu firmy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here