Evropská komise [EK] schválila rozšíření programu Záruka Covid Plus na firmy z oblasti cestovního ruchu a dopravy. Ty dosud o záruky určené velkým firmám v programu žádat nemohly. Jinak platí stále stejné podmínky programu.

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost dosud schválila z programu Covid Plus 22 záruk za více než 3,6 miliardy korun. Záruky jsou určeny pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci, na jejichž tržbách se export podílí alespoň jednou pětinou. Výše úvěru je v rozmezí od pěti milionů korun do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru přitom musí odpovídat 25% ročního obratu firmy.

„Získání záruk závisí ve všech případech na splnění dvou základních předpokladů. Prvním je, že banka nebo banky firmě úvěr poskytnou. Druhým, že v našem interním ratingu získá úvěrovaná společnost ohodnocení nejhůře B-, “ vysvětluje mluvčí EGAP Jan Černý.

Vláda schválila peníze pro podpůrný program Záruka Covid plus

Škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch. Interní rating Exportní pojišťovny EGAP, jímž se měří kreditní riziko, se přitom musí vztahovat na období před vypuknutím pandemie. Výše záruk je 80 procent jistiny úvěru. V případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Covid Plus funguje od 5. května

Exportní pojišťovna EGAP spustila příjem žádostí do programu záruk Covid Plus na pomoc velkým podnikům 5. května. Program pro EGAP zákonem a nařízením definovala vláda a zákonodárci ho ve zrychleném řízení schválili v nejkratším možném čase, aby záruky mohly české firmy využívat co nejdříve. Další podmínka bylo schválení programu EK.

„Poskytnutí garancí s EGAPem vyřizuje úvěrující banka a nikoli firma. Je to banka, která se prostřednictvím online formuláře obrací na EGAP s žádostí o záruku za pohledávku. Přijímání žádostí o garanci probíhá online tak, aby se minimalizovala chybovost při přepisování formulářů do interního schvalovacího systému,“ vysvětlil v době spuštění programu předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent. Do tohoto limitu se počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Zprvu přitom nebyl program ani určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu. Což už nyní neplatí.

Jak funguje EGAP

Jan Procházka zároveň upozornil, že pojišťovna EGAP nadále poskytuje pomoc všem exportérům klasickými nástroji exportního úvěrového pojištění. Zde zkrátila čekací dobu a žádosti o nové pojištění vyřizuje přednostně.

EGAP zajišťuje podporu českého exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo Evropskou unii. Doplňuje tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven. Pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než dva roky. A to úvěry na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení. Také investičních celků, dopravních staveb a investic. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost [EGAP] se loni propadla do ztráty 2,38 miliardy korun. Do hospodaření EGAPu se negativně zapsala potřeba tvorby kapitálové rezervy pro nedokončený projekt uhelné elektrárny Adularya v Turecku, na kterém se podílely české firmy. Rok 2018 zakončil EGAP se ziskem 210 milionů korun.

Státní EGAP loni vykázal ztrátu 2,38 miliardy korun

Stát nyní ve společnosti vykonává vlastnická práva prostřednictvím Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Převod podílů z ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a zahraničních věcí byl dokončen předloni po vládním souhlasu. Vláda loni odsouhlasila sloučení České exportní banky [ČEB] a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Ve vládním návrhu stojí, aby se ČEB stala stoprocentní dceřinou společností EGAPu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here