Nárok na vyplacení kompenzačního bonusu budou mít nově i živnostníci v úpadku, tedy v insolvenci, a to i zpětně za všech pět bonusových období. Novelu zákona o kompenzačním bonusu v pondělí 18. ledna projedná vláda.

Aktuálně platné legislativní podmínky nedovolují čerpat kompenzační bonus za zákaz nebo omezení činnosti kvůli epidemii covidu-19 živnostníkům, kteří jsou v insolvenci. Zatímco naopak například podnikatelé v exekuci jej bez omezení čerpají. Podmínky nároku by se měly narovnat a na kompenzační podporu budou mít zřejmě nárok i lidé v úpadku. Tedy i ti v insolvenci, jež požádali o oddlužení, mají splátkový kalendář a věřitelům měsíčně plní své závazky v poměrných částkách.

Kompenzační bonus pro lidi v insolvenci zpětně

Živnostníky v insolvenci s omezenou nebo zcela uzavřenou provozovnou potěší i zpráva, že podle připravované novely zákona o kompenzačním bonusu budou moci podporu načerpat zpětně za všech pět bonusových období. Přičemž výše podpory 500 korun za každý den omezení či uzavření zůstává nezměněná. O novele má vláda jednat v pondělí 18. ledna. Podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] se bude pravděpodobně nové pravidlo vztahovat na všechny programy covidové pomoci, nejenom na kompenzační bonus.

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

EK úpravu normy zřejmě odsouhlasí

Platná legislativa pro čerpání kompenzačního bonusu za vládní omezení živnostníků se řídí obecnými pravidly upravené EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala takzvaný dočasný rámec upravující podmínky pro poskytování veřejné podpory v době covidové. A právě jednou z podmínek je, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. Změna legislativy je sice zatím v neformální fázi, podle MF ČR se však očekává potvrzení výjimky o možnosti čerpání bonusu a dalších podpor i pro žadatele v úpadku ze strany EK.

Podzimní kompenzační bonus řeší i zákaz prodeje o nedělích

Kompenzační bonus má už pět bonusových období

Za každý den omezení nebo zákazu činnost čerpají živnostníci 500 korun. Od podzimu finanční úřady přijímají žádosti už celkem za pět bonusových období.

  • První bonusové období: od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020
  • Druhé bonusové období: od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020
  • Třetí bonusové období: od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020
  • Čtvrté bonusové období: od 14. prosince do 24. prosince 2020
  • Páté bonusové období: od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021

Výsledná částka kompenzačního bonusu v žádosti odpovídá násobku denní výše bonusu a počtu dní v rámci období, za které živnostník podporu žádá. Podpora tak může směřovat na celé bonusové období nebo pouze jeho část, v závislosti na době omezení činnosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here