Elektronické podání přiznání k dani z příjmů letos prodlouží termín jeho odevzdání o jeden měsíc. A to z 1. dubna na 1. května 2021. Spolu s ním se posouvá i lhůta splatnosti vypočtené daně. Daňoví poplatníci budou moci letos nově využít online finanční úřad MOJE daně, který má být spuštěn v neděli 28. února.

Online finanční úřad MOJE daně [MOderní a JEdnoduché daně, pozn. red.] spustí Finanční správa ČR [FS ČR] pro veřejnost v neděli 28. února 2021. Daňoví poplatníci tak budou moci využít jeden z dalších způsobů, jak splnit svoje daňové povinnosti.

Elektronické podání přiznání k dani z příjmů má oproti jeho odevzdání poštou nebo fyzicky na pobočce finančního úřadu tu výhodu, že se nejzazší termín pro jeho odevzdání posouvá o jeden měsíc. Prakticky to znamená, že všichni poplatníci, kteří mají lhůtu pro jeho podání 1. dubna, podávají daňové přiznání elektronicky vždy o měsíc později. To je 1. května.

Elektronickým podáním daňového přiznání se jim automaticky prodlužuje i doba splatnosti vypočtené daně, která je totožná s posledním řádným termínem pro podání, tedy 1. dubna. Při využití elektronického podání pak letos až do pondělí 3. května. Aktuálně platí tato lhůta výjimečně také pro podání přiznání daně z nemovitých věcí a daně silniční, které Ministerstvo financí ČR [MF ČR] kvůli epidemii covidu-19 posunulo na 1. dubna.

Opožděná přiznání letos správce daně toleruje do 1. dubna

MOJE daně neboli online finanční úřad

V současné době finanční správa testuje provoz online finanční úřadu MOJE daně v jeho pilotní fázi. Ostrý provoz, jak už bylo řečeno, má začít v neděli 28. února. Daňoví poplatníci si v MOJE daně pak budou moci splnit veškeré daňové povinnosti online. A třeba si i nastavit upomínkový daňový kalendář. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé na něm mají získat lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Novela daňového řádu se vrátí. A s ní MOJE daně i vratky DPH

Posun termínu pro DAP je letos bez správního poplatku

Letos se kvůli epidemii covidu nejenom posunul termín pro podání a úhradu některých daní [silniční a z nemovitých věcí, pozn. red.], ale promíjí se i správní poplatek za podání žádosti o posečkání platby nebo posunutí termínu pro podání přiznání k dani z příjmů. Vždy však s odůvodněním mimořádné události způsobené pandemií covidu-19.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here