Ministerstvo financí ČR [MF ČR] předložilo vládě novelu zákona o státním rozpočtu 2021. Podle ní má schodek státního rozpočtu letos dosáhnout půl bilionu korun. MF ČR uvedlo, že novela reflektuje pandemii covidu, úpravy v podpůrných programech, snížení daňového zatížení zaměstnanců a náklady na zdravotnictví.

Státní rozpočet by měl podle novely po započtení příjmů z Evropské unie letos hospodařit s příjmy ve výši 1385,6 miliardy korun [-102,7 mld. Kč] a výdaji 1885,6 miliardy korun [+77,3 mld. Kč]. Schodek tak ministerstvu vyšel stejně jako loni na 500 miliard korun. To je o 180 miliard korun více, než MF ČR původně počítalo [320 mld. Kč].

Nejvýraznějším vlivem na příjmové straně je pokles daňových příjmů státu v důsledku zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmů fyzických osob z 20,1 procent na 15 procent. Dále pak zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 korun a změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch samospráv.

[v mld. Kč] Zákon o SR na rok 2021 Novela zákona o SR na rok 2021
Příjmy 1488,3 1 385,6
Výdaje 1808,3 1 885,6
Saldo -320 -500

[Zdroj: MF ČR]

„Celkem v důsledku těchto změn přijatých v prosinci loňského roku vybere stát v roce 2021 na daních o 89,5 miliardy korun méně,“ uvedlo MF ČR.

Podle úřadu příjmovou stranu dále negativně ovlivní výplata nového kompenzačního bonusu [technicky daňová vratka] ve výši 1 000 korun denně.

„Celkový dopad kompenzačního bonusu na státní rozpočet dosáhne v měsících únor a březen celkem 18 miliardy korun,“ upozornilo MF ČR.

Schodek rozpočtu prohloubí i vyšší výdaje

Rovněž výdajová strana státního rozpočtu počítá s výraznou akcelerací pomoci ekonomice a podnikatelům. Novela počítá s částkou 37 miliardy korun na podporu podnikání, a to zejména na nový program MPO, program Antivirus, na program pomoci podnikatelům v gastronomii [Covid Gastro – uzavřené provozovny], program Covid – lyžařská střediska a program Covid – veletrhy a kongresy.

Novela dále počítá s uvolněním 12,2 miliardy korun na odměny zdravotníkům za nasazení při druhé vlně pandemie, s pokrytím nákladů na testování přítomnosti viru ve školách v celkové výši 3,8 miliardy korun, nebo částkou sedm miliard na nákup vakcín proti covidu. O 2,7 miliardy korun se zvyšuje alokace určená na přídavky na děti a o 1,7 miliardy korun půjde více na aktivní politiku zaměstnanosti.

„Ačkoliv deficit s novelou naroste, jsem přesvědčena, že tyto vyšší výdaje nejsou ničím jiným než investicí do co nejrychlejšího návratu k normálu. Ve výsledku se ČR vrátí,“ vysvětlila navržený schodek rozpočtu ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Zadlužování Česka pokračuje rychlým tempem

Schodek státního rozpočtu na loňský rok byl taktéž schválený s deficitem 500 miliard korun. Vláda prosadila v parlamentu jeho zvýšení ze 40 miliard korun na 200, 300 až na finálních půl bilionu korun. Nakonec skončil loňský rozpočet schodkem 367,4 mld. korun.

Státní rozpočet 2020 skončil deficitem 367 miliard korun

Loni stoupl český státní dluh o 409,5 miliardy korun z 1 640,2 miliardy korun na 2 049,7 miliardy korun. V relativním vyjádření vůči HDP došlo k nárůstu státního dluhu z 28,5 % na 36,5 % [+8,0 p. b.]. Státní dluh vůči HDP tak stoupl méně, než se původně čekalo. I tak na každého Čecha připadá dluh zhruba 191 000 korun.

Čisté úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu loni dosáhly hodnoty 40,0 miliardy korun [+0,6 mld. Kč proti roku 2019]. To podle úřadu představuje jejich stabilizaci na úrovních z let 2016 až 2019. Při vyjádření jako podílu na celkovém státním dluhu došlo k poklesu z 2,4 procenta na 2,2 procenta a zachování dlouhodobého trendu jeho poklesu. Letos plánuje MF ČR výdaje ve výši 47,6 miliardy korun.

Státní dluh loni dosáhl 36,5 % HDP. Úroky byly 40 miliard korun

Státní dluh je tvořen dluhy vlády, která se zadlužuje zejména prostřednictvím schodků státního rozpočtu. Financovaný je státními dluhopisy, pokladními poukázkami, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky [EIB] a dalších evropských institucí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here