Státní dluh loni dosáhl 36,5 % HDP. Úroky byly 40 miliard korun

229
statni_dluh
Foto: Redakce FinTag.cz

Loni stoupl český státní dluh o 409,5 miliardy korun z 1 640,2 miliardy korun na 2 049,7 miliardy korun. V relativním vyjádření vůči HDP došlo k nárůstu státního dluhu z 28,5 % na 36,5 % [+8,0 p. b.]. Státní dluh vůči HDP tak stoupl méně, než se původně čekalo. I tak na každého Čecha připadá dluh zhruba 191 000 korun.

MF ČR ve Zprávě o řízení státního dluhu České republiky v roce 2020 uvedlo, že financování hrubé výpůjční potřeby ovlivnila pandemie covidu v podobě zvýšeného schodku státního rozpočtu v důsledku přijatých protiepidemických opatření. Hodnota výpůjční potřeby, tedy objem peněz, které MF ČR využilo na financování státního dluhu, podle úřadu loni činila 646,3 mld. korun. Dva biliony korun státní dluh přesáhl už v loňském prvním pololetí.

Český státní dluh přesáhl dva biliony korun. To je nejvíc za 27 let

Státní dluh je tvořen dluhy vlády, která se zadlužuje zejména prostřednictvím schodků státního rozpočtu. Financovaný je státními dluhopisy, pokladními poukázkami, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky [EIB] a dalších evropských institucí.

Státní dluh České republiky v mld. Kč
Rok Státní dluh
2010 1 344,1
2011 1 499,4
2012 1 667,6
2013 1 683,3
2014 1 663,7
2015 1 673,0
2016 1 613,4
2017 1 624,7
2018 1 622,0
2019 1 640,2
2020 2 049,7

[Zdroj: MF ČR]

Schodek státního rozpočtu na loňský rok byl schválený s deficitem 500 miliard korun. Vláda prosadila v parlamentu jeho zvýšení ze 40 miliard korun na 200, 300 až na finálních půl bilionu korun. Nakonec skončil loňský rozpočet se schodkem 367,4 miliardy korun.

Státní rozpočet 2020 skončil deficitem 367 miliard korun

Pro letošní rok ministerstvo naplánovalo schodek rozpočtu 320 miliard korun, nepočítá ale s dopady daňového balíčku. Ty jsou odhadovány ne 90 až 100 miliard korun. Novelu zákona o státním rozpočtu MF ČR připravuje.

Domácí dluhopisový trh: 90 % státního dluhu

Financování státního dluhu MF ČR realizovalo prostřednictvím prodeje státních dluhopisů na domácím dluhopisovém trhu. Ty tvoří 90 procent státního dluhu. Hrubá emise korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním a sekundárním trhu činila 592,3 miliardy korun při průměrném výnosu do splatnosti 1,11 procenta p. a. a průměrné době do splatnosti 7,2 roku.

Úřad dále uvedl, že na konci roku 2020 se podařilo zachovat průměrnou dobu do splatnosti státního dluhu na úrovni 6,2 roku. Průměrná splatnost státního dluhu bez zahrnutí státních dluhopisů vydaných na zahraničních trzích dosahuje 6,5 roku.

Zájem o české státní dluhopisy klesá, ale zůstává vysoký

Prodej korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu v celkové jmenovité hodnotě 477,1 miliardy korun byl doplněn operacemi na sekundárním trhu v podobě přímých prodejů a výměnných operací.

Prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic prodalo MF ČR v rámci přímých prodejů z vlastního majetkového účtu státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 25,8 miliardy korun. Zároveň vyměnilo státní dluhopisy včetně rezervní státní pokladniční poukázky vydané za účelem posílení likvidních rezerv státní pokladny se splatností v roce 2021 v celkové jmenovité hodnotě 91,2 miliardy korun. To s průměrnou dobou do splatnosti 0,6 roku za státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 89,3 miliardy korun s průměrnou dobou do splatnosti 9,1 roku.

O Dluhopisy Republiky byl znovu zájem

I v roce 2020 ministerstvo financí pokračovalo v projektu přímého prodeje státních dluhopisů občanům opětovně spuštěného při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky. V rámci jednotlivých upisovacích období tak mohli občané nakoupit Dluhopisy Republiky ve formě šestiletých reinvestičních, proti-inflačních nebo fixních státních dluhopisů. V průběhu roku 2020 byly vydány nové emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 15,1 miliardy korun. Ty mohli občané upisovat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu anebo na pobočkách smluvních distributorů.

Loni dále poskytla ČR Rozvojová banka Rady Evropy úvěr k financování výdajů na zdravotnictví. ČR tak loni přijala tranši úvěru ve výši 200 milionů euro [cca 5,2 mld. Kč] se splatností 10 let při úrokové sazbě 0,00 % p. a., přičemž schválená výše úvěru činí až 300 milionů eur. Jednalo se tak o první úvěrovou dohodou mezi českou vládou a Rozvojovou bankou Rady Evropy.

40 miliard ročně na úrocích za státní dluh

MF ČR ve své zprávě dále zdůraznilo, že navzdory dopadům krize covid do veřejných rozpočtů, potvrdily všechny významné agentury s mezinárodní působností v průběhu roku 2020 svá ratingová hodnocení včetně zachování stabilních výhledů. Agentura Moody’s před pár dny dokonce potvrdila ČR rating Aa3.

Pokles výnosů státních dluhopisů, snížení úrokových sazeb ČNB a vysoký zájem investorů o státní dluhopisy se pozitivně projevil na výdajích na obsluze státního dluhu. Při rekordní hrubé emisi státních dluhopisů čisté úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu v roce 2020 dosáhly hodnoty 40,0 miliardy korun [+0,6 mld. Kč proti roku 2019]. To podle úřadu představuje jejich stabilizaci na úrovních z let 2016 až 2019. Při vyjádření jako podílu na celkovém státním dluhu došlo k poklesu z 2,4 procenta na 2,2 procenta a zachování dlouhodobého trendu jeho poklesu. Letos plánuje MF ČR výdaje ve výši 47,6 miliardy korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here