Martin Bartyzal byl zvolen předsedou představenstva Národního rozvojového fondu [NRF]. To poté, kdy byl jmenován třetím členem představenstva. Po jeho uvedení do funkce se stalo představenstvo rozvojového fondu kompletní. Spolu s ním ho tvoří Lenka Zíb Novotná a Jan Barta.

Národní rozvojový fond získal v listopadu 2020 licenci České národní banky [ČNB] a vznikl k 1. únoru 2021 za účelem podpory veřejných a soukromých infrastrukturních projektů. Fond je dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB]. Představenstvo NRF po dohodě s investory [Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, pozn. red.] bude rozhodovat o financování konkrétních investic. Martin Bartyzal, který je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, bude ve fondu odpovídat za oblast správy investic a za přípravu a analýzy projektů.

Nejen Martin Bartyzal vede Národní rozvojový fond

Bartyzal má více než 25 let zkušeností na manažerských pozicích v korporátním a investičním bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. V minulosti působil v Deutsche Bank v Praze a ve Frankfurtu. Od roku 2009 do roku 2018 vedl Deutsche Bank v České republice. Pracoval na projektech v oblasti strukturovaného financování, kapitálových trhů a korporátních financí v ČR, ale i dalších zemích střední a východní Evropy.

Lenka Zíb Novotná je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působila na odborných a posléze manažerských pozicích na kapitálovém trhu, většinou u ČSOB. Od roku 2008 do roku 2019 byla rovněž předsedkyně Legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh. V lednu 2020 se stala členkou projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavním úkolem bylo právě zřízení NRF. Ve fondu zodpovídá za oblast kontrolních funkcí a administrace. V současné době je také členka představenstva ČMZRB investiční.

Jsme odsouzení, abychom NRF využívali, říká ředitel ČMZRB

Jan Barta vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity a postgraduálně finance a bankovnictví na Southwestern Graduate School of Banking v americkém Dallasu. Po studiích působil od roku 1993 23 let ve skupině ČSOB, a to na různých manažerských pozicích. Mimo jiné byl člen vrcholného vedení společnosti ČSOB Asset Management, v letech 2012 až 2015 působil jako předseda představenstva.

Dále byl jednou ze zakládajících osob Asociace pro kapitálový trh ČR [AKAT ČR], zde působil jako vedoucí sekce kolektivního investování. Od roku 2019 působí také jako člen představenstva ČMZRB investiční. V říjnu 2019 se stal vedoucím projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavní úkol byl taktéž zřízení NRF. Ve fondu odpovídá za oblast financí, řízení rizik a vztahů s investory.

Národní investiční radu vede Pavel Kysilka

Poradním orgánem je Národní investiční rada [NIR]. Ta je složena ze zástupců státu a investorů, jimiž jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. Předsedou NIR byl nedávno zvolen Pavel Kysilka.

Svět se začíná hýbat a měnit, říká Pavel Kysilka

Jeho dalšími členy jsou: Daniel Heler, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas. Členy dozorčí rady fondu jsou Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here