Letos Česko otevře 46,5 kilometru nových dálnic 

330
dalnic
Foto: MD ČR

Česko letos otevře 46,5 kilometru nových úseků dálnic a dálničních obchvatů. Zprovozněno má být i šest staveb a další se rozjíždějí. Aktuálně je v Česku rozestavěno 151,5 kilometrů nových úseků dálnic a dálničních obchvatů.

Aktuálně se v Česku staví 151,5 kilometru nových úseků dálnic. Do konce letošní roku z nich má být v provozu celkem 46,5 kilometru, včetně obchvatů. Uvedlo to Ministerstvo dopravy ČR [MD ČR]. Tento měsíc byla zahájena výstavba 13,2 kilometru dálnice D48 u Nového Jičína. K dalších startujícím stavbám patří jihočeská D3, pokračování hradecké D11, alternativní spojení Čech a Moravy po dálnici D35 nebo zahájená dostavba písecké D4 formou PPP projektu.

Co plánuje Ředitelství silnic a dálnic [ŘSD] otevřít letos
Zprovozňované stavby 2021 Délka [km] Termín
D6 Lubenec – obchvat 4,9 08/2021
D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 3,5 12/2021
D11 Hradec Králové – Smiřice 15,2 12/2021
D11 Smiřice – Jaroměř 7,2 12/2021
D35 Opatovice nad Labem – Časy 12,6 12/2021
D55 Otrokovice, obchvat JV 3,1 11/2021; poloviční profil už v 06/2021
Celkem 46,5  

[Zdroj: ŘSD]

Do konce roku plánuje ještě ŘSD zahájit dalších 45,6 kilometru nových dálničních úseků. Jako je pokračování D3 mezi Třebonínem a Kaplicí či další úsek na karlovarské D6 nebo chomutovské D7. Na Moravě je to potom ještě D49 Hulín – Fryšták a téměř devět kilometrů na D55 Staré Město – Moravský Písek.

Dostavba D4 formou PPP projektu

V případě dálnice D4 z Příbrami do Písku jde o celkem 47 kilometrů i s modernizací již zprovozněných navazujících úseků. Stavba má být podle smlouvy s francouzským konsorciem Via Salis [dříve DIVia] hotova v prosinci 2024. Dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Provoz a správa v existující části dálnice bude zahájena 1. 7. 2021.

Silnice a dálnice v ČR: Stejně jako v Pákistánu

Stavba je sice rozdělena do pěti úseků, realizovat se ale budou všechny najednou. Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, který se ale na financování v průběhu jejich výstavby nepodílí. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě provozu a kvalitní údržby. Celková konečná cena je 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.

Stát začne dálnici splácet až po zprovoznění a po 25 letech ji plnohodnotně převezmeme do své správy ve stavu, který lze označit jako nový. Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v ČR. Příjem z poplatků bude příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury [SFDI] a nebude jakkoliv provázán s úhradou koncesionáři.

Situace na dálnici D1 a silnicích I. tříd

Současně běží modernizace D1, tam se pracuje na 41,9 kilometrech. Letos budou na přelomu září a října odstraněna všechna zúžení, provizorní svodidla a omezení na posledních 41,9 km modernizované dálnici D1 mezi Mirošovicemi a Ostrovačicemi.

„Už nyní řidiči jezdí ve všech úsecích po novém povrchu. Bohužel ještě následující čtyři měsíce ve zúžených pruzích. Dokončovací práce pak už běžný provoz na dálnici výrazně neomezí,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Letos bude na dálnici D1 zprovozněno 21 nových kilometrů

Podle MD ČR je třeba ještě upozornit na to, že vedle více než 150 kilometrů nových úseků dálnic je rozestavěno 67,3 kilometru silnic I. třídy. Což jsou většinou obchvaty měst.

Ministerstvo financí ČR [MF ČR] dnes navíc oznámilo, že z letošního státního rozpočtu uvolní krajům čtyři miliardy korun na opravy silnic 2. a 3. tříd. Další dvě miliardy kraje dostanou z evropských peněz. Šest miliard korun kraje na silnice dostaly i loni.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here