Státní podpora na domy poničené tornádem má daná pravidla

144
tornadem_ponicene
Foto: Petra Kuncová, FB

Na obnovu stavby poničené tornádem poskytne Státní fond podpory investic [SFPI] dotaci až dva miliony korun. Dále pak úvěr ve výši až tří milionů korun se splatností do 25 let a 1% fixním úrokem. Přednost mají ale vždy pojistná plnění a prostředky z veřejné sbírky.

Více než 1 600 domácnostem na Břeclavsku a Hodonínsku poničilo tornádo jejich obydlí. K totální demolici tam statici určili 180 nemovitostí, ale číslo není konečné. Další stovky staveb čekají rozsáhlé rekonstrukce. K rychlé obnově jim mají mimo finanční prostředky z veřejných sbírek a z pojistného plnění u pojištěných nemovitostí pomoci také dotace a zvýhodněné úvěry od Státního fondu podpory investic [SFPI]. Ten začal první žádosti o dotace přijímat 2. července. Avšak i státní podpora má svůj limit, a ne pouze jediný.

Tornádem zasaženým obcím pomáhají firmy i jednotlivci

Pojistné plnění a peníze z veřejné sbírky se odečítají

O dvoumilionovou dotaci žádá u SFPI pouze vlastník či spoluvlastník, případně společenství vlastníků jednotek, kteří v poničené nemovitosti trvale bydleli. Podporu získají ale i vlastníci, kteří nemovitost pronajímali jiné osobě. Anebo ji k bydlení přenechali příbuzným v přímé linii [vč. registrovaného partnerství, pozn. red.].

„Podmínkou je, že poškozené obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem,“ upozorňuje ve vyhlášeném programu SFPI.

Úřad zároveň upozorňuje, že finanční prostředky nepřizná na úhradu nákladů, které pokrývá pojistné plnění. Stejně jako ty vyrovnané například z veřejných sbírek.

Stavby poničené tornádem

Nenávratně mohou majitelé poničených či zcela zdemolovaných nemovitostí na jejich obnovu získat dotaci ve výši maximálně dvou milionů korun. Přičemž peníze jim bude fond uvolňovat postupně podle doložených daňových dokladů.

„Čerpání podpory musí být zahájeno do 1 roku od uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,“ upozorňuje fond.

Lidé zasažení tornádem získají daňové úlevy i finanční pomoc

Na paměti je třeba mít, že oprava, výstavba nebo pořízení nového bydlení musejí být podle podmínek dotační výzvy dokončeny nejpozději do tří let od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. V případě pořízení nového bydlení pak nesmí být jeho výměra nižší než 80 % a vyšší než 120 % té původní, upozorňuje fond.

Okamžitá záloha ve výši 500 tisíc Kč na novou výstavbu

Vlastníci totálně zdemolované nemovitosti nebo té určené k demolici dostanou zálohovou dotaci do 500 tisíc korun. Z dotace pak uhradí demolici a projektovou přípravu nové výstavby. Další dotace či úvěr už budou muset čerpat jen na základě předložených dokladů.

„Příjemce zašle na Fond neproplacenou fakturu nebo již uhrazené pokladní doklady a Fond proplatí přímo na účet dodavatele nebo poškozeného,“ vysvětluje fond s tím, že doklady se standardně proplácejí do deseti dnů.

Úvěr s 1% úrokem na dobu až 25 let

Mimo dotaci můžou vlastníci tornádem poničených nemovitostí dostat od SFPI zvýhodněný úvěr do 3 milionů korun. Opět pouze na vyrovnání nákladů spojených s obnovou, opravou či výstavbou obydlí v tornádem poničené oblasti, které ale nekryje případné komerční pojištění nemovitosti. Splatnost úvěru je podle fondu vytýčena na maximálně 25 let s 1% fixní úrokovou sazbou.

„Úvěr lze poskytnout nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč na obydlí nebo nové obydlí,“ uvádí SFPI.

Anebo u bytového domu pak poskytne úvěr na každý byt v bytovém domě opět nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše v částce 3 miliony korun.

Důvodem pro dočasné přerušení splácení jistiny je dle podmínek výzvy narození, osvojení, puručenství či svěření dítěte do péče nebo pěstounství. Doba splatnosti úvěru se pak prodlužuje o dobu, na kterou se přerušení splácení povolilo. Stejně tak úřad přistoupí na přerušení splátek kvůli ztrátě zaměstnání, delší nemoci či úmrtí člena domácnosti. Nikoli ale na dobu delší dvou let a opět se o dobu nesplácení prodlouží trvání úvěru.

Zajištění státního úvěru na obnovu po tornádu

Schválené úvěry do částky 600 tisíc korun zajišťují vlastníci takzvaným ručitelským prohlášením za podmínky, že není vlastník starší 55 let a jeho průměrný měsíční příjem je v posledních třech měsících vyšší než 15 tisíc korun. Úvěr se dá zajistit i zástavou nemovitosti. Pouze však v prvním pořadí ve prospěch fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti ve prospěch státního fondu.

Při úvěru nad 600 tisíc korun už musí žadatel počítat se zajištěním v podobě zástavního práva v prvním pořadí ve prospěch fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které opět zahrnuje pojištění povodně a záplavy. Druhá možnost je pak zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch fondu plus ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here