Česko, Francie a další unijní země lobbují u EK za jádro a plyn

889
Cesko
Foto: Pixabay.com

Česko se spojilo s Francií a dalšími unijními zeměmi kvůli prosazení jaderné energetiky a plynu jako obnovitelných zdrojů energie v EU. Dle nich jsou klíčové pro nezávislou nízkoemisní energetiku budoucnosti.

Společný postup Česka, Francie, ale i dalších zemí, který má přinést snazší a levnější výstavbu jaderných zdrojů a využití plynu jako plně obnovitelného zdroje energie [OZE], dnes [11.10.] oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO]. Zároveň představilo společné Prohlášení o jaderném spojenectví, které obratem přetiskla velká evropská média.

V prohlášení stojí: Obnovitelné zdroje energie sice v našem přechodu k nové energetice hrají klíčovou úlohu, potřebujeme ale i další bezemisní zdroje energie, které by dokázaly pokrýt naše potřeby na odpovídající a konstantní úrovni. Jadernou energii potřebujeme. Již dnes představuje zhruba polovinu celkové evropské výroby bezuhlíkové elektřiny.”

Čeká nás boom obnovitelných zdrojů, říká Kamil Čermák

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka [za ANO] Česko s Francií pojí ve věci shodné zájmy jaderně orientovaných zemí.

„Chceme, aby Brusel uznal jádro a plyn za udržitelné činnosti podle taxonomie. Tím se otevře cesta k lacinějšímu financování a výstavbě nových jaderných zdrojů,“ uvedl.

Podle jeho názoru spojenectví obou zemí navíc vychází z ideální příležitosti. Francie se od ledna 2022 ujme předsednictví v Radě EU, od července téhož roku ji pak vystřídá Česko.

Evropská komise je ve věci jádra a plynu laxní

Ke společnému prohlášení se kromě Francie a Česka připojilo Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Postup koordinuje francouzský ministr hospodářství, financí a obnovy Bruno Le Maire. Francie přitom využívá jadernou energetiku v EU vůbec nejvíce. Viz graf vpravo: Hrubá produkce elektřny z jaderných zdrojů [2019 /GWh], 14 zemí EU jádro nevyužívá / Zdroj: Eurostat.

Zástupci výše uvedených zemí upozornili, že i když Evropská komise [EK] ve své strategické vizi z roku 2018 „Čistá planeta pro všechny“ považuje obnovitelné a jaderné zdroje za páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy, nepodniká žádné kroky k tomu, aby zohlednila ve své strategii jadernou energetiku.

„Při jednáních o udržitelných činnostech v taxonomii přínos jaderných zdrojů k dekarbonizaci není zohledňován. Stejně tak jako v evropské strategii pro integraci energetického systému nebo evropské vodíkové strategii,“ uvedlo MPO.

Zelení v německé vládě? Potíž pro české jádro i automotive

Dále zdůraznilo, že evropská jaderná energetika prokazuje spolehlivost a bezpečnost přes 60 let. Podle úřadu jde o jedno z nejvíce regulovaných odvětví na světě se 126 jadernými reaktory provozovanými ve 14 členských státech. Jádro je pak podle ministra Havlíčka stabilní a nízkouhlíkový zdroj energie a pilíř české Státní energetické koncepce.

„Zaprvé chrání spotřebitele před kolísáním cen, kterého jsme v současné době svědky u zemního plynu. Zadruhé rozhodujícím způsobem přispívá k nezávislosti našeho zásobování elektřinou a energií. Je to dostupný zdroj bezuhlíkové elektřiny, který může zajistit velký objem konkurenceschopné elektřiny. A to bez zvyšování naší závislosti na dodávkách energie z třetích zemí,“ uvedl.

Pro Česko je jádro klíčové k zajištění soběstačnosti

Podle signatářů prohlášení jaderná energetika splňuje nejvyšší bezpečnostní kritéria i pro nakládání s odpady. Potřebu nové výstavby jaderných zdrojů v EU pro dosažení klimatické neutrality podle nich potvrzuje Mezinárodní energetická agentura. Česko se od ní například v jejím zářijovém doporučení dozvědělo, že má urychlit přípravy výstavby nových jaderných zdrojů.

Je nezbytné, aby byla jaderná energie do konce roku 2021 zařazena do evropského rámce udržitelného financování. […] Neexistují žádné vědecké důkazy, že by jaderná energie byla vůči životnímu prostředí méně šetrná než jiné zdroje energie zařazené do taxonomie,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Šnobr: Je pod úroveň sledovat energetickou politiku státu i ČEZ

Podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martiny Tauberové je zásadní, že se podařilo zmobilizovat další projaderné členské země EU. A společně s Francií se ozvat na podporu jaderné energie v EU.

„Jedna věc je podporovat nárůst obnovitelných zdrojů v našich energetických mixech. Věc druhá je zásadním způsobem podkopat naši energetickou bezpečnost odmítáním ostatních zdrojů. V tomto táhneme s Francií jako nastupující předsednickou zemí za jeden provaz. A jako předsednická země na FR PRES navážeme od června 2022,“ řekla.

Svaz průmyslu a dopravy volá po druhé ekonomické reformě

Dodala, že jaderná energetika rozhodujícím způsobem přispívá k nezávislosti zásobování elektřinou a energií. Přičemž zdůraznila, že jde o dostupný zdroj bezuhlíkové elektřiny, který může zajistit velký objem konkurenceschopné elektřiny. Tedy bez zvyšování závislosti na dodávkách z třetích zemí.

–DNA–

1 komentář

  1. Se vší úctou, iniciativa je nedostatečná, protože do Českého energetického mixu by mělo patřit i uhlí. ČR nemá přírodní zásoby zemního plynu a navíc kdyby se u plynu započítaly i eko-dopady spojené s těžbou, dopravou, využíváním zemní plynu, dostáváme se na uhlíkovou stopu srovnatelnou s uhlím. Tak proč má Čech platit za dodávky ZP Norovi nebo Rusovi? Dostavba bloků jaderných elektráren potrvá déle. Česká vláda a vyjednavači plnohodnotně nezastupují zájmy ČR.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here