Podmínky hypotéky jsou tvrdší, rozhodla centrální banka

1389
podminky_hypoteky
Foto: Repro ČT

Česká národní banka [ČNB] upravila [25.11.] podmínky u hypotéky. Vrátila se tak k nastavení z loňského jara, než ekonomiku zasáhla protiepidemická opatření. Nově zavedené limity pro hypotéky jsou závazné.

„Naše rozhodnutí není o tom, že by znesnadnilo přístup k hypotečním úvěrům a omezilo hypoteční trh. Bezesporu ale bude překážkou pro malou část hypotečních úvěrů, které jsou potenciálně nejrizikovější,“ uvedl po jednání bankovní rady guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Což potvrzuje i analytik České spořitelny [ČS] Jiří Polanský: „Opatřeními se ČNB snaží zabránit situaci, kdy by hypotéku dostali lidé s nedostatečnými příjmy. Což by se
v budoucnu mohlo negativně projevit v jejich schopnosti splácet, a tím negativně ovlivnit bankovní sektor i vývoj celé ekonomiky.”

Jiří Rusnok pak dále upřesnil, že bankovní sektor se jako celek v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům.

Průměrná splátka hypotéky je teď kolem 20 000 Kč měsíčně

„Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů. S ohledem na tuto skutečnost i na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení, považujeme za nezbytné nastavit přísnější parametry pro poskytování hypoték,“ řekl.

Banky by podle něj měly začít uplatňovat nové parametry co nejdříve, bez ohledu na jejich zákonem danou platnost od 1. dubna 2022. V této souvislosti taktéž upozornil na stále zvyšující se nadhodnocení cen bytů v Česku. To podle odhadu ČNB v letošním druhém čtvrtletí činilo 25 procent. U investičních bytů bylo dokonce více než 30%.

Nové podmínky hypotéky dané ČNB

S účinností od 1. dubna 2022 banky neposkytnou úvěry s LTV vyšším než 80 procent. To znamená, že banky neschválí hypotéky s finanční spoluúčastí žadatele nižší než 20 procent hodnoty zastavené nemovitosti. 90% LTV mohou požadovat pouze žadatelé mladší 36 let.

Banky budou současně povinny dodržovat horní hranici příjmového ukazatele DTI. To je celkové zadlužení žadatele o úvěr k jeho čistému ročnímu příjmu. Zde ČNB stanovila limit na úrovni 8,5násobku ročního příjmu. 9,5násobek ročního příjmu platí pak pro žadatele mladší 36 let.

Trend je zkracování fixací u nových hypoték. Klidně i na rok

ČNB zároveň zpřísnila ukazatel dluhové služby DSTI. To je poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. DSTI může být nově maximálně 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele. U žadatelů mladších 36 let činí limit 50 procent.

Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují na úvěry, které slouží jen k nákupu vlastního bydlení. Všechny limity jsou v souladu s novelou zákona o ČNB. Ta od srpna 2021 dává centrální bance pravomoc stanovovat závazné hranice těchto tří ukazatelů.

Inflace zdraží i vaši hypotéku. Je tu pět změn, které mění vše

Dále platí, že i nově dané podmínky u hypotéky [stejně jako v minulosti, pozn. red.] připouští, aby banky u maximálně pěti procent všech nově poskytnutých hypoték dané limity rozvolnily. A to vždy jen v kalendářním čtvrtletí u celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. To však jen tehdy, pokud banky žadatel o úvěr přesvědčí, že ho v budoucnu splatí bez problémů.

Navýšení proticyklické rezervy

Bankovní rada ČNB dále rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy bank [CCyB] o 0,5 p. b. na 2 procenta s účinností od 1. ledna 2023.

„Zvýšením sazby proticyklické kapitálové rezervy jsme se vrátili k jejímu nastavení před začátkem pandemie. Reagujeme tím na zjištění, že banky mají ve svých bilancích poměrně hodně úvěrů, které se časem mohou ukázat ztrátovými,“ zdůvodnil tento krok Rusnok.

Zdůraznil, že finanční sektor v Česku si i letos zachovává vysokou odolnost vůči nepříznivým šokům. Avšak míra nejistoty ohledně dalšího vývoje pandemie a ekonomiky zůstává vysoká. A proto vyžaduje vysokou míru obezřetnosti při řízení bilancí, rizik a kapitálu včetně dividendové politiky.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here